Αθλητικά

Όλα τα δικαιολογητικά!

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν την ειδική αθλητική τους αναγνώριση στο πλαίσιο του νέου Εθνικού σχεδιασμού. Ειδικότερα:
«1. Αίτηση του δ.σ. προς τη Γ.Γ.Α περί διατήρησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου, στην οποία θα αναφέρονται συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης για διατήρηση. Η αίτηση θα είναι υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα, θα φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία. Επωνυμία, αριθμός μητρώου αναγνώρισης Γ.Γ.Α., ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας (τηλέφωνα), φαξ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου και e-mail (εφόσον υπάρχει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επωνυμία και η σφραγίδα του σωματείου να συμφωνούν με την επωνυμία που αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό.
2. Έκθεση του δ.σ. της πορείας του σωματείου από την ίδρυση του μέχρι σήμερα υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. Αναλυτικά θα αναφέρονται: το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιέργουσε και καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του (διασυλλογικό, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.α.).
3. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του δ.σ. του σωματείου υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.
4. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του δ.σ. θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους, στις οποίες θα αναφέρεται:
α) ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα – περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 ν.2725/99, όπως ίσχυε και
β) τυχόν συμμετοχή τους ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία.
5. Επικυρωμένα αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.
6. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικού μεταβολών οικείου Πρωτοδικείου
7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του σωματείου.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησις Ομοσπονδιών ή Ενώσεων ότι το αιτούμενο σωματείο αποτελεί μέλος του.
9. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Νομαρχίας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το ν 2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.
10. Υπεύθυνη δήλωση του δ.σ. ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα από το ν2725/99 όπως ισχύει, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα του σωματείου.
11. Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμ. Δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου).
12. Υπεύθυνη δήλωση του δ.σ. (θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται:
α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου και β)η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό του καθστώς.
13. Πλήρης κατάσταση του τεχνικού (προπονητές κ.α.) και διοικητικού προσωπικού: ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα σωματείου.
14. Ετήσιος προϋπολογισμός εγκεκριμένος από τη γενική συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές, συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις), υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα με σφραγίδα σωματείου.
15. Εγκρίσεις γενικών συνελεύσεων των οικονομικών απολογισμών του σωματείου των τελευταίων τριών μηνών»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου