Ειδήσεις

Στη Βουλή η ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς

Την επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των αγροτικών εκτάσεων, οι οποίες στην πορεία των χρόνων εγκαταλείφτηκαν και δασώθηκαν επιχειρεί η κυβέρνηση. Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς» γίνεται προσπάθεια να διευθετηθεί το πρόβλημα , το οποίο αναδείχθηκε στο στάδιο της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, κατά την οποία προέκυψε ότι 6,8 εκατομμύρια στρέμματα πρώην αγροτικών εκτάσεων, σήμερα εμφανίζονται ως δάση ή ως δασικές (υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το είδος της βλάστησης).

Βάσει της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας η προστασία και διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων θα γίνεται ανάλογα με τη μορφή που φέρουν σήμερα, ήτοι αν πρόκειται για δάση (της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979) ή για δασικές εκτάσεις (της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979).

Ειδικότερα προβλέπεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 (ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960) με αγροτική μορφή, οι οποίες μεταγενέστερα δασώθηκαν, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Μάλιστα, προβλέπεται ότι ανακαλούνται όλα τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις συγκεκριμένες εκτάσεις, ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

Άλλοτε αγροτικές, νυν δάση

Αν οι εκτάσεις αφορούν σε δάση, τότε εμβαδόν   έως  30 στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης  έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, θα πρέπει βάσει σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης να διαπιστωθεί ότι    συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ότι οι  εδαφολογικές   συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης, η συγκεκριμένη έκταση μπορεί να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης κλπ.

Αποχαρακτηρισμός για τις δασικές

Στην περίπτωση που πρόκειται για δασικές εκτάσεις , τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του μπορεί να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης και  να συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των συγκεκριμένων εκτάσεων, ανακαλούνται.

Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, διενεργείται _  εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης _ από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη, εφαρμόζεται το άρθρο 14 του νόμου 998/1979.

Στις προωθούμενες ρυθμίσεις υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα.

Πηγή ΟΤ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου