Ειδήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές σε ΕΟΤ και ΥΠΟΤ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, «Αναδιοργάνωση του υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις». Πρόκειται για τη δεύτερη μέσα σε ένα χρόνο, νομοθετική πρωτοβουλία για τον ελληνικό τουρισμό η οποία έρχεται να καλύψει κενά, που εμπόδιζαν την ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Το νομοσχέδιο στηρίζεται σε τέσσερεις άξονες:
Πρώτος. Αναδιοργάνωση και ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του υπουργείου Τουρισμού.
Δεύτερος. Εκσυγχρονισμός του ΕΟΤ και μετατροπή του σε σύγχρονο Οργανισμό προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισμού.
Τρίτος. Ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.

Τέταρτος. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουριστικό τομέα.
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην αποδοτικότερη λειτουργία των ειδικών τουριστικών υποδομών όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα σύνθετα τουριστικά καλύμματα και τα χιονοδρομικά κέντρα.
Ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνουν οι υπάλληλοι των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται με το άρθρο 1 στο ΥΠΟΤ, για τους οποίους δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη, όπως με τους αντιστοίχους των ΠΥΤ…

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ο οποίος μπορεί να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας αλλά και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και του τρόπου ζωής της ελληνικής υπαίθρου. Ενισχύεται ο ποιοτικός τουρισμός μέσα από τη βελτίωση των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας και την προστασία του περιβάλλοντος μας. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην αποδοτικότερη διαχείριση της γης που αξιοποιείται για την τουριστική ανάπτυξη. Σε ειδικό κεφάλαιο εισάγονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναβαθμίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των ξεναγών.
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη ειδικές χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Στο άρθρο 1, περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού, και έχει ως εξής:
Μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού οι κατωτέρω αρμοδιότητες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.):

1. Όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.
2. Η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις του Τουρισμού που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία.
3. Η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. για διενέργεια ελέγχων για την πάταξη του φαινομένου της άγρας πελατών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
4. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την τεχνική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..

5. Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που αφορούν στην κατάταξη των πάσης φύσεων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών. Εντός δύο μηνών από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών ο αρμόδιος για την πιστοποίηση φορέας προβαίνει σε αυτοδίκαια πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού ως φορέα Κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών. Έως την πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού η κατάταξη νέων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα γίνεται με κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη μηχανικού που είχε ορισθεί επιβλέπων στις εργασίες κατασκευής της τουριστικής εγκατάστασης.

Ταυτόχρονα, συστήνονται στο Υπουργείο Τουρισμού Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ως εξής:
1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής που διαρθρώνεται από τα Τμήματα: α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου

2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Βόλο που διαρθρώνεται από τα Τμήματα: α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
3. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με έδρα την Πάτρα που διαρθρώνεται από τα Τμήματα: α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα την Κέρκυρα και χωρική αρμοδιότητα την νήσο Κέρκυρα

4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα που διαρθρώνεται από τα Τμήματα: α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
5. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο που διαρθρώνεται από τα Τμήματα: α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα τη Σύρο και χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες δ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρμοδιότητα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο που διαρθρώνεται από τα Τμήματα: α) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων β) Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
7. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας –Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη που διαρθρώνεται από τα Τμήματα:

4 α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων και β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου Β. Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων των ως άνω Π.Υ.Τ. είναι αρμόδια για την αδειοδότηση των κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων στα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας Γ. Τα Τμήματα Ελέγχου Τουριστικών Επιχειρήσεων των ως άνω Π.Υ.Τ. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της καλής και σύννομης λειτουργίας των κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων στα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας Δ. Τα κατά τόπους Τμήματα υποστήριξης Τουρισμού είναι αρμόδια για τα θέματα των δύο προηγούμενων περιπτώσεων στην περιοχή χωρικής τους αρμοδιότητας.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) και όλες οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θέσεις εργασίας των υπηρεσιών αυτών, καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού.

Το προσωπικό, που υπηρετεί στις υπηρεσίες που καταργούνται με την προηγούμενη παράγραφο, μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, με την ίδια σχέση εργασίας σε θέσεις ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του προηγούμενου άρθρου ως εξής:
α) Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής του ΕΟΤ, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού.
β) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και του Γραφείου Υποστήριξης Λάρισας, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος του Υπουργείου Τουρισμού.
γ) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Ιονίων νήσων, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού Καλαμάτας, Κορίνθου, Αργοστολίου και Κυλλήνης, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου του Υπουργείου Τουρισμού.
δ) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένου και του Γραφείου Πληροφοριών ΄Αρτας και του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Ηγουμενίτσας, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού.

ε) Οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών Β. Αιγαίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Υποστήριξης Σάμου, Χίου και Κω του ΕΟΤ, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Αιγαίου του Υπουργείου Τουρισμού.

στ) Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Υποστήριξης Ρεθύμνου και Χανίων, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού.
ζ) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Κεντρικής , και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένου και του Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου, και των Γραφείων Πληροφοριών Σ.Σ. Δοϊράνης, Προμαχώνα και Αερολιμένα Μακεδονία, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας- Θράκης του Υπουργείου Τουρισμού.

Ρυθμίσεις για το μείζον θέμα του αιγιαλού

Παραχώρηση και καθορισμός ανταλλάγματος για την χρήση αιγιαλού
1. Το αντάλλαγμα του εδαφίου γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α` 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην τουριστικών δημοσίων κτημάτων (Τ.Δ.Κ.) σε όμορα κύρια τουριστικά καταλύματα το οποίο και καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2014 από τον πολλαπλασιασμό του ενός τετάρτου (1/4) της μέσης τιμής απλού δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών. Τυχόν καταρτισθείσες συμβάσεις αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως προς το αντάλλαγμα στο τίμημα του προηγούμενου εδαφίου. Τα εδάφια δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή.

2. α. Μέχρι τις 31.12.2014, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2971/01, ως όμορες, ακόμα και αν μεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα, εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν προς την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) μέσω της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, την μίσθωση του ανωτέρω τμήματος δημοσίου κτήματος που ορίζεται από τις προβολές. β. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη των μισθωτηρίων συμβολαίων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει. 28 γ. Οι αιτούντες εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της μίσθωσης με τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού ή και της παραλίας, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν, επί ποινή ακυρότητας της μίσθωσης αιγιαλού και έναντι του οριστικού μισθώματος που θα προσδιοριστεί από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε, ποσό που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) του μισθώματος που ορίζεται στην ως άνω μίσθωση αιγιαλού ή και παραλίας. Η καταβολή πραγματοποιείται με κατάθεση του οφειλόμενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίου κοινοποιείται άμεσα στον οικείο Ο.Τ.Α..

Σε περίπτωση μη σύναψης μίσθωσης με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. λόγω μη συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων. δ. Υπόχρεοι να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 είναι και όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν εγείρει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα την αναγνώριση ή επιδίκαση της κυριότητας του δημοσίου κτήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ της επιχείρησής τους και του προς μίσθωση αιγιαλού, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση.
Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 δεν συνιστά εξώδικη ομολογία αναγνώρισης κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση αμετάκλητης αναγνώρισης ή επιδίκασης της κυριότητας του δημοσίου κτήματος υπέρ των φυσικών ή νομικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, το καταβληθέν προς την ΕΤ.Α.Δ. μίσθωμα αποδίδεται από την εταιρεία στους δικαιούχους άτοκα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου