Εξαιρετικά φορτισμένο είναι το κλίμα στον Δήμο Ρόδου μεταξύ υπαλλήλων που συμμετείχαν στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SMART CITIES με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου” γνωστού και ως έργου των LED του Δήμου Ρόδου αλλά και σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου στο ίδιο έργο.
Δύο εκ των πρώην μελών της Επιτροπής, που τελούν σε άδεια από την 20η Μαΐου 2020 απηύθυναν έγγραφα αιτήματα στην δημοτική αρχή απαιτώντας ενημέρωση για την μη πρόσβασή τους στα γραφεία τους καθώς και για την τύχη υπολογιστών τους με τους ισχυρισμούς τους να διαψεύδονται αρμοδίως.
Πιο συγκεκριμένα:
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», την 14η Μαΐου 2020 η τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης των δύο ως άνω συμβάσεων εξέδωσε δύο πρακτικά με τα οποία ανακαλούσε ουσιαστικά το σύνολο των προηγούμενων δυσμενών διαπιστώσεών της και την εισήγησή της για την έκπτωση τόσο της ένωσης εταιρειών που ανέλαβαν το έργο όσο και του ανεξάρτητου συμβούλου.
Η Επιτροπή με το πρώτο πρακτικό διαπιστώνει πλήρη συμμόρφωση και με τις 9 παρατηρήσεις της, της αναδόχου κοινοπραξίας “ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBILED Μ Ε.Π.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” και με το δεύτερο συμμόρφωση και της εταιρείας «Waste Water & Energy IKE», ανεξάρτητου συμβούλου του έργου.
Επιπροσθέτως για τον ανεξάρτητο σύμβουλο η Επιτροπή γνωμοδοτεί παραπέρα ότι δεν ενήργησε κατά των συμφερόντων του Δήμου Ρόδου.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της νομικής υπηρεσίας ακύρωσε τα επίμαχα πρακτικά και αποφάσισε την αντικατάσταση των μελών της Ε.Π.Π.Ε.
Έκρινε συγκεκριμένα ότι είναι άκυρα και δεν μπορούν να παράξουν έννομες συνέπειες διότι ο ένας από τους τρεις υπαλλήλους μέλη της ΕΠΠΕ που φέρεται να συγκρότησε την απαρτία και να συμμετείχε στη λήψη των γνωμοδοτικών πράξεων, βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός υπηρεσίας, λόγω άδειας ειδικού σκοπού ενώ παραπέρα διότι έχει προηγηθεί πράξη προσωρινής παύσης υπηρεσιών της ΕΠΠΕ για λόγους δημόσιας υγείας και τήρησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ως αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής των διατάξεων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου περί λήψης μέτρων ελαττώσεως του ρυθμού μετάδοσης του C0VID-19.
Χθες ένας εκ των πρώην μελών της ΕΠΠΕ απηύθυνε στον αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων και Υποδομών κ. Αθηνόδωρο Κωνσταντίνου και στον προϊστάμενο της ίδιας υπηρεσίας κ. Αλέξανδρο Μπεκιάρη ενώ κοινοποίησε στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και το Σωματείο Εργαζομένων, έγγραφο στο οποίο γνωστοποιούσε ότι κατά την προσέλευσή του στον χώρο εργασίας του, χθες, για την οργάνωση και διεκπεραίωση ειλημμένων υποχρεώσεων ενώ διανύει τριήμερη κανονική άδεια διαπίστωσε ότι ήταν κλειδωμένο και δεν του επιτρεπόταν η πρόσβαση σε αυτό. Επίσης από ενημέρωση συναδέλφων του, του έγινε γνωστό ότι αφαιρέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.
Αλλος υπάλληλος πρώην μέλος της ίδιας επιτροπής με παρόμοιο έγγραφο που κοινοποιείται και στον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Αταβύρου & Καμείρου, κ. Νεκτάριο Φλοσκάκη γνωστοποιεί ότι κατά την προσέλευσή του στο χώρο εργασίας του και στην Τοπική Κοινότητα Σορωνής χθες για να αναλάβει κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, ενώ διανύει πενθήμερη κανονική άδεια, διαπίστωσε ότι ήταν κλειδωμένο και δεν του επιτρεπόταν η πρόσβαση σ’ αυτό επιπλέον ενημερώθηκε ότι την 19η Μαΐου 2020 κατά τις απογευματινές ώρες ζητήθηκαν τα κλειδιά από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σορωνής για να εισέλθουν στο κτήριο και πιθανότατα στο γραφείο του, ο αντιδήμαρχος κ. Φλοσκάκης καθώς και κάποια άγνωστα προς εκείνον άτομα.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ενημέρωσε χθες εγγράφως για τον πρώτο υπάλληλο ότι είχε ο ίδιος υποβάλει την 18η Μαΐου 2020 σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα βλαβών αίτημα για επιδιόρθωση του υπολογιστή και ότι ανελήφθη για να επισκευαστεί διότι παρουσιάστηκε αποσταθεροποίηση συστήματος.
Ο κ. Μπεκιάρης απάντησε εγγράφως στον ίδιο υπάλληλο ότι δεν υπήρχε καμία υποχρέωση ή έκτακτη ανάγκη για να διακόψει την άδειά του και να προσέλθει στην υπηρεσία προσθέτοντας ότι η διακοπή της άδειας γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η χορήγησή της και οποιαδήποτε ενέργεια για εκτέλεση καθηκόντων σε περίοδο αδείας δεν αναγνωρίζεται.
Τονίζει επίσης ότι ο χώρος εργασίας αποτελεί δημοτική περιουσία και ανώτερος υπεύθυνος γι αυτόν είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ιδιαίτερα εάν ένας χώρος (γραφείο) δεν χρησιμοποιείται επειδή οι εργαζόμενοι σε αυτόν βρίσκονται σε άδεια και πρέπει η πρόσβαση να είναι ελεγχόμενη.
Επισημαίνει στον υπάλληλο ότι εάν είχε προσέλθει την 20η Μαΐου 2020, έστω και εν μέσω κανονικής άδειας, προκειμένου να παραλάβει προσωπικά του είδη και είχε απευθυνθεί σε εκείνον σαφώς και θα είχε πρόσβαση στον εργασιακό του χώρο ενώ η διατήρηση προσωπικών αντικειμένων στο χώρο εργασίας αποτελεί δική του ευθύνη και η Υπηρεσία καμία ευθύνη δεν έχει για οποιοδήποτε προσωπικό αντικείμενο.
Σχετικά με τον υπολογιστή δηλώνει με βεβαιότητα ότι βρισκόταν στη Δ/νση Πληροφορικής για επισκευή όπως είχε αιτηθεί.
Ο αντιδήμαρχος κ. Ν. Φλοσκάκης, ομοίως, απήντησε στον δεύτερο υπάλληλο, πρώην μέλος της ΕΠΠΕ, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος, υπενθυμίζοντάς του ότι όταν εμφανίστηκε στο δημοτικό κατάστημα για να παραλάβει ένα κινητό του τηλέφωνο, του επετράπη η είσοδος, το ανέλαβε και αποχώρησε.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ