Η EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., μέλος ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε πολλές περιοχές της χώρας (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ζητάει:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ (Κωδ. NR ROD)

 Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση

ΟΔΗΓΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ (Κωδ. AS ROD)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Απόφοιτος σχολής ΕΚΑΒ
 • Απαραίτητη καλή γνώση Αγγλικών (προφορική επικοινωνία)
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία

Η εταιρεία προσφέρει : 

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας παρακαλούνται όπως αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα  στο

info@euromedica-rhodes.gr

αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό θέσεως εργασίας NR ROD/ AS ROD.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ