Στο κενό έπεσε η ένσταση που έκανε ο Ανταγόρας Κω για το παιχνίδι με το Ξάνθο στην Πάτμο. Με αφορμή την ένσταση που κατέθεσε ο Π.Α.Σ. Ανταγόρας για το συγκεκριμένο παιχνίδι η απάντηση της Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. Δωδεκανήσου στο κωακό σωματείο είναι η εξής: «Κύριε, πρόεδρε σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Τυπική προϋπόθεση η καταβολή του προβλεπόμενου από το άρθρο 54 (παράγραφος 4β) των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της οικείας προκήρυξης εκ ποσού 50 ευρώ, το οποίο δεν κατεβλήθη και κατά συνέπεια δεν συζητείται η ανωτέρω ένσταση. Περαιτέρω όμως βάση του άρθρου 54 (παράγραφος 4) των ιδίων κανονισμών, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται το διάστημα των 48 ωρών μετά την οριζόμενη διεξαγωγή του αγώνα. Η εν λόγω ένσταση στάλθηκε στην Τ.Ε. στις 2/2/2018 και ώρα 15:01 και άρα τυγχάνει εκπρόθεσμη. Τέλος ενστάσεις κατά αγώνων προβλέπονται για περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 54, παράγραφος 1 λόγους, ανάμεσα στους οποίους δεν προβλέπεται ο αναφερόμενος στην υπό κρίση ένσταση».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ