Αθλητικά

Στη δημοσιότητα οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΔ

Το πλαίσιο των κανόνων, που θα διέπουν τις τοπικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΠΣΔ. Τα βασικότερα σημεία της προκήρυξης των πρωταθλημάτων της Α’, της Β’ και της Γ’ κατηγορίας, είναι τα ακόλουθα:
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν, συμπληρωμένες, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του σωματείου, στο πλαίσιο των παρακάτω προθεσμιών:
*Α’ Κατηγορία, έως τις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
*Β’ Κατηγορία Όμιλος Ρόδου, έως 12 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
*Β’ Κατηγορία Όμιλος Νήσων, Γ’ κατηγορία και Κύπελλο Όμιλοι Ρόδου και Νήσων έως τις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
*Κ-17, Κ-15 και Κ-14 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Αναλόγως των δηλώσεων συμμετοχής για τις υποδομές (συγκεκριμένα για Κ-15 και Κ-14), θα υπάρξει τροποποίηση της παρούσας προκήρυξης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες (Κ-15 και Κ-14). Επίσης μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, οι εκπρόσωποι των σωματείων οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του σωματείου/ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.
2. Βεβαίωση της ΕΠΣΔ περί μη οφειλής τους (Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2α του ΚΑΠ και 23 του Π.Κ.).
3. Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και τυχόν τροποποίηση ως προς τους εκπροσώπους που δεσμεύουν το σωματείο, το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής συνέλευσης, θεωρημένα από την Περιφέρεια, γραφείο τμήμα αθλητισμού (Απόφαση 27/03.07.2020 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
4. Την Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί).
5. Ονοματεπώνυμο διπλωματούχου προπονητή και φωτοαντίγραφο της κάρτας τριετίας ΕΠΟ σε ισχύ. (Απόφαση 27/03.07.2020 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ ).
6. Παραχωρητήριο για τη χρήση γηπέδου (τακτικού και εναλλακτικού) ή την αίτηση προς τον αρμόδιο φορέα έχοντας λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Οι δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών.
Μετά την επιθεώρηση των γηπέδων από την αρμόδια επιτροπή θα ενημερωθεί έγκαιρα ο Δήμος και τα σωματεία για τυχόν ατέλειες, προκειμένου να δοθεί η άδεια καταλληλότητας. Τα αιτήματα για την κλήρωση σε περίπτωση που υπάρχει κοινή έδρα με άλλα σωματεία, θα υποβάλλονται στην Επιτροπή πρωταθλήματος πριν την κλήρωση.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
*Πρωτάθλημα Α ‘ κατηγορίας: 17 και 18 Οκτωβρίου 2020
*Πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας 1ος & 2ος όμιλος Ρόδου: 24 & 25 Οκτωβρίου 2020
*Πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας και Β’ όμιλος Νήσων: 31 Οκτωβρίου & 01 Νοεμβρίου 2020
*Πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας: 25 Οκτωβρίου 2020
*Κύπελλο Δωδεκανήσου: 17 & 18 Οκτωβρίου 2020
*Πρωταθλήματα υποδομών (Κ-17, Κ-15, Κ-14): από 10 και 11 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ (Νο 27/03.07.2020), θα υπάρξει μείωση των παραβόλων συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Α’, Β’, Γ’ και Κύπελλο Δωδεκανήσου κατά 50%, σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και απαλλάσσει τα παρακάτω σωματεία από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου: Ποσειδών Καρπάθου, ΑΕ Λέρου, Ξάνθος Πάτμου, ΑΟ Λειψών, Πολυβώτης Νισύρου, Τήλος, Αο Σύμης
Δεν θα υπάρχει παράβολο συμμετοχής στα Πρωταθλήματα υποδομών (Κ-17, Κ-15 και Κ-14). Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που ορίζεται:
*Για το Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 50,00 €
*Για το Πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας 35,00 €
*Για το Πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας 15,00 €
*Για το Κύπελλο Δωδεκανήσου 25,00 €
Τα ανωτέρω χρηματικά παράβολα, μπορούν να κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ., είτε με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Δ. και αποστολή της σχετικής απόδειξης κατάθεσης.
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν είκοσι δύο ομάδες (22). Το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2020-2021, θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους των έντεκα (11) ομάδων, μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ‘Ένωσης και θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.
Οι ομάδες:
1. Ηρακλής Μαριτσών 2. Φοίβος Κρεμαστής 3. Απόλλων Καλυθιών 4. Άρης Αρχαγγέλου 5. ΑΕΡΑ 6. Διαγόρας Βατίου 7. Αστέρας Παστίδας 8. Ποσειδών Καρπάθου 9. Κλεόβουλος Λίνδου 10. ΑΕ Κατταβιάς 11. Διγενής Κοσκινού 12. ΑΕ Κως 13. Κλεάνθης Παραδεισίου 14. Δόξα Καρδάμαινας 15. ΑΕ Λέρου 16. Ευκλης Σορωνής 17. Άγιος Ισίδωρος 18. Αναγέννηση Ασφενδίου 19. Ακουσίλαος Φανών 20. Δόξα Ψίνθου 21. Αναγέννηση Έμπωνα 22. Άγιος Γεώργιος Μαλώνας
Μετά τη λήξη των Δηλώσεων συμμετοχής στην Α΄ Κατηγορία Δωδεκανήσου, θα ανακοινωθεί ο τρόπος ανάδειξης του Πρωταθλητή από τους δύο ομίλους που θα ανέρχεται στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία καθώς και ο αριθμός και ο τρόπος υποβιβασμού στην Β’ ερασιτεχνική Κατηγορία Δωδεκανήσου. Το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους.
Β ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στον όμιλο Ρόδου, έχουν είκοσι μία (21) ομάδες (Άρθρο 7 παρ. 6, του ΚΑΠ) και πέντε (5) ομάδες που είναι στον όμιλο νήσων και όσων δηλώσουν συμμετοχή ή αναγνωρισθούν από την ΕΠΟ έως την ημερομηνία κλήρωσης του προγράμματος του Ομίλου Νήσων.
Έπειτα από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Δ. σε ημερομηνία που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, θα γίνει ο διαχωρισμός των ομίλων Ρόδου και θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα των αγώνων.
Οι ομάδες:
ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ
1. Ηρακλής Λάρδου 2. Πολυβώτης 3. Α.Ε. Κύπρος 4. Απόλλων Απολλώνων 5. Δαμάγητος 6. Αστέρας Μασσάρων 7. Αδελφοσύνη 8. Ομόνοια Γενναδίου 9. Δήμητρα Δαματριάς 10. Ταξιάρχης Καλάθου 11. Εθνικός Αρχίπολης 12. Ορφέας 13. Α.Ο Σύμης 14. Αθλέτικο Αφάντου 15. Νηρέας 16. Ατρόμητος Διμυλιάς 17. Πολύστρατος Λαέρμων 18. Τήλος 19. Ροδιακός 20. Ο.Φ. Ιστρίου 21. Ευαγόρας
ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ
1. Καλυμνιακός 2. ΠΑΟΚ Κω 3. Νικαγόρας Κεφάλου 4. Βαθύ Καλύμνου 5. Ξάνθος Πάτμου
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία ανώτερων κατηγοριών εφόσον δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές. Μετά τη λήξη των Δηλώσεων συμμετοχής στην Β΄ Κατηγορία Δωδεκανήσου, θα ανακοινωθεί ο τρόπος ανάδειξης του Πρωταθλητή από τους τρεις ομίλους που θα ανέρχεται στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία Δωδεκανήσου καθώς και ο αριθμός και ο τρόπος υποβιβασμού από τον 1ο και 2ο όμιλο Ρόδου στην Γ’ ερασιτεχνική Κατηγορία Δωδεκανήσου.
Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την ποδ/κή περίοδο 2020-2021, στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας.
Οι ομάδες:
1. Ιππότες 2. ΠΑΣ Ασκληπιείου 3.Χάλκη 4. Πάνθηρες 5. Δωριέας 6. Νίκη Ρόδου 7. Θύελλα Πυλώνας 8. ΑΟ Φαληρακίου 9. Ελάφια Ρόδου
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία ανώτερων κατηγοριών εφόσον δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία που δεν δήλωσαν συμμέτοχη στη Γ’ Κατηγορία, ενώ είχαν δικαίωμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσα σωματεία έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην δύναμη της Ε.Π.Σ.Δ. και αναγνωρισθούν (λάβουν Αριθμό Μητρώου από την Ε.Π.Ο.) μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης η οποία θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Το Πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν ή δύο (2) ομίλους, ανάλογα τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων.
Μετά τη λήξη των Δηλώσεων συμμετοχής στην Γ΄ Κατηγορία Δωδεκανήσου, θα ανακοινωθεί ο αριθμός των ομάδων που θα ανέρχονται στη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία Δωδεκανήσου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΗΠΕΔΑ
Α. Υπόχρεοι για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι οι ιδιοκτήτες του γηπέδου και η γηπεδούχος ομάδα και θα πρέπει έγκαιρα να ταχτοποιήσουν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων, ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες.
Β. Όλοι οι αγώνες της Α’ & Β’ Κατηγορίας (1ου και 2ου Ομίλου Ρόδου) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα διεξάγονται σε γήπεδα, με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο Α’ & Β’ (1ου και 2ου Ομίλου Ρόδου) Κατηγορίας δεν διαθέτει γήπεδο με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.
Γ. Για την δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφαση του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση. Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα. (Άρθρο 10 του ΚΑΠ).
Δ. Τα γήπεδα των αγώνων για τα γηπεδούχα σωματεία ορίζονται με την προκήρυξη ή με έγγραφο από την Ε.Ε. της διοργανώτριας, αμέσως μόλις καταρτίζεται το πρόγραμμα των αγώνων. Επιτρέπεται αλλαγή έδρας μόνο λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του γηπέδου. (Άρθρο 8 παρ. 11γ΄ του ΚΑΠ).
Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η αναβολή του αγώνα λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγο ανωτέρας βίας, μετά από απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Ειδικά για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη, πλην της ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου (Απόφαση Ε.Ε. της ΕΠΣΔ 27/03.07.2020).
ΣΤ. Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδο τους, για τους αγώνες πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαράδεκτου της δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας. (Άρθρο 8 παρ. 5 του ΚΑΠ). Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή χρηματικής ποινής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις, και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο το όποιο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Β. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των δημοσιογράφων, των φωτορεπόρτερ (που έχουν πιστοποιηθεί από την Ένωση) και την τήρηση της τάξης.
Γ. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδόσφαιρου και ευθύνονται σε περίπτωση δυσφήμισης του, ως αντικειμενικά υπαίτιες.
Δ. Δυσφήμιση του ποδόσφαιρου είναι κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή γνώμη, αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα. Ε. Η ευθύνη μιας ομάδας, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει τους αγώνες που διεξάγονται και σε ουδέτερο γήπεδο, ιδιαίτερα δε σε τελικούς διοργανώσεων.
Ζ. Η ευθύνη της ομάδας, ισχύει και πέρα των ως άνω αναγραφόμενων ορίων, αν υπάρχει σύνδεση των επεισοδίων με τον αγώνα, κατά την κρίση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.Δ. Η. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 20Α του πειθαρχικού κώδικα, κυρώσεις.
Θ. Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Δωδεκανήσου για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Δ. τις πράξεις συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένες και θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία, (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί).
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Α. Τα Σωματεία της Α΄, Β΄, Γ’ & Υποδομών (Κ-17, Κ-15, Κ-14) Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή, βοηθό προπονητή ή προπονητή τερματοφυλάκων με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ.(Όπως προβλέπει ο κανονισμός προπονητών 2019- 2020 και απόφαση 27/03.07.2020 της Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ.)
Β. Από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία στα νησιά Πάτμος, Λειψοί, Κάλυμνος, Λέρος, Νίσυρος, Τήλος,Σύμη και Κάρπαθος
Γ. Προπονητές, βοηθοί προπονητές ή προπονητές τερματοφυλάκων (με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ) για όλες τις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ & Υποδομών (Κ-17,Κ-15, Κ-14) πρέπει να παραλάβουν από την Ε.Π.Σ.Δ., ειδικό Δελτίο εισόδου για τον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή), πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, προσκομίζοντας στην γραμματεία της Ένωσης τα εξής :
1) Βεβαίωση μέλους του Πανδωδεκανησιακού Σ.Π.Π.
2) Φ/Α της κάρτας προπονητή τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ.
3) Το Ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του Σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο δε αυτού κατατίθεται στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
4) Την Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί). [9] 5) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ για Α’, Β’, Γ’ και είκοσι πέντε (25) ευρώ για το Υποδομών (Κ-17, Κ-15, Κ-14) το οποίο πληρώνεται, είτε στην γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ., είτε στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ένωσης.
Δ. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή, τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.Δ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τον τελευταίο αγώνα που δηλώθηκε στο Φύλλο Αγώνα Προπονητής με ταυτότητα τριετίας από την Ε.Π.Ο. σε ισχύ διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις. (θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 100 – 800 Ευρώ), μετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων είναι ενενήντα (90΄) λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα, από σαράντα πέντε (45΄) λεπτά το καθένα. Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15΄) λεπτά. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα της επιβάλλεται από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή χρηματική ποινή από 100,00 έως 800,00 Ευρώ, πέραν των πιθανώς προβλεπομένων από τους Κανόνες του Παιχνιδιού. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής παραπέμπεται για πλημμελή σύνταξη του Φ.Α. και του επιβάλλονται οι αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές. (Άρθρο 11 παρ. 1 του ΚΑΠ). Από το παραπάνω άρθρο εξαιρούνται τα μετακινούμενα σωματεία από νησί σε νησί, που η οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται σε καθυστερημένη άφιξη πλοίου.
Β. Ώρα προσέλευσης ομάδας, καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
1. Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα, πριν από την καθορισμένη έναρξη του, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
2. Να παραδίδουν στο διαιτητή τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών.
3. Κάρτα Υγείας Αθλητή, για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στον αγώνα νόμιμα συμπληρωμένες (απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152)
4.Το δελτίο εισόδου προπονητή ή προπονητών (που εκδίδεται από την ΕΠΣΔ) που πρέπει να παραδοθεί στο διαιτητή μίση ώρα, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη του αγώνα. Γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου, δύναται κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. (Απόφαση 27/03.07.2020 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Κατά την κρίση της η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα ή το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεωμένη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
Δ. Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και άλλες ήμερες, για ειδικούς λογούς και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας αρχής.
Αποκλειστικά υπεύθυνη [10] του ορισμού της ώρας και της ημέρας, είναι η διοργανώτρια αρχή (Άρθρο 11 παρ 3 του ΚΑΠ)
Ε. Για λόγους συγκοινωνιακούς, για τα μετακινούμενα σωματεία που δεν έχει αυθημερόν επιστροφή Σάββατο ή Κυριακή, η επιτροπή δύναται να ορίζει και καθημερινή, σε ώρες που να επιτρέπουν την αυθημερόν επιστροφή των μετακινούμενων σωματείων και μόνο.
ΣΤ. Αποκλειστικά υπεύθυνη του ορισμού της ώρας και της ημέρας, είναι η διοργανώτρια αρχή .
Ζ. Τα αιτήματα των σωματείων πρέπει να κατατίθενται στην επιτροπή πρωταθλήματος μέχρι της 14:00 εκάστης Τρίτης στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Δ. πριν τον αγώνα του σαββατοκύριακου, προκειμένου η επιτροπή να τα κρίνει βάσιμα ή όχι (Απόφαση 27/03.07.2020 της Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ. ), μετά το πέρας της καταληκτικής ημέρας και ώρας κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό.
Η. Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά-Δημοτικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες, αμέσως μετά την ανάρτηση τους στον ιστότοπο της Ένωσης (www.epsdod.gr). Κατ’ εφαρμογή του ΚΑΠ, το γηπεδούχο σωματείο το όποιο προσκόμισε παραχωρητήριο από τον Δήμο που ανήκει το γήπεδο (με την δήλωση συμμετοχής του) και το χρησιμοποιεί σαν έδρα του, είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των αγώνων που ορίζονται από τη διοργανώτρια ακόμη δε και για το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου καθώς και όλων των υποχρεώσεων που το καθιστούν κατάλληλο. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω το γηπεδούχο σωματείο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις.
Θ. Ομάδα που δεν έχει εξοφλήσει εντός τριάντα (30) ημερών τις πειθαρχικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης, θα της επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ΚΑΠ και 23 παρ. ε’’ και Ζ1 ΠΚ.
Ι. Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Α. Επιτρέπεται η ενοικίαση μεταφορικού μέσου για τα μετακινούμενα σωματεία, στις κάτωθι περιπτώσεις. Από Λέρο προς Λειψούς και αντίστροφα. Από Λέρο προς Πάτμο και αντίστροφα. Από Λέρο προς Κάλυμνο και αντίστροφα. Από Λέρο προς Κω και αντίστροφα. Από Πάτμο προς Λειψούς και αντίστροφα Από ΠΑΤΜΟ προς ΚΑΛΥΜΝΟ και αντίστροφα Από ΚΑΛΥΜΝΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα. Από Κω προς Λειψούς και αντίστροφα. Από Κω προς Πάτμο και αντίστροφα. Από Τήλο προς Σύμη και αντίστροφα. Από Ρόδο προς Τήλο και αντίστροφα.
Β. Στις περιπτώσεις αυτές τα μετακινούμενα Σωματεία υποχρεούνται να ενημερώσουν την Επιτροπή Πρωταθλήματος μέχρι εκάστη Τρίτη και ώρα 14.00 με έγγραφο τους, στο οποίο θα αναφέρεται:
1. το μεταφορικό μέσο.
2. βεβαίωση πρακτορείου ή Ιδιώτη (ενοικιαστήριο), στο οποίο να αναγράφονται η ώρα και η ημέρα αναχώρησης και επιστροφής. Εφ’ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (πλοίο) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα το όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής, τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ.
Γ. Την υποχρέωση εγγράφου ενημέρωσης μέχρι εκάστη Τρίτη και ώρα 14.00 έχουν όλα τα μετακινούμενα σωματεία Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας διότι, σε περίπτωση μη αναχώρησης του συγκεκριμένου δηλωθέντος μεταφορικού μέσου (ακτοπλοϊκός) και αναχώρησης άλλου μεταφορικού μέσου (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το μετακινούμενο σωματείο θα είναι δικαιολογημένο σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα.
Εφ’ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα το όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ.
Δ. Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία νοείτε, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.τ.λ.) από οποιαδήποτε αιτία, από την όποια είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο.
Ε. Για συγκοινωνιακούς λόγους η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, δύναται να ορίσει αγώνα σε νέο γήπεδο με ηλεκτροφωτισμό ώστε να εξυπηρετηθεί το μετακινούμενο σωματείο συγκοινωνιακά. ΣΤ. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από το διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η΄ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Α. Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση αποφάσεως .
Β. Για τα μετακινούμενα σωματεία (από νησί σε νησί) εφόσον το μετακινούμενο σωματείο διευκολύνεται συγκοινωνιακά μετά από εντολή της διοργανώτριας: Ο αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών Συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται την επομένη μέρα, στο ίδιο γήπεδο και ίδια ώρα (Η ώρα ενδέχεται να αλλάξει για συγκοινωνιακούς λόγους) Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο σε αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου Μετακινουμένων σωματείων (από νησί σε νησί).
Γ. Σε περίπτωση που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών συνθηκών αγώνας Κυπέλλο, ο αγώνας θα διεξάγεται υποχρεωτικά την επόμενη ημέρα και την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο. Χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων οι οποίες υποχρεούνται να εμφανιστούν για την διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα, η διάταξη αυτή ισχύει σε διαγωνιζόμενες ομάδες του ιδίου νησιού.
Δ. Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επομένη ημέρα, παραπέμπεται για τον πειθαρχικό έλεγχο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ε. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων επαναορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή εντός (15) ημερών(π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών).
ΣΤ. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια των αγώνων και χρηματική ποινή από πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε αγώνα. (Άρθρο 17 παρ. 2 & 3 του ΚΑΠ)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Α. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:
1. Το δελτίο Ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδ/στών.
2. Κάρτα Υγείας Αθλητή, για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στον αγώνα νόμιμα συμπληρωμένες (απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152).
3. Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών ομάδων.
4. Ταυτότητα εκπροσώπου
Β. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. Α (1 και 2) του παρόντος. Ο διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν, παρά ταύτα, ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική και η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης ή καταγγελίας, υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.
Γ. Μη Εγγεγραμμένοι Ποδοσφαιριστές:
Εάν ένας ποδοσφαιριστής, μη εγγεγραμμένος στην ΕΠΟ, συμμετάσχει σε επίσημο αγώνα, ο ποδοσφαιριστής θα θεωρηθεί ότι συμμετείχε αντικανονικά, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 περ. ε’ και παρ. 9 του ΚΑΠ.
Με δεδομένη δε την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε αγώνες, μόνον με το επίσημο δελτίο αθλητικής ιδιότητας, περαιτέρω κυρώσεις για πλαστοπροσωπία θα επιβληθούν στο σωματείο και τον ποδοσφαιριστή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 10 του ΚΑΠ. (Άρθρο 8 Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών 2020-2021)
Δ. Στον αγώνα των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδ/στών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές, Εθνικές Ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Ε. Συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις εθνικές ομάδες.
Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.(Άρθρο 19 παρ 12 του ΚΑΠ)
ΣΤ. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτιο ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρείς (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα. Ζ. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Κ-17, Κ-15, Κ-14) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωταθλήματα και κύπελλα ανδρών, δεν εκτίονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Κ-17, Κ-15, Κ-14 κτλ).
ΑΡΘΡΟ 13
Α. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα ή αγώνες του Πρωταθλήματος και Κυπέλου της Γ’ κατηγορίας, περισσότερων από τριών (3) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα έξι (36) ετών (Άρθρο 37 παρ. 4, ΚΑΠ). Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2020- 2021 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01/01/1984.
Β. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ. κυρώσεις, εφόσον όμως η ιδία παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η [15] προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 9 του ΚΑΠ, κύρωση. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με συμμετοχή περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές για την Γ’ κατηγορία άνω των τριάντα έξι (36) ετών, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Γ. Δικαίωμα συμμετοχής να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 14 ετών, νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 (από την ημέρα των γενεθλίων και μετά). (Άρθρο 19 παρ. 11γ’ του ΚΑΠ).
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ΚΑΠ. Η ιδιότητα του γιατρού θα αποδεικνύεται με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας στον Παρατηρητή και τον Διαιτητή. (Άρθρο 16 παρ. 2β’ του ΚΑΠ).
Β. Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να διαθέτουν στον γιατρό το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό, μάσκα οξυγόνου και φορείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους στην Α’, Β’, Γ’, Κυπέλλου και Υποδομών 300 Ευρώ.
Γ. Την εφαρμογή της παρ. Β, αναλαμβάνει ο παρατηρητής αγώνα οποίος και αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη στην έκθεση του.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕOΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων – Μ.Μ.Ε.)
Α. Η Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εκμεταλλεύεται όλα τα δικαιώματα τα οποία κατέχει ή μοιράζεται με τρίτους, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας οιασδήποτε μορφής, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα για οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις διαμέσου εικόνας ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, μετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση και αναμετάδοση εικόνων, ήχου ή φορείς δεδομένων οιουδήποτε τύπου από την Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ μόνη ή με τρίτους.
Β. Οπτικοακουστικές και Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις.
Η Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης οιασδήποτε μορφής ήχου, εικόνας και δεδομένων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου και των εκδηλώσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να εκχωρεί με οιασδήποτε φύσεως αντάλλαγμα ή με την μορφή της συνεκμετάλλευσης με τρίτους, είτε σε ζωντανή μετάδοση, είτε σε μαγνητοσκοπημένη, είτε σε συνολική, είτε αποσπασματική.
Γ. Σε περίπτωση που η Ένωση έχει εκχωρήσει έγγραφη οπτικοακουστική άδεια για ζωντανή μετάδοση αγώνα, η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο από το γηπεδούχο σωματείο της κάλυψης του αγώνα, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως οκτακόσια (800) ευρώ.
Δ. Απαγορεύεται η ραδιοτηλεοπτική και η διαδικτυακή μετάδοση αγώνα Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας και Κυπέλλου εφ όσον δεν έχει παραχωρηθεί σχετική άδεια από την Ε.Π.Σ.Δ. μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης στους Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθμούς ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, με ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Ε. Εάν παρά ταύτα ο αγώνας μεταδοθεί χωρίς έγγραφη άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως οκτακόσια (800) Ευρώ.
ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών συνεργείων επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια της διοργανώτριας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου