Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου «κουρεύτηκαν» σημαντικά οι οφειλές ενός ανδρόγυνου από την Ρόδο, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.
Πιο συγκεκριμένα ενώπιον του Ειρηνοδικείου συνεκδικάστηκαν δύο αιτήσεις συζύγων. Οι συνολικές οφειλές του συζύγου, όταν κατέθεσε την αίτηση, ανέρχοντο στο ποσό των 203.219,70 €, ενώ της συζύγου στο ποσό των 113.246 € (χωρίς να υπολογίζεται το ποσό που πλήρωναν λόγω της προσωρινής διαταγής).
Το 2009 η αιτούσα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αφαίρεση του καρκινώματος και εν συνεχεία σε χημειοθεραπείες.
Κατά τα επόμενα έτη η πορεία της υγείας της συνέχισε να παρακολουθείται με τη διενέργεια τακτικών διαγνωστικών εξετάσεων και το 2015 βρέθηκαν ύποπτα μορφώματα στη μήτρα της, οπότε στις 7/10/2015 η αιτούσα υποβλήθηκε σε ολική υστερεκτομή.
Σημαντικά προβλήματα υγείας παρουσίασε και ο αιτών από το 2010, εμφανίζοντας στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη και υπέστη δύο εμφράγματα, το πρώτο τον Μάιο του 2010 και το δεύτερο τον Απρίλιο του 2017, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με χειρουργικές επεμβάσεις στις καρδιακές αρτηρίες.
Πέραν των σημαντικών προβλημάτων υγείας που εμφάνισαν οι αιτούντες που είχαν ως συνέπεια την απρόβλεπτη αύξηση των εξόδων τους με τις ιατρικές δαπάνες που ανέκυψαν, λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία έτη υπέστησαν μεγάλη μείωση και στα έσοδά τους, στη σύνταξη που λαμβάνει ο αιτών και στο μισθό ως ιδιωτικής υπαλλήλου της αιτούσας.
Το δικαστήριο έκρινε πως μετά την εμφάνιση των σοβαρών προβλημάτων υγείας των αιτούντων που είχαν ως επακόλουθο την ραγδαία αύξηση των οικογενειακών τους δαπανών λόγω των αναπάντεχων ιατρικών εξόδων, καθώς και τη σταδιακή μείωση των εισοδημάτων τους, με τη συρρίκνωση της σύνταξης του αιτούντος και του μισθού της αιτούσας, οι αιτούντες αντιμετώπισαν απρόβλεπτα οικονομικά προβλήματα από το 2011 και εντεύθεν, με αποτέλεσμα από το 2013, οπότε και μειώθηκαν έτι περισσότερο τα εισοδήματά τους, να μην είναι σε θέση πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις καθ΄ων και να περιέλθουν χωρίς υπαιτιότητά τους σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, καθώς αδυναμία πληρωμών σημαίνει ανικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές του λόγω έλλειψης ρευστότητας, δηλαδή έλλειψης όσων χρημάτων απαιτούνται για να μπορεί αυτός ν` ανταποκρίνεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη του, η δε αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον κάτι τέτοιο δεν αποδείχτηκε, απορριπτόμενης ως ουσία αβάσιμης της σχετικής ένστασης που προβλήθηκε από τις παρεμβαίνουσες αμφότερων των αιτήσεων.

Ως εκ τούτου αποφάσισε να κάνει εν μέρει δεκτές τις αιτήσεις και να ρυθμίσει τα χρέη τους διατάσσοντας να καταβάλλουν για 5 έτη μηνιαίως ο μεν σύζυγος το ποσό των 120,77 €, η δε σύζυγος το ποσό 71,79 €.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Σπύρος Σαλαμαστράκης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ