Νέες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της δημοτικής αρχής, προέκυψαν με σημερινές αποφάσεις του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του δημάρχου Ρόδου που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια:

-τροποποιείται η υπ. αριθμ. 2102/2/48056/ 28.09.2020 Απόφαση περί Ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας COLIADIS ALEXANDRE  BASILE (ΑΛΕΞΗΣ) ως Έμμισθου Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

-ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Παναγιώτης Σταμάτης ως άμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και έως και την 28η Νοεμβρίου 2021

-ορίζεται ως Εντεταλμένη Σύμβουλος η δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας Ευδοκία (Κική) Πάττα–Αποστολίδη, εξουσιοδοτώντας την για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των δράσεων και ενεργειών του Τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης με δικαίωμα υπογραφής των ενδοδημοτικών εγγράφων και εισηγήσεων. Η εντεταλμένη Σύμβουλος θα μεριμνά για την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται στο Άρθρο 14 του ΟΕΥ του Δήμου και θα συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο εποπτείας της μονάδας και εκπροσώπησης της προς τρίτους.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ