Αθλητικά

Σκληρή απάντηση από Σ.Δ.Κ.Δ.

Με αφορµή την επιστολή διαµαρτυρίας του Σωµατείου ΑΣΚ ΙΒΙΣΚΟΣ που δηµοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο αναφορικά µε την διαιτησία στον αγώνα ανδρικού πρωταθλήµατος της 16-3-2014 στην Κρεµαστή µεταξύ των οµάδων ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ – ΑΣΚ ΙΒΙΣΚΟΣ, ο Σ.Δ.Κ.Δ.. µε την σύµφωνη γνώµη της ΚΕ∆/ΤΕ ΕΟΚ προβαίνει στις εξής τοποθετήσεις σεβόµενος την υπόληψη και την προσωπικότητα όλων των συναδέλφων, που θίγονται βάναυσα και αναπόδεικτα µε το περιεχόµενο της επιστολής που εξέδωσε το σωµατείου του ΙΒΙΣΚΟΥ.

1) Δεχόµαστε ότι είναι δικαίωµα του κάθε σωµατείου που θεωρεί ότι αδικήθηκε από την διαιτησία σε αγώνα να προβεί σε διαµαρτυρία, µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια και µε τον ενδεδειγµένο βάσει κανονισµών τρόπο. Υπάρχει η ευχέρεια στην οµάδα να καταθέσει ένσταση στην περίπτωση κακής εφαρµογής κανονισµού και να προσκοµίσει, αν διαθέτει, το βίντεο του αγώνα στα αρµόδια όργανα της ΤΕ ΕΟΚ και του Σ.∆.Κ.∆. µέσα στα προβλεπόµενα χρονικά όρια, προκειµένου να ληφθούν από τους αρµόδιους οι κατάλληλες αποφάσεις.

2) Ουδείς από τους συναδέλφους πρεσβεύει ότι είναι ΑΛΑΘΗΤΟΣ ή ότι η διαµαρτυρίες των αθλητών – προπονητών είναι πάντα ανυπόστατες και εκτός πραγµατικότητας. ∆εν έχουµε πάντα δίκιο στις αποφάσεις µας, κάνουµε λάθη και ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ λάθη. Είναι γεγονός δεδοµένο και αναµφισβήτητο. Όµως οι αντιδράσεις διαµαρτυρίας από τους αθλητές και τους προπονητές έχουν ΟΡΙΑ τα οποία, βάσει του γράµµατος και του πνεύµατος του κάθε αγώνα ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ. Με τα παραπάνω δεδοµένα, που ελπίζουµε να βρίσκουν σύµφωνους ΟΛΟΥΣ όσους έχουν αθλητική και ‘’µπασκετική’’ παιδεία και σταθµίζοντας το περιεχόµενο της επιστολής του ΙΒΙΣΚΟΥ ο Σ.∆.Κ.∆. ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΣ το περιεχόµενο της επιστολής ως προς συγκεκριµένα εδάφια αυτής, διότι αφενός στερούνται πραγµατικότητας και αφετέρου προσβάλλουν δηµοσίως την υπόσταση, αξιοπρέπεια και προσωπικότητα τόσο των συναδέλφων που διαιτήτευσαν τον συγκεκριµένο αγώνα (κ.κ. Ξανθό και Νικηφορίδη) όσο και των υπολοίπων διαιτητών της ∆ωδεκανήσου.

Ειδικότερα :

1. Οι ενέργειες – αποφάσεις των διαιτητών σε κάθε αγώνα είναι συγκεκριµένες και βασίζονται στον γράµµα και το πνεύµα του Κανονισµού, µε σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης. Να κερδίσει ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός. Θέµατα ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ στο έργο µας να µην θέτετε και δεν το συζητούµε!

2. ΚΑΝΕΝΑΣ συνάδελφος δεν ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΟΜΑ∆ΕΣ!!! Αυτή η τοποθέτηση του σωµατείου του ΙΒΙΣΚΟΥ είναι προϊόν αρρωστηµένης (επιτρέψτε µας την έκφραση) φαντασίας και προκατάληψης (είναι δεδοµένο ότι υπάρχει), όχι όλων, αλλά αρκετών παραγόντων (αθλητών, προπονητών, φιλάθλων κλπ) που ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ κάνουν. ∆υναµιτίζουν τους αγώνες, καλλιεργούν στις τάξεις των φιλάθλων αίσθηµα βίας κατά των διαιτητών. ∆ηλαδή, κύριοι, θέλετε να µας πείτε ότι τα λάθη των διαιτητών που έγιναν στο συγκεκριµένο αγώνα αλλά και σε άλλους αγώνες της οµάδας σας είναι ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ; Ότι υπάρχει ∆ΟΛΟΣ στις επίµαχες φάσεις που αναφέρετε στην επιστολή σας; ΕΛΕΟΣ κύριοι, ξυπνήστε από αυτό τον εφιάλτη! Αν, πραγµατικά, έχετε αποδείξεις για όλα όσα λέτε περί στοχοποίησης, να ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΕΤΕ τους διαιτητές που…σας έχουν βάλει στο στόχαστρο, ώστε να τεθούν ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσµου και να διαγραφούν από αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση να περιορίζεστε σε λογικές και µέσα στα αθλητικά πλαίσια δηλώσεις διαµαρτυρίας, αφού κανείς δεν σας στερεί το δικαίωµα να εκφράσετε τα παράπονά σας µε οποιονδήποτε τρόπο. Όχι όµως αυτό, ΟΧΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ που χρήζουν καταγγελίας αφού προσβάλλουν τον διαιτητή τόσο ως λειτουργό όσο και ως άνθρωπο! Συνοψίζοντας θέλουµε να πούµε σε ΟΛΟΥΣ τους εµπλεκόµενους µε το άθληµα της καλαθοσφαίρισης στα ∆ωδεκάνησα τα εξής :

– ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να σκέπτεστε ΠΟΝΗΡΑ και να έχετε την ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ ότι οι διαιτητές ΚΥΝΗΓΟΥΝ παίκτες – παράγοντες – Σωµατεία. Τα σενάρια απλώς σας αποπροσανατολίζουν από την πραγµατικότητα και από τους στόχους σας.

– Η κοινωνία της Ρόδου και όλων των άλλων Νησιών µας είναι στενή. Έξω από τους αγωνιστικούς χώρους είµαστε όλοι γνωστοί, άλλοι λιγότερο – άλλοι περισσότερο. ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ – ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΧΘΡΟΙ. Αντίπαλός σας για 40΄ είναι η άλλη οµάδα και εµείς ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ , χωρίς να γινόµαστε πρωταγωνιστές, να αποδώσουµε δικαιοσύνη. Κάποιες φορές µπορεί να µην τα καταφέρουµε όσα θα θέλαµε και όσο θα έπρεπε. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ∆ΟΛΟΣ!!! – ΛΑΘΗ κάνουµε ΟΛΟΙ. Ευχαριστηθείτε το µπάσκετ µε τα λάθη που γίνονται και θα γίνονται . Τα δικά µας….αλλά και τα δικά σας (για τα οποία κανείς από µας δεν έχει διατυπώσει στον τοπικό τύπο ανάλογα µε την επιστολή του Ιβίσκου σχόλια).

Αν όλα τα παραπάνω δεν σας πείθουν, λυπούµαστε αλλά δεν θα συµµετάσχουµε στην πλάνη σας… Μπορείτε να συνεχίσετε να διαµαρτύρεσθε, εφόσον θεωρείτε ότι αδικείσθε από τους διαιτητές της ∆ωδεκανήσου σε αγώνες σας.. Σε περίπτωση όµως που οι όποιες δηµόσιες διαµαρτυρίες από Σωµατεία προσβάλλουν την υπόληψη, αξιοπρέπεια, υπόσταση και προσωπικότητα διαιτητού, τότε σας ενηµερώνουµε ότι θα προβούµε, τόσο ως Σύνδεσµος όσο και προσωπικά (ο θιγόµενος διαιτητής) στις νόµιµες ενέργειες. Εναλλακτικά µπορείτε να ζητήσετε εγγράφως από τα αρµόδια όργανα της ΤΕ ΕΟΚ και της ΚΕ∆/ΤΕ ΕΟΚ να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε να διευθύνουν τους αγώνες των σωµατείων που θεωρούν ότι είµαστε ανίκανοι, ότι λειτουργούµε µε δόλο, παράνοµα και ότι επιλεκτικά και µόνο αποδίδουµε δικαιοσύνη, διαιτητές εκτός της ∆ωδεκανήσου.

Παρακαλούµε πολύ το Δ.Σ. της ΤΕ ΕΟΚ ∆ωδεκανήσου όπως κοινοποιήσει την παρούσα επιστολή µας στο Σωµατείο του ΑΣΚ ΙΒΙΣΚΟΥ και να τεθεί στην διάθεση όλων των Σωµατείων της δύναµής σας για να λάβουν γνώση.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου