Σε λειτουργία τέθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών ο Συνήγορος της Αγοράς, η νέα υπηρεσία η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το εξωτερικό. Ειδικότερα, ο Συνήγορος της Αγοράς λειτουργεί στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω:

• Παροχής συμβουλών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές, ενημέρωσης σχετικά με το τελωνειακό, δασμολογικό και θεσμικό καθεστώς που ισχύει στη χώρα προορισμού, αλλά και για την επιχειρηματική κουλτούρα που επικρατεί σε αυτή.

• Ενημέρωσης για επιχειρηματικές ευκαιρίες.

• Πληροφόρησης για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.

• Υποστήριξης στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες.

• Απάντησης σε εξατομικευμένα ερωτήματα.

• Παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν μία σειρά απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις που προκύπτουν όταν οι επιχειρήσεις εξάγουν ή ξεκινούν να εξάγουν, καθώς και φόρμα επικοινωνίας προς πλήρωση και αποστολή στο Τμήμα Συνηγόρου της Αγοράς. Το Τμήμα απαντάει με ηλεκτρονικό μήνυμα σε ερωτήματα εντός τριών εργασίμων ημερών. Ο διαδικτυακός τόπος της νέας υπηρεσίας είναι ο ακόλουθος: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp? cpage=NODE&cnode=50.

Καθημερινή

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ