Περιφερειακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου: Στρατηγική διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος

Η ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και η διασφάλιση της βιώσιμης ...

Καθυστερούν τα επενδυτικά σχέδια στην νέα μαρίνα Ρόδου

Καθυστερούν τα επενδυτικά σχέδια για την Νέα Μαρίνα, που όμως, έχει ήδη αναδειχθεί σε χώρο διασκέδασης και αναψυχής για τους Ροδίτες –αλλά και για τους ξένους επισκέπτες μας, το καλοκαίρι. Αυτό δήλωσε χτες, σε συνέντευξη ...

Πρόσληψη δικηγόρου ως ειδικού συνεργάτη του δημάρχου Ρόδου

Με την υπ’ αρ. 4026/03.10.2022 απόφαση του δημάρχου Ρόδου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. ...