Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξίας προσέφυγαν χθες 4 ομογενείς από την Αδελαΐδα της Νοτίου Αυστραλίας κατά της τράπεζας Πειραιώς και του πρώην διευθυντή του κεντρικού καταστήματός της στην πόλη της Ρόδου, που ενεπλάκη στο σκάνδαλο παρατραπεζικής δραστηριότητας, που προκάλεσε θόρυβο στο νησί της Ρόδου.
Με την αγωγή τους διεκδικούν από τους εναγόμενους χρηματική αποζημίωση ύψους 42.500 ευρώ με το νόμιμο τόκο, ποσό που αντιστοιχεί στο συνολικό χρηματικό ποσό των καταθέσεών τους ύψους 40.000 ευρώ που είχαν αποταμιεύσει στην «CPB» και που παράνομα, τμηματικά και κατά συγκεκριμένες ημερομηνίες ανέλαβε-υπεξαίρεσε ο πρώην διευθυντής πριν την 26-03-2013 και στο συνολικό χρηματικό ποσό των καταθέσεών τους ύψους 2.500 ευρώ που είχαν αποταμιεύσει στην Τράπεζα Πειραιώς, που ομοίως ανελήφθησαν παράνομα από λογαριασμό τους, μετά την 26-03-2013.
Επιπλέον διεκδικούν από τους εναγόμενους να τους καταβάλουν το ποσό των 15.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής τους βλάβης και να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση.

Άπαντες οι ενάγοντες μετά της αποβιωσάσης συγγενούς τους τηρούσαν ως συνδικαιούχοι αρχικώς στην τράπεζα «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε» λογαριασμό όψεως σε ευρώ και εν συνεχεία επί «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», που μετονομάσθηκε σε «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» και εν τέλει στην εναγόμενη διάδοχο της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Ο λογαριασμός την 7η Νοεμβρίου 2011 είχε υπόλοιπο ποσού 42.556,38 €.
Όπως υποστηρίζουν, ο πρώην τραπεζικός διευθυντής, εκμεταλλευόμενος την θέση του, προέβαινε εν αγνοία και εν απουσία όλων τους, σε παράνομες τμηματικές εκταμιεύσεις διαφόρων χρηματικών ποσών (που ανέρχονται συνολικά σε 42.500 ευρώ) υπογράφοντας τα εκάστοτε εκδιδόμενα με την ανάληψη παραστατικά έγγραφα, πλαστογραφώντας την υπογραφή κάποιου εξ αυτών των συνδικαιούχων του λογαριασμού.
Σημειωτέον ότι στην εναγόμενη τράπεζα πέρα από τον ως άνω λογαριασμό τηρούσαν και άλλους δύο λογαριασμούς καταθέσεων με σημερινό υπόλοιπο περίπου 477,19 ευρώ και άλλον σε δολάρια Αυστραλίας με σημερινό υπόλοιπο περίπου 5.230,34, στους οποίους ευτυχώς δεν έχει εμφιλοχωρήσει καμία παράνομη ανάληψη από τον πρώην τραπεζικό διευθυντή.
Τονίζουν ότι ο εναγόμενος πρώην τραπεζικός διευθυντής ήταν γνωστός των δύο πρώτων εναγόντων, καθώς τυγχάνει συγχωριανός τους ενώ επισημαίνουν ότι ουδείς από τους ενάγοντες έχει επισκεφθεί την Ελλάδα από τα τέλη του έτους 2006 και μετά.
Σημειώνουν ακόμη ότι είχαν παύσει να λαμβάνουν ενημερώσεις από την τράπεζα για την κίνηση των λογαριασμών τους διότι είχαν αλλάξει διεύθυνση κι ότι ο εναγόμενος πρώην διευθυντής τούς είχε πείσει ότι επρόκειτο για συστημικό πρόβλημα που θα επιλύετο.
Ισχυρίζονται ότι απέστειλε ταχυδρομικώς στους δύο πρώτους στη νέα τους διεύθυνση περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 φάκελο ο οποίος περιείχε 3 πλαστές κινήσεις λογαριασμού, και συγκεκριμένα μία όπου εμφαίνονταν υπόλοιπο 45.056,38, μία όπου εμφαίνονταν υπόλοιπο 572,46 ευρώ και μία όπου εμφαίνονταν υπόλοιπο 5.142,57 δολάρια Αυστραλίας, δήθεν εκδοθείσες από την εναγόμενη Τράπεζα.
Στις κινήσεις αυτές επισύναψε την από 18 Σεπτεμβρίου 2013 έγγραφη επιστολή του ιδίου που έφερε την υπογραφή του.
Το έτος 2016 έγινε ευρέως γνωστό στη Ρόδο αλλά και στο Γεννάδι τόπο κοινής καταγωγής τους με τον εναγόμενο, ότι αυτός είχε απομακρυνθεί από την τράπεζα και ότι εμπλέκεται σε τραπεζικές απάτες.
Ακολούθως προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με την τράπεζα για να ενημερωθούν σχετικά με τις καταθέσεις τους ωστόσο η επικοινωνία τους ήταν αρκετά δυσχερής και η πληροφόρησή τους ελλιπής έως ανύπαρκτη διότι όπως διατείνονταν δεν είχαν προβεί έστω στην έκδοση μίας κάρτας ανάληψης χρημάτων.
Περί τα μέσα του έτους 2017 απεστάλησαν ηλεκτρονικώς μέσω e mail αντίγραφα αναλυτικής κατάστασης κίνησης λογαριασμού οπότε και διαπίστωσαν για πρώτη φορά την εις βάρος τους παράνομη δραστηριότητα και ότι εν τέλει απέμενε υπόλοιπο στον λογαριασμό τους 66.90€.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Εμμ. Ρουμελιώτης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ