Αντισυνταγματικές και ἀρα μη εφαρμόσιμες είναι οι διατάξεις που θέσπισαν ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων για την εισαγωγή τους στις αστυνομικές σχολές σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των θέσεων, καθώς και το ευεργέτημα υπέρ των τέκνων τριτέκνων οικογενειών για την εισαγωγή τους στις ίδιες σχολές, σε ποσοστό 4%.

Στο σκεπτικό της επίμαχης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας, που μόλις δημοσιεύτηκε, στηρίζεται , σύμφωνα με πληροφορίες στο ότι :

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου 1481/1984 έρχονται σε αντίθεση με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής να γίνεται με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, δηλαδή βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Επιπρόσθετα, η αντισυνταγματικότητα στο σύστημα εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανάγεται και στο ότι αφαιρούνται θέσεις από τους υποψηφίους της γενικής κατηγορίας, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την εισαγωγή στην Σχολή της προτίμησης τους ή ακόμη και από την πρόσβαση τους στις Αστυνομικές Σχολές υποψήφιοι με συγκριτικά πληρέστερες ικανότητες και δεξιότητες κατά παράβαση των άρθρων 4 και 16 του Συντάγματος.
Μάλιστα το Δικαστήριο καλεί τη Διοίκηση να αναμορφώσει τους πίνακες επιτυχόντων της γενικής σειράς με την προσθήκη των θέσεων που καλύφθηκαν από παιδιά πολυτέκνων και τρίτεκνων.

Με άλλη πρόσφατη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Π.Δ. 53/1989 που θεσπίζουν ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τρίτεκνων οικογενειών για την εισαγωγή τους στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των θέσεων.

Με αυτές τις δικαστικές αποφάσεις ανοίγει ο δρόμος της δικαστικής διεκδίκησης για τους υποψηφίους της Γενικής Σειράς που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν φέτος σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, καθώς και στη Σχολή Ανθυπυραγών.
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόκειται πάντως για αποφάσεις που έρχονται σε συνέχεια άλλων αποφάσεων των ετών 2014 και 2015 με τις οποίες επίσης κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου 3648/2008 που θεσπίζει το ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών της καθ’ υπέρβασης εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές σε ποσοστό 35%.

Και με αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 2014, είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι ευνοϊκές υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων ρυθμίσεις του νόμου Διαμαντοπούλου (νόμος 3966/2011), βάσει του οποίου συστήνονταν θέσεις στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. μόνο για υποψήφιους τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ