Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει η υπόθεση με κατηγορούμενο έναν ξενοδόχο που καταμηνύθηκε από την αδελφή του για υπεξαίρεση και καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε  ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή.
Ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος με ελαφρυντικό για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, που του είχαν εμπιστευθεί με την ιδιότητά του ως εντολοδόχου και διαχειριστή περιουσίας.
Φέρεται να έχει υπεξαιρέσει ποσό ύψους 1.594.909 ευρώ, προερχόμενου από την πώληση μετοχών γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας και να έχει ομολογήσει την υπεξαίρεση ενώπιον τρίτου και συγκεκριμένα ενός δικηγόρου της Ρόδου, έχοντας δεσμευθεί για την επιστροφή των χρημάτων.
Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι έχει ήδη επιστρέψει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων. Η πολιτική αγωγή υποστήριξε ότι οφείλει ακόμη ένα ποσό 82.000 ευρώ περίπου αλλά και περίπου 146.000 ευρώ από τη διαφορά που υφίσταται από την αγοραπωλησία ενός οικοπέδου.
Η αδελφή του διατείνεται ότι καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πώλησης των μετοχών της και μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 ο αδελφός της προφασιζόμενος ότι είχε φόρτο εργασίας στο εξωτερικό απέφευγε “εσκεμμένα” και δόλια να της αποδώσει λογαριασμό, καθώς και τα χρήματα που είχε εισπράξει για λογαριασμό της.
Ο συνήγορος υπεράσπισής του κ. Ακης Δημητριάδης είχε υποστηρίξει ότι η μεταξύ τους διαφορά προέκυψε από μια επένδυση που είχαν αποφασίσει να κάνουν από κοινού από την οποία υπαναχώρησε η πολιτικώς ενάγουσα.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε συγκεκριμένα ένοχος για το ό,τι, ενώ με πληρεξούσιο είχε διοριστεί ως αντίκλητο της αδελφής του, δίνοντάς του την εντολή και την πληρεξουσιότητα, μεταξύ άλλων, να την εκπροσωπεί γενικότερα διαχειριζόμενος το περιουσιακό στοιχείο των μετοχών της (που ανερχόταν συνολικά σε 196.588 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1 €] έκαστη) σε εταιρεία και να πωλήσει, παραχωρήσει, μεταβιβάσει και παραδώσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι οποιουδήποτε τιμήματος και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εκείνος εγκρίνει, το σύνολο των μετοχών της στην εταιρεία, καθώς και να εισπράξει το τίμημα από την πώληση, πώλησε με το από 28-3-2006 Οριστικό Συμφωνητικό Μεταβιβάσεως Μετοχών τις ανωτέρω μετοχές σε εταιρεία έναντι του τιμήματος των 2.309.909 €.
Tο ανωτέρω εισπραχθέν συνολικό ποσό ο κατηγορούμενος δεν το απέδωσε στην εντολέα του άμεσα, ως όφειλε, λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή της περιουσίας της εγκαλούσας, αλλά μεταγενέστερα, κατόπιν πιέσεων της εγκαλούσας, απέδωσε σε εκείνη μέρος μόνον αυτού, και συγκεκριμένα προέβη σε μερικές καταβολές.
Το ποσό που απέδωσε ο κατηγορούμενος στην εγκαλούσα ανέρχεται συνολικά σε 715.000 €, ενώ το υπολειπόμενο εκ του εισπραχθέντος τιμήματος, το ιδιοποιήθηκε.
Στην πορεία της ένδικης διαφοράς κατέβαλε κι άλλα ποσά.
Ως συνήγορος πολιτικής αγωγής παρίσταται ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ