Τη διενέργεια λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου από το οικονομικό έτος 2013 έως και σήμερα διέταξε με έγγραφο της η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.

Στην επιτροπή ελέγχου μετέχουν οι:
1. Λεφάκης Δημήτριος δασολόγος της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
2. Ψωμιάδης Παναγιώτης Διοικητικός- Λογιστικός υπάλληλο της Δ/νσης ΔασώνΔ ωδ/σου, με
αναπληρωτή τον Ελένα Κων/νο Λογιστικό υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.

Η λήξη της θητείας της ανωτέρω επιτροπής, ορίζεται η ημερομηνία που θα παραδοθεί ο
οικονομικός έλεγχος από το έτος 2013 έως σήμερα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ