Ειδήσεις

Προκηρύσσεται βελτιωμένος διαγωνισμός για το Γκολφ Αφάντου

Στην έγκριση της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Ειδικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), στ’ Αφάντου προχώρησε, με επείγον έγγραφό του, που δημοσιεύθηκε χθες στη “Διαύγεια”, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις, που έγιναν από επενδυτές και τοπικούς φορείς προχωρεί τις διαδικασίες.
Θυμίζουμε ότι υπήρξε διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και αφού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις τόσο των ενδιαφερόμενων επενδυτών, όσο και των τοπικών φορέων, διαπιστώθηκε ότι προκρίνονται:

* Η κατά προτεραιότητα αξιοποίηση του βορείου τμήματος του ακινήτου (Golf Αφάντου)
* Η έμφαση από το ΕΣΧΑΔΑ στη γενική χρήση «Τουρισμός- Αναψυχή» και στις επιμέρους αναπτύξεις που αυτή επιτρέπει, ως αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά βέλτιστη επιλογή.
Έτσι, αφού ελήφθη υπόψη και μια σειρά άλλων παρατηρήσεων και στην προσπάθεια μεγιστοποίησης του δημοσίου συμφέροντος, το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την ακύρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη διαδικασιών για την προκήρυξη νέου.
Με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού εγκρίνεται η επικαιροποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Ειδικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τους ακόλουθους όρους:
1. Το γήπεδο Γ1, που βρίσκεται εντός των ορίων της Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας, να εξαιρεθεί της οικοδόμησης.

2. Για τα γήπεδα Γ2 έως Γ10, λόγω της παρουσίας διάσπαρτων αρχαιοτήτων, η επιλογή των τμημάτων στα οποία θα καθοριστούν χωρικά οι αναφερόμενες στη ΣΜΠΕ γενικές κατηγορίες χρήσεων να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. Οι υποδομές να είναι κατά το δυνατόν ήπιες, ώστε να συνάδουν προς το πολιτιστικό τοπίο της περιοχής και να ληφθεί μέριμνα για τον ευπρεπισμό και την κατά δυνατόν αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του ακινήτου (κτήριο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, κτηριακές εγκαταστάσεις Γκολφ, κτήριο ραδιοφωνικού σταθμού «Η Φωνή της Αμερικής»).
3. Η οριστική μελέτη των κτηριακών εγκαταστάσεων να κατατεθεί στην αρμόδια ΚΒ΄ Ε.Π.Κ.Α. για έγκριση.

4. Καμία εργασία δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς την εποπτεία αρμόδιων υπαλλήλων της ΚΒ΄ Ε.Π.Κ.Α. ή της 4ης Ε.Β.Α., οι οποίες για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγκαίρως εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002.

5. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν αρχαιολογικά κατάλοιπα, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Η δαπάνη για την πραγματοποίηση και την εποπτεία των ανασκαφικών εργασιών (πρόσληψη επιστημονικού και εργατικού προσωπικού), καθώς και για τις εργασίες συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα βαρύνει τον κύριο του έργου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002.
6. Η πορεία των εργασιών θα κριθεί από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στα σημεία όπου θα βρεθούν αρχαιότητες και ύστερα από την γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

7. Για λόγους προστασίας των παράκτιων και ενάλιων αρχαιοτήτων της περιοχής: α) να εξαιρεθούν της αναπτυξιακής αξιοποίησης οι θαλάσσιοι χώροι που βρίσκονται σε επαφή με τα Γήπεδα Γ1, Γ2 και Γ3, και β) για την προώθηση οποιασδήποτε μορφής λιμενικών έργων (βυθοκορήσεις, μεγάλης έκτασης εκσκαφές, κ.λπ.) στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδιασμού, να προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος του θαλάσσιου χώρου από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3028/2002. Η δαπάνη για τον εν λόγω έλεγχο θα βαρύνει επίσης τον κύριο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, η πορεία των εργασιών θα κριθεί ύστερα από την γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α.”.

Θυμίζουμε ότι το νέο σχέδιο αξιοποίησης του δημόσιου ακινήτου, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.858.000 τ.μ. στην περιοχή Αφάντου θα περιλαμβάνει λιγότερη δόμηση.
Το ακίνητο στη Ρόδο θα διατεθεί ως δύο ακίνητα:
Το Βόρειο Τμήμα, στο οποίο περιλαμβάνεται το γκολφ, και το νότιο, ενώ αναφορικά με τις χρήσεις γης, αντί για 50% «τουρισμού και αναψυχής», και 50% «παραθεριστικό -τουριστικό χωριό», η σχέση θα διαμορφωθεί 70% ή 75% «τουρισμού και αναψυχής» και 30% ή 25% «παραθεριστικό – τουριστικό χωριό».

Η διαφορά στη δόμηση που προαναφέραμε, προκύπτει από το γεγονός ότι, βάσει της νομοθεσίας, η χρήση «τουρισμού και αναψυχής», η οποία, μεταξύ άλλων, επιτρέπει ξενοδοχεία κατοικίες και άλλες σχετικές υποδομές, έχει συντελεστή δόμησης 0,2, ενώ η χρήση «παραθεριστικό -τουριστικό χωριό», η οποία επιτρέπει κατοικίες και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχείων έχει 0,4. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν προσφορές για το ένα από τα δύο τμήματα ή και για τα δύο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή Αφάντου, μέχρι σήμερα, υπάρχει μόνο ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και ένα 4 αστέρων, ενώ η εξυπηρέτηση της πλειονότητας των τουριστών της περιοχής γίνεται μέσω ενοικιαζόμενων δωματίων και στούντιο.

Ωστόσο, στη Ρόδο έχουν ήδη ισχυρή παρουσία μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι, όπως: Sheraton, Aldemar, Acquis, Grecotel και Louis. Επίσης, το εν λόγω ακίνητο απέχει 20 χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο του νησιού, την πόλη και το Νοσοκομείο Ρόδου. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό Ρόδου -Λίνδου και σε μικρή απόσταση από τις δημοφιλείς παραλίες της Παναγιάς Τσαμπίκας και των Κολυμπίων.

Κατά την προηγούμενη διαδικασία αξιοποίησης του Γκολφ Αφάντου, στη δεύτερη φάση είχαν περάσει: Η Lamda Development, εταιρεία με βασικό μέτοχο τον όμιλο Λάτση, η οποία συμμετέχει σε όλες τις αναπτύξεις ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ. Η Temes, της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, που έχει αναπτύξει το Costa Navarino στη Μεσσηνία.

Η βρετανική London & Regional Properties, η οποία συμμετέχει και στη διαδικασία για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Η New Century Holdings, επενδυτική εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει την αξιοποίηση της έκτασης στην Κασσιόπη στην Κέρκυρα. Η Minoan Group, εισηγμένη στην αγορά AIM του Λονδίνου, η οποία δραστηριοποιείται στον ταξιδιωτικό και ψυχαγωγικό τομέα, και η Atlantica -TUI θυγατρική της Atlantica Hotels & Resorts.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου