Σειρά επαφών και διαβουλεύσεων με Υπουργούς και παράγοντες του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως αλλά και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ. Κύριλλο έχει ξεκινήσει στο τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης προκειμένου να δώσει λύση και μάλιστα άμεσα στην εκκρεμότητα με την ανέγερση του Ιερού Ναού του Πολιούχου της Δ.Κ. Ρόδου Κωνσταντίνου του Υδραίου.
Εμπλοκή είχε υπάρξει ειδικότερα μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 576/2018 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι έχει λήξει η παραχώρηση του ακινήτου εντός του οποίου κατασκευάστηκε πολυτελής παραθεριστική κατοικία και ξεκίνησε η κατασκευή του Ιερού Ναού του Πολιούχου Υδραίου, με χρηματοδότηση, που είχε προορισμό την δημιουργία Πατριαρχικού Κέντρου στο νησί, γνωστού και ως Πανορθόδοξου Κέντρου Ρόδου.
Ενώπιον του ΣτΕ είχαν προσφύγει 10 κάτοικοι της Ρόδου κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, του Υπουργού Οικονομικών, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ροδίων, για την ακύρωση των αδειών που εκδόθηκαν για την ανέγερσή του.
Το δικαστήριο, με την απόφασή του, έκρινε την δίκη καταργημένη γιατί μετά από παρέμβαση της ΕΤΑΔ ΑΕ, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται πλέον ενεργή παραχώρηση του ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
Με άλλα λόγια το ακίνητο με τα υπερκείμενα κτιριακά συγκροτήματα που έχουν ανεγερθεί σ’ αυτό έχει περιέλθει μετά την λήξη της παραχωρήσεως στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ ΑΕ.
Η ΕΤΑΔ ΑΕ βεβαίωσε στο ΣτΕ με το απεσταλέν 62/9.1.2017 έγγραφό της, ότι η ισχύς της παραχώρησης του ακινήτου είχε ήδη λήξει κατά τον χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην υφίσταται πλέον δυνατότητα υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης.
Η ΕΤΑΔ με το αριθμ. πρωτ. 4937/30-5-2013 έγγραφό της προς την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου είχε αποφασίσει την τροποποίηση όρου του παραχωρητηρίου χρήσης του δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας της Κ.Υ. Δωδεκανήσου προς την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
Η παραχώρηση είχε γίνει το πρώτον την 8η Δεκεμβρίου 1994 από την πρώην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 28/28.11.1994/Δ4 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔ, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση του Πανορθόδοξου Κέντρου.
Πιο συγκεκριμένα την 8η Δεκεµβρίου 1994 η Kτηµατική Eταιρεία του Δηµοσίου παραχώρησε στην Iερά Mητρόπολη Pόδου τη χρήση του ακινήτου της επονοµαζόµενης «Eπαυλης του Nοµάρχη», στη συµβολή των οδών Παύλου Mελά και Πίνδου, συνολικού εµβαδού 9.360 τ.µ. Στο ακίνητο προϋπήρχε ένα διατηρητέο κτήριο εµβαδού 529 τ.µ.
Tο κράτος χορήγησε επιπλέον στην Iερά Mητρόπολη Pόδου το ποσό των 650 εκατ. δρχ. για τη χρηµατοδότηση του έργου του Πατριαρχικού Kέντρου Pόδου µε σκοπό τη δηµιουργία συνεδριακού χώρου στον οποίο θα ελάµβαναν χώρα τα µεγάλα γεγονότα της Oρθοδόξου Eκκλησίας.
Tην 5η Iουνίου 1998 δηµοσιεύθηκε, στο υπ’ αριθµ. 561 Φύλλο της Eφηµερίδας της Kυβερνήσεως (τεύχος β’) η σύσταση κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία «Kέντρο του Oικουµενικού Πατριαρχείου».
Tο Kέντρο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Oργανισµού του, έχει ως περιουσία το προαναφερθέν ακίνητο εκτάσεως 9.360 τ.µ. το ποσό των 600.000.000 δρχ., καθώς και τις τυχόν προσόδους αυτών.
Mετά τη δηµοσίευση του Oργανισµού στο ΦEK διενεργήθηκε διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου σε κατασκευαστική εταιρεία. Aπό τον διαγωνισµό αναδείχθηκε ως µειοδότης η εταιρεία «EPΓKON A.E.» και το 1997 υπεγράφη µε την εταιρεία σχετική σύµβαση εκτέλεσης του έργου.
Στην πορεία ανέκυψαν εµπόδια µε την Aρχαιολογία και αποφασίστηκε αντί να ανεγερθεί συνεδριακό κέντρο να επισκευαστεί η έπαυλη του Nοµάρχη για να εξασφαλιστεί µια αξιοπρεπής κατοικία για τον Παναγιώτατο σε περίπτωση που επισκεπτόταν τη Pόδο. Υπεγράφη πράγµατι νέα σύµβαση µε την «EPΓKON A.E.» µε µειωµένο τον αρχικό προϋπολογισµό στα 67.500.000 δρχ.. Η σύµβαση εκτελέστηκε από την «EPΓKON» και αφορούσε στο κύριο κτήριο. Είναι η µόνη εξάλλου που εκτελέστηκε επίσηµα.
H δεύτερη ύψους 408.000.000 δρχ. αφορούσε στον περιβάλλοντα χώρο, στην κατασκευή ναού και διάφορα άλλα. H τρίτη αφορούσε αποκλειστικά αναθεώρηση της δεύτερης κατά 10% στο ύψος δηλαδή των 448.800.000 δρχ. Το κόστος της πρώτης σύµβασης αντί των 67 εκατ. δρχ που προέβλεπε η σύµβαση ανήλθε στο χρονικό διάστηµα των ετών 1998 – 2004 στο ποσό των 1.953.118 ευρώ.
Το έργο έκτοτε σταμάτησε, ενώ θυμίζουμε ότι είχε προκύψει και εμπλοκή αφού ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δεν αποδέχτηκε την πολυτελή κατοικία που κατασκευάστηκε.
Με τα αριθμ. πρωτ. 1091/26-11-2012 (ο.π.8474/3.12.12) και 374/22,04.13 (α.π. ΕΤΑΔ 3507/22.04.1) αιτήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, ζητήθηκε η παράταση της διάρκειας υλοποίησης του σκοπού της ως άνω παραχώρησης αλλά και να διευκρινιστεί στο παραχωρητήριο περαιτέρω ο σκοπός της παραχώρησης, ώστε στη συνέχεια η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της κατασκευής των υπολοίπων εγκεκριμένων έργων του Πανορθόδοξου Κέντρου (Ναός, Συνεδριακό κέντρο κ.λ.π,), δεδομένου ότι για το σκοπό αυτό έχουν δεσμευτεί και οι σχετικές πιστώσεις που ανέρχοντο στο ποσό των 1.800.000 ευρώ.
Ακολούθησε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ που ελήφθη στην με αριθμό 415/09.05.2013 συνεδρίασή του, με την οποία έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και εγκρίθηκε η παράταση έως την 31.12.2015 της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης, ήτοι την ανέγερση του Πανορθόδοξου Κέντρου από τον «Παραχωρησιούχο» καθώς και η τροποποίηση του από 08.12.1994 παραχωρητηρίου με την προσθήκη βασικών όρων.
Σύμφωνα με την απόφαση που είχε ληφθεί αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης ήταν η ανέγερση, δημιουργία και λειτουργία Πανορθόδοξου Κέντρου, για την εξυπηρέτηση Πανορθόδοξων διοργανώσεων, φιλοξενία υψηλών προσώπων και τη θεραπεία διοικητικών και λειτουργικών αναγκών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, το οποίο θα περιελάμβανε Συνεδριακό Κέντρο, Ιερό Ναό, Γραφεία, Βιβλιοθήκη, βοηθητικούς χώρους, υφιστάμενη έπαυλη, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές σχετική μελέτη.

Ο σκοπός της παραχώρησης έπρεπε να είχε υλοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Ο χρόνος παρήλθε και μετά και την «περιπέτεια» στο ΣτΕ, η παραχώρηση έληξε με όλες τις συνέπειες. Σημειώνεται εξάλλου ότι είχε παραταθεί η υπ’ αριθµ. 3/2002 οικοδοµική άδεια ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πατριαρχικού Κέντρου Ρόδου. Με την απόφαση δόθηκε ουσιαστικά άδεια ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων του Πατριαρχικού Κέντρου Ρόδου προσθήκης κατ’ έκταση σε υφιστάµενο κτίσµα επί των οδών Πίνδου -Παύλου Μελά και Ρήγα Φεραίου στη συνοικία Αγίου Στεφάνου, στο Ο.Τ 93 της πόλης της Ρόδου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ