Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου σε συνεδρίαση του στις 11 Αυγούστου 2015, προχώρησε στη σύσταση επιτροπής αποτελούμενη από τους:
1.Ιωάννη Γαλουζή Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
2. Μικέ Ρήγα Αντιδάμαρχο
3. Λιμενάρχη Καλύμνου
4. Πατήρ Χριστόφορο Μελά
5. Μαρία Αλεξανδράκη, δημοτική σύμβουλο
6. Γιώργο Τρικοίλη, δημοτικό σύμβουλο
7. Γιάννη Μαγκάκη, δημοτικό σύμβουλο.
Έργο της επιτροπής είναι η εξεύρεση κατάλληλου δημοτικού χώρου για την προσωρινή στέγαση των μεταναστών και εισήγηση αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ