Μεγάλης απήχησης έτυχε η καινοτόμος δράση του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου μέσω του Δικτύου Aegean Cuisine, για την σήμανση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, τροφίμων και ποτών, προσφέροντας στον επισκέπτη-καταναλωτή, ένα σημείο αναφοράς, ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει ένα δωδεκανησιακό προϊόν, το οποίο θα περικλείει μέσα του όχι μόνο τοπικές πρώτες ύλες.

Ηδη, μέσα σε διάστημα 20 ημερών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 32 επιχειρήσεις από όλα τα Δωδεκάνησα με περισσότερα από 150 (!) τοπικά προϊόντα προς πιστοποίηση, καταδεικνύοντας όχι μόνο το τεράστιο ενδιαφέρον αλλά και την δραστηριοποίηση μικρών παραγωγών στα Δωδεκάνησα, που κόντρα στα σημεία των καιρών, επιλέγουν να επενδύσουν στην ποιότητα και όχι στην μαζική παραγωγή.
Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για πιστοποίηση προϊόντων αφορούν κυρίως κρασί, ελαιόλαδο και παράγωγά του, μέλι και παράγωγά του και εδέσματα, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές από Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Κάσο και Αστυπάλαια.
Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό για την τοπική οικονομία, ότι υπάρχουν στα Δωδεκάνησα μικρές μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, εμπλουτίζοντας το τουριστικό μας προϊόν με παραδοσιακά στοιχεία, προσδίδοντας γαστρονομική ταυτότητα στην περιοχή μας, η οποία πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για να ξεχωρίσει.
Το δίκτυο Aegean Cuisine, με την νέα δράση, που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προβολής και ανάδειξης της γαστρονομικής παράδοσης των νησιών μας, της στήριξης της τοπικής παραγωγής και της ανάπτυξης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, σκοπό έχει να αναδείξει τα προϊόντα αυτά στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα και τη γαστρονομική παράδοση των Δωδεκανήσων και είναι τυποποιημένα ενώ αρκετά από αυτά διαθέτουν και πιστοποιήσεις.
Το εμπορικό σήμα Aegean Cuisine αποτελεί κατοχυρωμένη ιδιοκτησία των Επιμελητηρίων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Στη βάση αυτή έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται δράσεις και έργα και να τίθενται όλο και υψηλότεροι στόχοι. Ενδεικτική είναι η συμβολή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη διεκδίκηση του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το έτος 2019, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η σήμανση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, μέσα από μια πιστοποιημένη διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύει όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ιστορία που αυτά περικλείουν και τη σύνδεσή τους με την τοπική παράδοση είναι το επόμενο βήμα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δικτύου Aegean Cuisine.
Στο δίκτυο Aegean Cuisine εντάσσονται αυτόματα και αυτοδικαίως όσα προϊόντα είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).
Για να ενταχθεί ένα Δωδεκανησιακό προϊόν στο Δίκτυο Aegean Cuisine θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Το προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο.
2. Η μονάδα παραγωγής /τυποποίησης/μεταποίησης του προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στα Δωδεκάνησα.
3. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από τα Δωδεκάνησα ή, από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου Πελάγους
4. Θα πρέπει τα προϊόντα να παράγονται με βάση παραδοσιακές συνταγές της Δωδεκανήσου, ή με καινοτόμες συνταγές αρκεί να αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες.
5. Θα πρέπει να διατίθενται και να είναι σε ισχύ όλες οι νόμιμες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι απαραίτητες πιστοποιήσεις της επιχείρησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι πωλήσεις της κατηγορίας εστιατορίων που είναι πιστοποιημένα ως Aegean Cuisine, παρουσίασε ανοδική πορεία με αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης, την τελευταία τετραετία. Ειδικότερα, την περίοδο 2015-2018, εκτιμάται ότι αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 17%.
Αυτό προκύπτει από την μία από τις δύο κλαδικές μελέτες που εκπονήθηκαν για την προώθηση και ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα των κλάδων της εστίασης και των ποτών. Οι μελέτες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή (Go Brand) – 2.4.1.».
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, το 2018 η συνολική αξία της αγοράς διαμορφώθηκε στο ποσό των περίπου 24 εκατ. ευρώ (τιμές λιανικής), αυξημένη κατά 14,3% έναντι του 2017. Από αυτά, τα 14 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αφορούν πωλήσεις εστιατορίων Aegean Cuisine στις Κυκλάδες, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ στα Δωδεκάνησα. Σημειώνεται, ότι η ανοδική πορεία της αγοράς οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη διαρκή διεύρυνση του δικτύου Aegean Cuisine, τα μέλη του οποίου αυξάνονται σταθερά στα τελευταία χρόνια.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ