Συνεντεύξεις

Μ. Καραϊσαρλή, εκπαιδευτικός: «Η πανδημία θα επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις»

Αναμφίβολα το στρες των πανελληνίων εξετάσεων σε συνδυασμό με την επιβαρυμένη ψυχολογία των υποψηφίων, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, έχουν επηρεάσει σημαντικά τους μαθητές που σύντομα θα κληθούν να διεκδικήσουν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η εκπαιδευτικός- σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ρόδου κ. Μαρία Καϊσαρλή, με συνέντευξή της σήμερα στη «δημοκρατική», δίνει πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες στους υποψήφιους αλλά και στους γονείς τους, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων όσο πιο «ανώδυνα» γίνεται.
Περαιτέρω, αναφέρεται στις σημαντικές ανακατατάξεις που έχει επιφέρει η πανδημία ως προς την επιλογή σχολών των υποψηφίων και την επαγγελματική τους αποκατάσταση στο νέο περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται στην μετά covid περίοδο.

 

Η εκπαιδευτικός- σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ρόδου κ. Μαρία Καϊσαρλή

• Κυρία Καραϊσαρλή, να ξεκινήσουμε την συνέντευξη από τις αλλαγές φέτος στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως η θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και ο δραστικός περιορισμός των σχολών του μηχανογραφικού. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι κατά την συμπλήρωση των μηχανογραφικών;
Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη η ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε) σύμφωνα με το άρθρο 4Β και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου. Για τον υπολογισμό των μορίων υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας. Προϋπόθεση συμμετοχής των υπολογισμών των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής εισαγωγής στα ΑΕΙ, στις Α.Ε.Α στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού στις σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ στην ΕΣΑΣ, στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ΑΕΝ, καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα.
• Με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου;
Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, προϋποθέτει οι υποψήφιοι να έχουν καλή γνώση των προγραμμάτων σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που τους παρέχουν τα τμήματα. Είναι σημαντικό να έχουν υπόψη ότι υπάρχουν σχολές με ειδικό μάθημα στο οποίο πρέπει να έχουν πετύχει την Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής. Πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις αντιστοιχίσεις των σχολών για να έχουν δικαίωμα στις μεταγραφές. Καλό είναι να γνωρίζουν οι μαθητές/τριες ότι μπορούν να συμπληρώσουν και Β΄ Μηχανογραφικό Δελτίο για τα Δημόσια ΙΕΚ και Μηχανογραφικό για τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Δεν χρειάζεται να ιεραρχούν τις σχολές κατά φθίνουσα σειρά μορίων αλλά σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αφορά όλους τους μαθητές, είτε τα πήγαν πολύ καλά είτε μέτρια.
• Η ιδιαιτερότητα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων δεν έγκειται μόνο στις αλλαγές που προαναφέραμε αλλά και στο δύσκολο περιβάλλον στο οποίο κλήθηκαν οι μαθητές να παρακολουθήσουν μαθήματα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα επηρεάσει με κάποιον τρόπο την επίτευξη των στόχων τους;
Η πανδημία έχει επηρεάσει την ψυχολογία των υποψηφίων οι οποίοι συμπλήρωσαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2020 την αίτηση για την συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ήδη πολλοί γονείς έχουν χάσει τις δουλειές τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι να μην δηλώσουν σχολές που είναι μακριά από τον τόπο διαμονής τους και ένα μεγάλο ποσοστό υποψηφίων, θα επιλέξει σχολές που θα έχουν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Η πανδημία θα φέρει μεγάλες αλλαγές όσον αφορά στους κλάδους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική πραγματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την υγεία.
• Αρα, υπάρχουν τομείς/επαγγέλματα που θα γνωρίσουν στην μετά covid περίοδο άνθηση, όπως αυτά που προαναφέρατε.
Οι κλάδοι στους οποίους υπήρξε αυξημένη ζήτηση τους τελευταίους μήνες για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την έξαρση του φαινομένου του Covid-19, είναι αυτοί των σούπερ μάρκετ, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών, των παραγωγικών μονάδων τροφίμων, της χημικής βιομηχανίας, του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα Logistic «είναι πολυεπίπεδα» και τα συναντούμε σε όλα τα σημεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι αυτοματισμοί, η ρομποτική, και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μεταβάλει μακροπρόθεσμα τη φύση των επαγγελμάτων και τον τρόπο εργασίας. Ταυτόχρονα, επαγγέλματα όπως Computer Hardware Engineers, Computer Software Engineers, Computer Security Specialists, Computer and Information Systems Managers, App Developers, Cloud Computing Specialists, Computer-Controlled Machine Tool Operators, Network Systems & Data Communications Analysts, έχουν ολοένα και περισσότερο αυξημένη ζήτηση.Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα επαγγέλματα που ακόμα δεν έχουν καν εμφανιστεί και σύντομα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην Τεχνολογία, θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Η χρήση, βέβαια, της Τεχνητής Νοημοσύνης/Machine Learning, επηρεάζει ολοένα και περισσότερο και μετασχηματίζει ακόμα και τα «παραδοσιακά» επαγγέλματα. Επαγγελματίες όλων των κλάδων π.χ. Ανθρώπινου Δυναμικού, Marketing, Πωλήσεων, πρέπει πλέον να μπορούν να συνεργαστούν με τις μηχανές για να παραμένουν παραγωγικοί και αποδοτικοί. Η Ιατρική και τα Παραϊατρικά Επαγγέλματα, καθώς και η Φαρμακευτική, η Τεχνολογία, αποτελούν πεδίον δόξης λαμπρόν για όσους κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής του μέσου ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που αναδεικνύεται ως καίρια δεξιότητα στις μέρες μας είναι η ικανότητα να μαθαίνει κανείς διαρκώς και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και επιταγές της αγοράς.
• Το πόσο προσοδοφόρο είναι ένα επάγγελμα, είναι το ενδεδειγμένο κριτήριο για την επιλογή σχολής;
Κάθε μαθητής/τρια πρέπει να επιλέγει το επάγγελμά του με βάση τα εσωτερικά του πιστεύω και θέλω, διότι τα χρήματα δεν είναι το παν, και μόνο ακολουθώντας τα όνειρά του θα έρθει η επιτυχία σε κάθε τομέα. Πολλοί όμως επιλέγουν το επάγγελμά τους αποκλειστικά με βάση τις πιθανές οικονομικές απολαβές.
• Ποια συμβουλή θα δίνατε στους υποψήφιους και στους γονείς τους;
Το στρες των πανελληνίων εξετάσεων σε συνδυασμό με την επιβαρυμένη ψυχολογία τους λόγω συνθηκών που προκάλεσε η covid-19, δυσκολεύει πολύ τους μαθητές. Το κατά πόσον θα επιτευχθεί ο στόχος που έχουν θέσει, κρίνεται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες οι οποίοι δεν αφορούν πάντα και εξ ολοκλήρου τον κάθε μαθητή χωριστά ή την προετοιμασία που έχει κάνει, αλλά ένα σύνολο άλλων παραγόντων, όπως το πόσο εύκολα ή δύσκολα, προβλεπόμενα ή απρόβλεπτα θα είναι τα θέματα, ποιες σχολές έχουν αυξημένη ζήτηση κλπ. Θα συμβούλευα τους υποψηφίους να κάνουν την καλύτερη προσπάθειά τους, γιατί είναι μια αλλαγή σελίδας στη ζωή τους και όχι μια «υποχρέωση» προς τους γονείς τους. Οι πανελλήνιες είναι κι αυτό ένα από τα πολλά “παιχνίδια” που καλούμαστε να παίξουμε στη ζωή. Κι όπως κάθε παιχνίδι, αποτελείται μεταξύ άλλων από “αντιπάλους” και εμπόδια. Κάποιοι “νικούν” ενώ κάποιοι “χάνουν”. Έτσι είναι φτιαγμένο το παιχνίδι.
Τώρα, όσον αφορά στις συμβουλές προς τους μαθητές… Όταν πάρουμε τα θέματα μπροστά μας, ξεκινάμε από αυτά που μας φαίνονται πιο εύκολα. Διαβάζουμε το κάθε θέμα προσεκτικά, υπογραμμίζοντας τις λέξεις-κλειδιά. Αν ξεχάσουμε κάποια λέξη ή κολλήσουμε κάπου, αφήνουμε κενό και συνεχίζουμε, με σκοπό να επανέλθουμε μετά (αρκεί να βάλουμε ένα σημάδι, για να το θυμηθούμε). Εφόσον το ξέρουμε, θα μας έρθει αυτόματα αργότερα η απάντηση. Αφού απαντήσουμε σε κάποιο ερώτημα, διαβάζουμε άλλη μία φορά την εκφώνηση, για να σιγουρευτούμε ότι απαντήσαμε σ’ αυτά που ρωτάει ή ότι δεν παραλείψαμε κάτι. Αν δεν προλαβαίνουμε, δεν είμαστε σίγουροι για κάποια απάντηση ή ξέρουμε λίγα μόνο πράγματα, γράφουμε ό,τι γνωρίζουμε. Είναι σίγουρα προτιμότερο από το να μην απαντήσουμε καθόλου. Η συμβουλή που θα έδινα στους γονείς είναι ότι θα πρέπει να αποφορτίσουν την ατμόσφαιρα ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων. Είναι πολύ βασικό οι μαθητές/τριες να νιώσουν ότι «οι γονείς τους είναι κοντά τους για ό,τι χρειαστεί, ό,τι κι αν γίνει». Οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με άλλα παιδιά ή αδέλφια διότι δίνουν το μήνυμα ότι «δεν είναι τόσο καλοί οι ίδιοι». Τέλος πολύ βασικό για τους γονείς είναι να είναι ενεργοί ακροατές, να είναι εκεί για τα παιδιά τους, να ακούνε τις ανάγκες τους. Συμβουλές διαχείρισης του άγχους για τους υποψηφίους στις Πανελλήνιες και τους γονείς τους προσφέρει η Συμβουλευτική Γραμμή 11525. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά η διαδικασία των εξετάσεων να είναι ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη των στόχων τους.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου