Στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης δελτίων προχωράει η ΕΠΟ, η οποία αλλάζει τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστή.
Οι αλλαγές, οι οποίες αποτυπώνονται στη χθεσινή ανακοίνωση της ΕΠΣΔ και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους παράγοντες των σωματείων με τη δέουσα προσοχή, είναι οι ακόλουθες:
1. Το πλαίσιο, το οποίο αναφέρει «Μετεγγραφή Ερασιτέχνη Ορισμένου Χρόνου», αφορά στην υποσχετική/δανεισμό ποδοσφαιριστή.
2. Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστής επιθυμεί να εκδώσει δελτίο ορισμένου χρόνου για ένα, δύο ή τρία έτη (πρώτη εγγραφή, επανεγγραφή ή και μετεγγραφή), θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο στην πίσω όψη του εντύπου με επικύρωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής και καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου.
3. Ως προς τα πεδία που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του ποδοσφαιριστή-ποδοσφαιρίστριας, είναι υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το ΑΜΚΑ, το email, η υπηκοότητα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ο αριθμός μητρώου ΕΠΟ.
4. Τα έντυπα πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την υπογραφή του ποδοσφαιριστή-ποδοσφαιρίστριας.
5. Στην περίπτωση ανήλικου ποδοσφαιριστή-ποδοσφαιρίστριας, συμπληρώνεται υποχρεωτικά η «Δήλωση Κηδεμόνα», στην πίσω όψη του εντύπου με επικύρωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
6. Το έντυπο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά φωτογραφία του ποδοσφαιριστή-ποδοσφαιρίστριας, σφραγισμένη και για την έκδοση δελτίου υποχρεωτικά φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd ή σε στικάκι).
Υπενθυμίζεται, πως η αυλαία της θερινής μετεγγραφικής περιόδου ανοίγει στις 3 Αυγούστου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ