Ειδήσεις

Ποιες αγορές απογείωσαν τον τουρισμό τον Αύγουστο

Συνολικά 5,8 εκατ. τουρίστες υποδέχτηκε η χώρα στην καρδιά της σεζόν. Αύξηση 7,2% στην κίνηση μέσω αεροδρομίων και 30,6% μέσω οδικών σταθμών. Στα 3,5 δισ. ευρώ οι εισπράξεις.

Μεγάλες αυξήσεις καταγράφουν αγορές-κλειδιά για τον ελληνικό τουρισμό, εξηγώντας την αύξηση κατά 16,4% στις εισπράξεις (3,521 δισ.) τον Αύγουστο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 65,2% και διαμορφώθηκαν στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γερμανία κατά 76,9% και έφτασαν τα 595 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατά 36,8% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ήταν 467 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, άνοδο κατά 2,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες έφτασαν τα 101 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 119 εκατ. ευρώ.

Ετσι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, τον Αύγουστο του 2017 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3.356 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,5%, έναντι πλεονάσματος 2.832 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ ΕΛΛ 0,00%, αύξηση κατά 16,4% κατέγραψαν τον Αύγουστο του 2017 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.522 εκατ. ευρώ, έναντι 3.025 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016, ενώ μείωση κατά 14,3% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Αύγουστος 2017: 166 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 193 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 14,3% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 2,2%, η οποία διαμορφώθηκε στα 594 ευρώ.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 87,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (200,0%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9.238 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,3%, έναντι πλεονάσματος 8.299 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 881 εκατ. ευρώ ή 9,1%, καθώς και της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 4,4%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε μικρή μείωση (κατά 0,3%). Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 74,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 75,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Αύγουστο του 2017, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 16,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 36,8% και διαμορφώθηκαν στα 2.553 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 17,4% (Αύγουστος 2017: 898 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 1.086 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 50,5% (Αύγουστος 2017: 1.702 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 1.132 εκατ. ευρώ) και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 15,8% (Αύγουστος 2017: 850 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 734 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 65,2% και διαμορφώθηκαν στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 76,9% και διαμορφώθηκαν στα 595 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 36,8% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 467 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 2,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 101 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 119 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 10.524 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 14,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.117 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μικρή μείωση (κατά 0,2%) και διαμορφώθηκαν στα 3.104 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώαυξήθηκαν κατά 20,5% και διαμορφώθηκαν στα 4.515 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.602 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 19,0% και διαμορφώθηκαν στα 785 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 29,0% και διαμορφώθηκαν στα 1.638 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.512 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 11,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 340 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 519 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Τον Αύγουστο του 2017, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 5.813 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 7,2% και αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 30,6%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 8,1% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 32,2%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 2.223 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 16,6% (Αύγουστος 2017: 1.841 χιλ., Αύγουστος 2016: 1.579 χιλ.).

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 10,6% και διαμορφώθηκε στις 385 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 7,9% και διαμορφώθηκε στις 738 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκε κατά 3,0% και διαμορφώθηκε στις 567 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 25,3% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 143 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 21,4% και διαμορφώθηκε στις 131 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,9% και διαμορφώθηκε στις 18.896 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.195 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,8%, όσο και η ταξιδιωτική κίνηση μέσω οδικών σταθμών.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 12.812 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στις 6.084 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 9,7%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 6,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 9,6% και διαμορφώθηκε στις 1.071 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στις 2.300 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% και διαμορφώθηκε στις 2.085 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 15,4% και διαμορφώθηκε στις 456 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε στις 547 χιλ. ταξιδιώτες.

euro2day.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου