Σε γνωστή εταιρεία επικοινωνίας της Κύπρου ανατέθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου με τους βασικούς άξονες της στρατηγικής για την online προώθηση και επικοινωνία του τουριστικού προϊόντος της έως και το τέλος τρέχοντος έτους.
Στην απόφαση που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την ανάθεση στην εταιρεία: ‘’NOVUS MIND BUSINESS LIMITED’’ που εδρεύει στην οδό Αρχιμίδου 17, στη Λάρνακα της Κύπρου Τ.Κ. 6031 με VAT Νο: 10323048 H , σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, για την κατάρτιση σχεδίου με τους βασικούς άξονες της στρατηγικής για την online προώθηση και επικοινωνία του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έως και το τέλος τρέχοντος έτους (2020) και θα λάβει υπ’ όψιν του:
(α) την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις αγορές προέλευσης (origin markets) λόγω του CoVid-19,
(β) το διαθέσιμο υλικό – περιεχόμενο (content) που διαθέτει σήμερα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης του δυνητικού επισκέπτη (consumer decision making journey) να διαμορφώσει βασικούς άξονες προώθησης και επικοινωνίας. Οι άξονες αυτοί θα αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί το επικοινωνιακό περιεχόμενο (communication content) που θα κληθεί να δημιουργήσει η όποια εταιρεία επικοινωνίας (digital marketing agency) αναλάβει να υλοποιήσει την καμπάνια.
Κατάρτιση media plan (πλάνου μέσων) που περιλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων online μέσων επικοινωνίας, τον χρονικό προγραμματισμό της καμπάνιας επικοινωνίας ανά μέσο, και την ποσοστιαία κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού μέσων, που θα καλύψει την περίοδο έως και τον Δεκέμβριο 2020. Το media plan θα αποτελέσει τον οδηγό με βάση τον οποίο θα υλοποιηθεί η καμπάνια από την όποια εταιρεία επικοινωνίας (digital marketing agency) αναλάβει το έργο, έναντι του ποσού των 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, φορέας 071, ΚΑΕ 9491».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ