Τοπικές Ειδήσεις

Δημοτικές κοινότητες Δήμου Ρόδου – Πρόεδροι και έδρες

Του Δημητρίου Σαλαμαστράκη Δικηγόρου Ρόδου

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8 και 15-10-2023 στο Δήμο Ρόδου, που ανέδειξαν ως επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό «ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» και Δήμαρχο τον κ. Αλέξανδρο Κολιάδη, προκύπτουν τα εξής όσον αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες.

Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη εκλέγει τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Μονολίθου, Αρνίθας, Ιστρίου και Μεσαναγρού (συνολικά 4). Επίσης εκλέγει τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αρχαγγέλου, Μασσάρων, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλυθιών, Κοσκινού, Σορωνής, Λινδίων, Βατίου, Κατταβιάς, Κρεμαστής, Δαματριάς, Παραδεισίου, Παστίδας και Ρόδου (συνολικά 15).

Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη εκλέγει τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Σιαννών και Πλατανίων (συνολικά 2). Επίσης εκλέγει τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μαλώνας, Έμπωνας, Κρητηνίας, Αρχίπολης, Ψίνθου, Απολλώνων, Καλαβαρδών, Σαλάκου, Φανών, Καλάθου, Λαέρμων, Λάρδου, Πυλώνας, Γενναδίου, Απολακκιάς, Θεολόγου και Μαριτσών (συνολικά 17)

Ο συνδυασμός του κ. Γερονικόλα εκλέγει τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Λαχανιάς και Προφύλιας (συνολικά 2). Επίσης εκλέγει τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ισιδώρου, Διμυλιάς και Ασκληπιείου (συνολικά 3).

Ο συνδυασμός του κ. Πότσου δεν εκλέγει κανένα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας ούτε και Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας.

Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί στα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν ως εξής:

Αρχαγγέλου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη τρεις (3) έδρες, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Μαλώνας: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μια (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Μασσάρων: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη δύο (2) έδρες και του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα.

Αγίου Ισιδώρου: Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα δύο (2) έδρες.

Έμπωνας: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Κρητηνίας: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Αφάντου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη τρεις (3) έδρες και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Αρχίπολης: Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Ιαλυσού: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη έπτά (7) έδρες, του κ. Καμπουράκη τρεις (3) έδρες και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Καλυθιών: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη τρεις (3) έδρες, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Κοσκινού: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη τρεις (3) έδρες, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Ψίνθου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Σορωνής: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη δύο (2) έδρες και του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα.

Απολλώνων: Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Διμυλιάς: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Καλαβαρδών: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Σαλάκου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Φανών: Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Λινδίων: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη δύο (2) έδρες και του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα.

Καλάθου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Λαέρμων: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Λάρδου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Πυλώνας: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Γενναδίου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Απολακκιάς: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Ασκληπιείου: Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα δύο (2) έδρες.

Βατίου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη δύο (2) έδρες και του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα.

Κατταβιάς: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη δύο (2) έδρες και του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα.

Κρεμαστής: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη τρεις (3) έδρες και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Δαματριάς: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη μία (1) έδρα, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Θεολόγου: Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Μαριτσών: Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Παραδεισίου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη τρεις (3) έδρες, του κ. Καμπουράκη μία (1) έδρα και του κ. Γερονικόλα μία (1) έδρα.

Παστίδας: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη τρεις (3) έδρες και του κ. Καμπουράκη δύο (2) έδρες.

Ρόδου: Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη εννέα (9) έδρες, του κ. Καμπουράκη τρεις (3) έδρα και του κ. Γερονικόλα τρεις (3) έδρες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο συνδυασμός του κ. Πότσου δεν εξέλεξε κανένα σύμβουλο στις παραπάνω Δημοτικές Κοινότητες.

Ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη δεν έχει εκλέξει σύμβουλο σε επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, ενώ εκλέγει ένα (1) σύμβουλο σε δέκα τέσσερεις (14) Δημοτικές Κοινότητες, δύο (2) συμβούλους σε πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες, τρεις (3) συμβούλους σε επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, επτά (7) συμβούλους σε μία (1) Δημοτική Κοινότητα και εννέα (9) συμβούλους σε μία (1) Δημοτική Κοινότητα.

Ο συνδυασμός του κ. Καμπουράκη εκλέγει συμβούλους σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και συγκεκριμένα εκλέγει ένα (1) σύμβουλο σε δέκα πέντε (15) Δημοτικές Κοινότητες, δύο (2) συμβούλους σε δέκα οκτώ (18) Δημοτικές Κοινότητες και τρεις (3) συμβούλους σε δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες.

Ο συνδυασμός του κ. Γερονικόλα δεν εκλέγει σύμβουλο σε δέκα οκτώ (18) Δημοτικές Κοινότητες, ενώ εκλέγει ένα (1) σύμβουλο σε δέκα τέσσερεις (14) Δημοτικές Κοινότητες, δύο (2) συμβούλους σε δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες και τρεις (3) συμβούλους σε μία (1) Δημοτική Κοινότητα.

Επίσης προκύπτει ότι στις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό 201 και άνω κατοίκων  οι συνδυασμοί των κ.κ. Κολιάδη, Καμπουράκη και Γερονικόλα εκλέγουν από ένα (1) σύμβουλο ο καθένας σε τέσσερεις (4) Δημοτικές Κοινότητες, ο συνδυασμός του κ. Κολιάδη έχει την πλειοψηφία σε δέκα τρεις (13) Δημοτικές Κοινότητες, του κ. Καμπουράκη σε δέκα πέντε (15) και του κ. Γερονικόλα σε δύο (2).

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΔΡΕΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΝΑ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ
1 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 5 0 3 1 1
2 ΜΑΛΩΝΑΣ 3 0 1 0 2
3 ΜΑΣΣΑΡΩΝ 3 0 2 0 1
4 ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 3 0 0 2 1
5 ΕΜΠΩΝΑΣ 3 0 1 1 1
6 ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 3 0 1 0 2
7 ΑΦΑΝΤΟΥ 5 0 3 0 2
8 ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 3 0 0 1 2
9 ΙΑΛΥΣΟΥ 11 0 7 1 3
10 ΚΑΛΥΘΙΕΣ 5 0 3 1 1
11 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 5 0 3 1 1
12 ΨΙΝΘΟΥ 3 0 1 0 2
13 ΣΟΡΩΝΗΣ 3 0 2 0 1
14 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 3 0 0 1 2
15 ΔΙΜΥΛΙΑΣ 3 0 1 1 1
16 ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 3 0 1 0 2
17 ΣΑΛΑΚΟΥ 3 0 1 0 2
18 ΦΑΝΩΝ 3 0 0 1 2
19 ΛΙΝΔΙΩΝ 3 0 2 0 1
20 ΚΑΛΑΘΟΥ 3 0 1 0 2
21 ΛΑΕΡΜΩΝ 3 0 1 0 2
22 ΛΑΡΔΟΥ 3 0 1 1 1
23 ΠΥΛΩΝΑΣ 3 0 1 0 2
24 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3 0 1 0 2
25 ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 3 0 1 0 2
26 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 3 0 0 2 1
27 ΒΑΤΙΟΥ 3 0 2 0 1
28 ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 3 0 2 0 1
29 ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 5 0 3 0 2
30 ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 3 0 1 1 1
31 ΘΕΟΛΟΓΟΥ 3 0 0 1 2
32 ΜΑΡΙΤΣΩΝ 3 0 0 1 2
33 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 5 0 3 1 1
34 ΠΑΣΤΙΔΑΣ 5 0 3 0 2
35 ΡΟΔΟΥ 15 0 9 3 3
ΣΥΝΟΛΑ 139 0 60 22 57

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου