Γραπτή επιστολή – απάντηση έδωσε ο δήμαρχος Κω κ. Θεοδόσης Νικηταράς στο νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ. Γιώργο Κυρίτση σχετικά με τον προϋπολογισμού του Δήμου Κω. Είχε προηγηθεί σχετική επιστολή του κ. Κυρίτση. Αναλυτικότερα:

23/07/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 26395
Προς:
Εκλεγέντα Δήμαρχο Κω
κ. Κυρίτση Γεώργιο

Αγαπητέ Γιώργο,

Σε απάντηση της από 17.07.2014 επιστολής σου σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2015, σε ενημερώνω ότι:

1. Με βάση την υπ’ αριθμ. οικ.24823/19-6-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την οποία λάβαμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις 08.07.2014 και κοινοποιήσαμε στις 14.07.2014 στην κα Ευτέρπη Παπαχρήστου ως μέλος της τριμελούς επιτροπής που έχεις ορίσει για τα ζητήματα οικονομικών του Δήμου, θα πρέπει μέχρι τις 05.09.2014 να έχει καταρτιστεί το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου, να ψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή και να έχει ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Πριν τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού και την ψήφισή του από την Οικονομική Επιτροπή, θα πρέπει να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διευκολύνουμε στην προετοιμασία για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος 2015, το οποίο θα πρέπει να καταρτιστεί από τη νέα Δημοτική Αρχή που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές και θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και στον αρμόδιο υπάλληλο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία και να έχουν άμεση συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή για όσο χρειαστεί, προκειμένου να καταρτιστεί έγκαιρα.

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και της πολιτικής βούλησης της παράταξής μας για τη συνέχεια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, σε διαβεβαιώνω για την πρόθεσή μας, το όποιο σχέδιο προϋπολογισμού συντάξει η Δύναμη Αλλαγής να το ψηφίσουμε τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή, όσο και στην Οικονομική Επιτροπή, παρά τις όποιες διαφωνίες που πιθανόν να προκύψουν, τις οποίες θα διατυπώσουμε στις συνεδριάσεις των οργάνων.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Κω
Θεοδόσης Νικηταράς

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ