Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αποφάσισε να προσφύγει η δημοτική αρχή ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής για την αποδέσμευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Δήμου Ρόδου, που δεσμεύτηκε λόγω οφειλών τριών δημοτικών επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ, ύψους, μαζί με τις προσαυξήσεις, 7 εκατ. ευρώ περίπου.
Η δημοτική αρχή διατείνεται ότι για την οφειλή των δημοτικών επιχειρήσεων ΡΟΔΩΝ ΑΕ, ΑΔΕΚΤ ΑΕ και ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ δεν έχει καμία ευθύνη αφού ο νόμος του Καλλικράτη αλλά και μετέπειτα ρυθμίσεις προέβλεπαν ότι οι οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων καποδιστριακών δήμων μεταφέρονται στις υποχρεώσεις του καλλικρατικού ενιαίου δήμου μόνο κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Τέτοια απόφαση, όπως ισχυρίζεται η δημοτική αρχή, δεν υφίσταται και ως εκ τούτου κακώς δεσμεύτηκε το ΑΦΜ της και δεν μπορεί να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα.
Εκφράζονται μάλιστα φόβοι για κατάσχεση για την ίδια αιτία τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ρόδου για την εξόφληση της απαίτησης.
Η δημοτική αρχή θεωρεί παραπέρα ότι υφίσταται κατεπείγον κίνδυνος για τη λειτουργία της δήμου και κοινωνικών του δομών.
Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι έχουν παγώσει όλα τα έργα που γίνονται με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ότι αδυνατεί να εισπράξει επιδοτήσεις για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και ότι δεν μπορεί ομοίως χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα να λειτουργήσει το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Η αίτηση αναστολής προγραμματίζεται να υποβληθεί σήμερα στο αρμόδιο δικαστήριο.
Σημειώνεται ότι μόνο για την πρώην ΑΔΕΚΤ το ΙΚΑ ζήτησε την καταβολή ποσού ύψους 3.500.000 εκατομμυρίων ευρώ!

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ