Ειδήσεις

333 υποψήφιοι σύμβουλοι για ένα πλήρες ψηφοδέλτιο!

333 υποψήφιους συμβούλους και συγκεκριμένα 99 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, 148 υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας και 86 συμβούλους τοπικής κοινότητας θα πρέπει να εξασφαλίσουν μέχρι την Κυριακή, ημέρα υποβολής των ψηφοδελτίων τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου και ανακήρυξής τους, κάθε μια από τις πέντε παρατάξεις στο Δήμο Ρόδου.

Καθίσταται σαφές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο για όλες τις παρατάξεις να παρουσιάσουν πλήρεις συνδυασμούς.

Ο νόμος προβλέπει ωστόσο ότι δύνανται να συμμετάσχουν στις εκλογές, υπό προϋποθέσεις, με συνδυασμούς 38 ατόμων!.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου κ. Νικολάου Πέρρου, οι συνδυασμοί δύνανται να συμμετάσχουν στις εκλογές με ελάχιστα όρια υποψηφίων.
Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα ότι μπορούν να παρουσιάσουν:

α) υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για το ½ του συνόλου των εκλογικών περιφερειών δηλαδή υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, αφού ο συνολικός αριθμός των εκλογικών περιφερειών είναι δέκα (10) και ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για κάθε μια από τις πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες που θα έχουν επιλεγεί από το συνδυασμό.

Αν επιλεγούν οι πέντε (5) μικρότερες από άποψη εδρών περιφέρειες, ήτοι οι εκλογικές περιφέρειες Αταβύρου, Αρχαγγέλου, Νότιας Ρόδου, Καμείρου και Λινδίων θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστο όριο (1+2+2+2+3=) δέκα (10) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον θα πρέπει να είναι γυναίκες.

β) υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας για το 1/3 του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων (ο συνολικός αριθμός των δημοτικών κοινοτήτων είναι 20), δηλαδή υποψηφίους συμβούλους για επτά (7) συνολικά δημοτικές κοινότητες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να επιλεγούν για παράδειγμα οι δημοτικές κοινότητες Αρχαγγέλου, Μαλώνας, Μασάρων, Λινδίων, Λάρδου, Καλάθου και Ασκληπειού με αριθμό υποψηφίων συμβούλων σε κάθε μία απ’ αυτές τουλάχιστο τρεις (3), ήτοι συνολικά 3 Χ 7 = 21 υποψήφιους συμβούλους, από τους οποίους οι επτά (7) τουλάχιστον θα πρέπει να είναι γυναίκες.

γ) υποψήφιους συμβούλους τοπικής κοινότητας για το 1/3 του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων (ο συνολικός αριθμός των τοπικών κοινοτήτων, που εκλέγουν τριμελή συμβούλια, είναι 20) δηλαδή υποψηφίους συμβούλους για επτά (7) τοπικές κοινότητες και εφόσον υπάρχει για κάθε τοπική κοινότητα ένας (1) τουλάχιστο υποψήφιος, ήτοι συνολικά επτά (7) υποψήφιους συμβούλους τοπικής κοινότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να επιλεγούν για παράδειγμα οι τοπικές κοινότητες Ψίνθου, Αγίου Ισιδώρου, Κρητηνίας, Αρχίπολης, Απολλώνων και Διμυλιάς στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει ένας (1) τουλάχιστον υποψήφιος σύμβουλος σε κάθε μία απ’ αυτές και συνολικά επτά (7) τοπικοί σύμβουλοι από τους οποίους οι δύο (2) τουλάχιστον θα πρέπει να είναι γυναίκες.
Η μη ύπαρξη υποψηφίου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της δήλωσης του συνδυασμού, (άρθρο 19 § 2γ) δηλαδή η μη ύπαρξη υποψηφίου εκπροσώπου στις τοπικές κοινότητες Σιαννών, Μονολίθου και Λαχανιάς δεν επηρεάζει στην προκειμένη περίπτωση τη νομιμότητα της δήλωσης του συνδυασμού.

Η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη σύμφωνα με τα παραπάνω εφόσον περιλαμβάνει τουλάχιστον: 1) δέκα (10) υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, 2) είκοσι ένα (21) υποψηφίους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και 3) επτά (7) υποψηφίους συμβούλους τοπικών κοινοτήτων ήτοι συνολικά τριάντα οκτώ 38 υποψηφίους από όλες γενικά τις κατηγορίες υποψηφίων.

Στην πολυσέλιδη γνωμοδότηση του κ. Πέρρου αναφέρονται και τα εξής:
Υποψηφιότητες –Συνδυασμοί
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι σε κάθε δημοτική Κοινότητα είναι:

Δημοτική κοινότητα Πληθυσμός Υπ. Σύμβουλοι

1) Ροδίων 57.311 15+1
2)Αρχαγγέλου 5.628 5+1
3)Μαλώνας* 1.170 5+1
4)Έμπωνας* 1.232 5+1
5)Αφάντου 10.498 11+1
6)Ιαλυσού 19.288 11+1
7)Καλυθιών 8.032 5+1
8)Κοσκινού 10.134 11+1
9)Σορωνής* 1.264 5+1
10)Λίνδου 3.710 5+1
11)Λάρδου 2.038 5+1
12) Κρεμαστής 5.776 5+1
13)Μαριτσών* 1.802 5+1
14)Παραδεισίου 2.641 5+1
15)Παστίδας* 3.563 5+1
16) Μασάρων* 1.003 5+1
17) Καλάθου* 1.097 5+1
18)Ασκληπειού 3.348 5+1
19)Θεολόγου * 1.045 5+1
20) Φανών * 1194 5+1
Σύνολο: Κανονικός αριθμός: 128
Μέγιστος αριθμός: 148

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται στο 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων είναι μικρότερος του παραπάνω ελάχιστου αριθμού ο υπολογισμός του 1/3 γίνεται επί του συνολικού αριθμού των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον συνδυασμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατ’ εξαίρεση τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων συγκροτούν δημοτική κοινότητα.

Τους υποψήφιους συμβούλους της τοπικής κοινότητας σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης κατά ένα.
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι σύμβουλοι σε κάθε τοπική Κοινότητα είναι:
Τοπική κοινότητα Πληθυσμός Υπ. Σύμβουλοι
1) Ψίνθου 826 3+1
2) Αγίου Ισιδώρου 355 3+1
3)Κρητηνίας 512 3+1
4)Μονολίθου** 152 1+1
5) Σιαννών** 190 1+1
6)Αρχίπολης 546 3+1
7)Απολλώνων 851 3+1
8) Διμυλιάς 501 3+1
9) Καλαβαρδών 499 3+1
10) Πλατανίων 327 3+1
11)Σαλάκου 599 3+1
12)Λαέρμων 401 3+1
13)Πυλώνας 627 3+1
14)Γενναδίου 684 3+1
15)Απολακκιάς 556 3+1
16)Αρνίθας 346 3+1
17)Βατίου 481 3+1
18)Ιστρίου 360 3+1
19)Κατταβιάς 321 3+1
20)Λαχανιάς** 294 1+1
21)Μεσαναγρού 307 3+1
22)Προφύλιας 341 3+1
23)Δαματριάς 643 3+1
Σύνολο : Κανονικός αριθμός: 63
Μέγιστος αριθμός: 86

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι τοπικές κοινότητες Σιαννών, Μονολίθου και Λαχανιάς των εκλογικών περιφερειών Αταβύρου οι δύο πρώτες και Νότιας Ρόδου η τελευταία αντίστοιχα.
Σταυροί Προτίμησης

α) Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τριών (3) το πολύ υποψηφίων δημοτικών συμβούλων εφόσον πρόκειται για τετραεδρική και πάνω περιφέρεια στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός μόνο υποψηφίου σε μια από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του Δήμου.

Τετραεδρικές και πάνω εκλογικές περιφέρειες είναι οι ακόλουθες: 1) Ρόδου με 18 έδρες, 2) Πεταλούδων με 5 έδρες, 3) Καλλιθέας με 6 έδρες, 4) Ιαλυσού με 6 έδρες και 5) Αφάντου με 4 έδρες.

β) Ο εκλογέας που είναι γραμμένος στις λοιπές εκλογικές περιφέρειες (μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές) μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός μόνο υποψηφίου δημοτικού συμβούλου της εκλογικής του περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες περιφέρειες του Δήμου.

γ) Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μέχρι σε δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψηφίου συμβούλου της τοπικής κοινότητας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου