Πλήρης επιβεβαίωση για το ρεπορτάζ της «δσπορ», που αποκάλυψε ότι οι εκλογές της ΕΠΣΔ θα διεξαχθούν την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, καθώς η Ένωση εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, ενόψει της τακτικής γενικής συνέλευσης:
«Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΣ: Σωματεία δύναμής μας
ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων –Μελών της ΕΠΣΔ
Κύριε πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της ΕΠΣΔ και την υπ. Αριθμ.75/17.01.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ,
Συγκαλούμε
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣΔ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Best Western Plaza, στη Ρόδο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ανάγνωση καταλόγου και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για την διαπίστωση απαρτίας.
2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό Άρθρο 23 παρ. β’ όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΠΣΔ Άρθρο 21 παρ. 3.
3.Την έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού απολογισμού- έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2017 (1/1/2017-31/12/2017).
5.Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
6. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την ανάδειξη της νέας Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής τετραετούς θητείας.
7.Διάφορα θέματα
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 09/02/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα 20:00 (Άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση από ένα Τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα Σωματείο (Άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Κάθε Σωματείο διαθέτει μία ψήφο (Άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Οι υποψήφιοι συνδυασμοί για τις αρχαιρεσίες της Ε.Π.Σ.Δ. πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 (Άρθρο 26 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 (Άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Δικαίωμα ψήφου έχουν:
Τα Σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα πρωταθλήματα περιόδου 2016-2017 και 2017-2018 και συμμετείχαν από 01/01/2017 έως 31/12/2017 σε επίσημους αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές.
Τα Σωματεία που έχουν νόμιμα εκλεγμένες Διοικήσεις. Σωματείο- Μέλος που έχει διοίκηση διορισμένη από ένα τακτικό Δικαστήριο, έστω και για μια προσωρινή περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Δωδεκανήσου».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ