Ειδήσεις

Δημοσιονομικές ανατροπές φέρνει η απόφαση του ΣτΕ για τους ένστολους

Σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις αναμένεται να έχει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ενστόλων που έγιναν σε εφαρμογή του Ν. 4093/2012 αντιμετωπίζουν συνταγματικά προβλήματα.

Αν και το σκεπτικό της απόφασης θα δημοσιοποιηθεί στα μέσα Απριλίου, δηλαδή εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, ωστόσο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναμένεται να αποκωδικοποιήσει νωρίτερα τα βασικά θέματα που θίγονται, ώστε σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να δώσουν στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μια τάξη μεγέθους σχετικά με το ύψος των χρημάτων που θα κληθεί να επιστρέψει το Δημόσιο. Ο Ν. 4093/2012 προέβλεπε εξοικονόμηση 420 εκατ. ευρώ από την μείωση των μηναίων αποδοχών των μισθοδοτούμενων με βάσει τα ειδικά μισθολόγια, εκ των οποία τα 113 εκατ. ευρώ αφορούσαν στους μισθούς των ένστολων.

Αν και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν αποδέχεται δημοσίως να σχολιάσει την απόφαση του ΣτΕ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση το δημοσιονομικό της αποτέλεσμα έρχεται να προστεθεί στα ήδη μεγάλα πρόβλημα της διαπραγμάτευσης με την τρόικα για το δημοσιονομικό κενό του 2014 και του 2015. Νομικοί κύκλοι θεωρούν πως η υπουργική απόφαση που εξεδόθη στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4093/2012 και επέβαλε την τμηματική αναδρομική από τη 1η Αυγούστου 2012 επιστροφή μέρους των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, αποτελεί και την «αχίλλειο πτέρνα» του νομοθετήματος.

Όπως τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι περικοπές που έγιναν σε εφαρμογή του Ν. 4093/2012 αντίκεινται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, καθώς υπό το φως τόσο της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 668/2012) όσο και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έπρεπε να σταθμισθεί αν οι προτεινόμενες περικοπές συντάξεων και αποδοχών διαταράσσουν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ αφενός της προσβολής της σύνταξης και του μισθού ως περιουσιακών αγαθών, και αφετέρου του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και εάν όλες οι προτεινόμενες περικοπές οδηγούν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και μισθωτών τέτοια, που θα συνιστούσε προσβολή της αξιοπρέπειάς τους. Ακολουθούν οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4093/2012 στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος:
ΒΑΘΜΟΙ Βασικός Μισθός σε (ευρώ) Πριν Μετά
Α/ΓΓΕΘΑ 2.337 1.873
Αρχηγός ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ. 2.068 1.698
Γεν. Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας 1.888 1.584
Αντιστράτηγος 1.753 1.479
Υποστράτηγος 1.645 1.400
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι βαθμοί σε ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ. 1.510 1.313
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1.295 1.146
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1.151 1.033
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1.070 971
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1.016 928
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 971 910
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 899 875
Ανθυπασπιστής 863 823
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 836 796
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 800 770
Λοχίας και αντίστοιχοι 683 718
Δεκανέας και αντίστοιχοι 512 499
Μόνιμος Στρατιώτης 288 280
Επιδόματα
Επιδόματα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (ευρώ) Πριν Μετά
-Άγαμος 111,72 100
-Έγγαμος χωρίς τέκνα 169,21 150
-Έγγαμος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαμος 225,88 200
με προστατευόμενα τέκνα
-Μαθητές Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων-Έφεδροι αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων – 100
Επιδόματα ειδικής απασχόλησης(ευρώ)

-Για ανώτατους αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων 338 250
-Για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές Ενόπλων Δυνάμεων 192 170
-Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων 146,45 130
-Για ανώτατους αξιωματικούς ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος 311 225
-Για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-Π.Σ. 175,6 155
-Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-Π.Σ. 130,43 115
Επιδόματα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης(ευρώ)
-Α/ΓΕΕΘΑ 713,26 535
-Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ, Αρχηγοί ΕΛΑΣ.-Π.Σ.-Λ.Σ., Διοικητής 1ης Στρατιάς,Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας 475,24 350
-Γεν. Επιθεωρητής Στρατού 357,03 350
-Αντιστράτηγος 357,03 285
-Υποστράτηγος 261,5 210
-Ταξίαρχος ή αντίστοιχος 165,97 133
-Συνταγματάρχης ή αντίστοιχος 119,01 95
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό αυτό)
-Αντισυνταγματάρχης και ταγματάρχης ή αντίστοιχοι 47,77 43
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς)
-Κατώτεροι αξιωματικοί (Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί ή αντίστοιχοι) 35,62 32
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς)
-Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Μόνιμοι Στρατιώτες 29,15 26
Έξοδα παράστασης(ευρώ)

-Α/ΓΕΕΘΑ 433,14 350
-Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ, Αρχηγοί ΕΛΑΣ.-Π.Σ.-Λ.Σ. 263,93 215
-Γεν. Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, 175,68 150
Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας
Επίδομα ευθύνης διοίκησης(ευρώ)
-Ανώτατοι αξιωματικοί (με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά) 119,01 95
-Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι (με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά) 95,73 76
-Αντισυνταγματάρχης και Ταγματάρχης ή αντίστοιχοι 71,24 57
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς)
-Κατώτεροι αξιωματικοί (Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί ή αντίστοιχοι, 47,77 38
με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς)
-Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Μόνιμοι Στρατιώτες 24,29 28
Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας Ενόπλων Δυνάμεων(ευρώ)
-Για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων 59 43

Επίδομα ειδικών συνθηκών
-Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 72 65
και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και του Π.Σ.
Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (ευρώ)
-Για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ. 187,52 166,4

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου