30ο τμήμα ΤΕΕ Κω

Δύναμη Αλλαγής: 130

Όραμα: 121

Κως Αγάπη μας: 40

Δίεση: 27

Λαική Συσπείρωση: 7

6ο ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Δύναμη Αλλαγής 127

Όραμα 86

Παυλίδης 41

Δίεση 14

Λαική Συσπέιρωση 13

24o 3o Δημοτικό σχολείο

Δύναμη Αλλαγής 165

Όραμα 110

Κώς Αγάπη μας 61

Δίεση 13

Λαική Συσπείρωση 2

14o 4ο Δημοτικό Σχολείο

Δύναμη Αλλαγής: 118

Όραμα 109

Κώς Αγάπη μας 43

ΔΙΕΣΗ 17

Λαική Συσπείρωση 13

16ο Τμήμα

Δύναμη Αλλαγής 152

Όραμα 89

Κως Αγάπη μας 47

Δίεση 17

10ο Τμήμα

Δύναμη Αλλαγής 136

΄Όραμα 110

Κως Αγάπη μας 35

ΔΙΕΣΗ 17

Λαική Συσπείρωση 6

4ο Κω-1ο Γυμνάσιο

Δύναμη Αλλαγής 163

Όραμα 118

Κως Αγάπη μας 50

Λαική Συσπείρωση 17

ΔΙΕΣΗ 8

(kosvoice.gr)

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ