Ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εισήχθη προς συζήτηση και λήψη απόφασης η «αντιδικία» της δημοτικής αρχής με την ανάδοχο του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων εταιρεία, κατόπιν και των νέων εξελίξεων.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», την 25η Σεπτεμβρίου 2020 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε στην Εισαγγελία αίτηση και πέτυχε την έκδοση παραγγελίας για την χορήγηση σειράς εγγράφων επί της Κυρίας Σύμβασης και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Καθαριότητας, με βάση στοιχειοθέτησης του εννόμου συμφέροντος ότι έχει αναλάβει «την αποκομιδή του 40% κατ’ ελάχιστον και 50% κατά μέγιστο της συνολικής ημερήσιας ποσότητας των αστικών στερεών αποβλήτων, όπως οι ποσότητες αυτές θα επιβεβαιώνονται σε μηνιαία βάση από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ».
Σύμφωνα με την αίτηση τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ του Δήμου Ρόδου, είναι απαραίτητα «για τον προσδιορισμό του συμβατικού έργου», που αναλογεί στην ανάδοχο εταιρεία.
Επικαλείται εξάλλου ότι με την υπ’αρ. 617/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, δεν εγκρίθηκαν και δεν παρελήφθησαν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αποκομιδής για λόγους πλημμελούς εκτέλεσης και αντίθετα εγκρίθηκε η λήψη μέτρων περικοπής κατά 50% του τιμήματος της ως άνω Σύμβασης.
Ουσιαστικά δηλαδή η ανάδοχος ζητά τα ζυγολόγια, που η δημοτική αρχή θεωρεί ότι έχει ήδη, προκειμένου να αποδείξει ότι το έργο που εκτέλεσε είναι μεγαλύτερο εκείνου που θεωρεί ότι εκτέλεσε η αντισυμβαλλόμενή της.
Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης αιτήθηκε με υπόμνημά του την ανάκληση της εισαγγελικής παραγγελίας.
Πλην όμως η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου απέρριψε την αίτηση ανάκλησης που υπέβαλε ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης και εντέλλει τον Δήμο Ρόδου να εκτελέσει την παραγγελία της περί χορήγησης αντιγράφων τυχόν υφιστάμενων αιτηθέντων εγγράφων στην ανάδοχο του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς όπως τονίζει, προκύπτει έννομο συμφέρον της ως αντισυμβαλλόμενης της σχετικής σύμβασης.
Επισημαίνει δε ότι υφίσταται ειδικό έννομο συμφέρον και για την λήψη αντιγράφων εκ των τυχόν υφισταμένων φυλασσόμενων ιδιωτικών εγγράφων.
Χθες το θέμα εισήχθη προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή από τον δήμαρχο Ρόδου που εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τα εξής:
«…να χορηγηθούν από τη Δ/νση Καθαριότητας όσα από τα αιτηθέντα έγγραφα υφίστανται, με την επισημείωση όμως στο διαβιβαστικό έγγραφο ότι:
«Τα έγγραφα χορηγούνται σύμφωνα με την από 20-10-2020 χειρόγραφη παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου κάτω από το επίσης επισυναπτόμενο αρ. πρωτ.02/52037/14-10-2017 έγγραφο-αίτηση ανάκλησης του Δήμου Ρόδου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, εμμένοντας ο Δήμος Ρόδου στη θέση ότι σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο παραπάνω έγγραφο κατά βάση τα χορηγούμενα συνιστούν με ευθύνη ιδιώτη, ιδιωτικά και από αυτά παραγόμενα έγγραφα, για τα οποία ο Δήμος Ρόδου επιφυλάσσεται και τα οποία παρουσιάζουν ελλιπώς και στρεβλώς τη πραγματικότητα και εξ αντικειμένου δημιουργούν δυσχέρειες στη παρουσίαση κρίσιμων πραγματικών περιστατικών σε βάρος της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος», πράγμα για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση κατά τη χορήγηση του, με κοινοποίηση του διαβιβαστικού εγγράφου και στις ελεγκτικές και εποπτεύουσες Αρχές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις οποίες ως Αναφορά διαβιβάσθηκε το αρ. πρωτ.02/46664/18-09-2020 έγγραφο του Δήμου Ρόδου
• Δεχθήκαμε από την Εισαγγελία, παραγγελία για την χορήγηση στοιχείων ζυγολογίων των αποβλήτων που φέρεται ότι συνέλεξε ο Ανάδοχος και εκείνων που συνέλεξαν οι υπηρεσίες του Δήμου.
Ως προς την ενέργεια αυτή και οποιαδήποτε προέκτασή της, δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ερμηνεία της συμφωνίας (σύμβασης) με τον Ανάδοχο, ότι η αποκομιδή του 40 ή 50% της συνολικής ποσότητας αστικών στερεών αποβλήτων που συλλέγει, ισοδυναμεί με τις ποσότητες που συλλέγουν οι υπηρεσίες του Δήμου – και με οικονομικό αντίτιμο 3,9 εκατ. αποτυπωμένων στην σύμβαση αλλά 5,5 εκατ. ευρώ πραγματικό αντάλλαγμα ετησίως, επί συνόλου κατ’ εκτίμηση 120 χιλ τόννων ΑΣΑ -για το 2019), και ότι μας δεσμεύει ώστε με φετινή ποσότητα των ΑΣΑ, έστω 13.000 τόννων ετησίως, ο ιδιώτης ανάδοχος θα εισπράξει πάλι 5,5 εκατ. ευρώ για 5-6,5 χιλιάδες τόννους αποβλήτων ετησίως.
Άρα δεν είναι αποδεκτή η συζήτηση ότι το έργο του αναδόχου στην αποκομιδή της σχετικής μας σύμβασης θα πρέπει να αναχθεί σε ποσότητα ίση με τους τόννους συλλέγει ο Δήμος.

Τέλος η αμετακίνητη θέση του εργολάβου για το αίτημά του να αμείβεται με το ίδιο ποσό για το ίδιο tonnage που συλλέγει ο Δήμος είναι εξωπραγματικά παράλογη για εμάς, την φετινή εξαιρετικά διαφορετική χρονιά».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ