Προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες έκδοσης της οικοδομικής άδειας για τη διαμόρφωση του παραχωρηθέντος τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος στα Κολύμπια Ρόδου, για τη δημιουργία μονάδας φροντίδας άπορων ηλικιωμένων ανθρώπων (γηροκομείου).

Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εφόρου Νεοτέρων Μνημείων κ. Γιώργου Καρυδάκη, του Προέδρου του Ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη» κ. Ευαγόρα Νικολάου και της εκπροσώπου του Τεχνικού Γραφείου, που ανέλαβε τη μελέτη και έκδοση της οικοδομικής άδειας κ. Αριστέας Παπακωνσταντίνου. Εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και συμφωνήθηκε η αφαίρεση των αυθαίρετων προσθηκών, η πιστή αναπαλαίωση του κτηρίου σύμφωνα με τα αρχικά Ιταλικά Αρχιτεκτονικά σχέδια και η στενή συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων.

Στόχος του Ιδρύματος είναι η ολοκλήρωση της μελέτης, η έκδοση της οικοδομικής άδειας και η δημοπράτηση του έργου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, πριν από το τέλος του 2020.

Για τον συντονισμό της όλης διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Ιδρύματος κ. Ευαγόρα Νικολάου και της Γραμματέας κ. Πανωραίας Παπαχρήστου – Τσέλιου, με τη νέα Πρόεδρο του κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ρόδου κ. Μαρία Κορακάκη και τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Παύλο Μπακίρη. Εξετάστηκαν τεχνικά θέματα για τη διευκόλυνση των εργασιών δημιουργίας της μονάδας και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η έγκαιρη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της νέας μονάδας, όπου θα καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των τροφίμων με διαφανή κριτήρια και σύμφωνα με την επιθυμία της Διαθέτιδας. Για το θέμα αυτό θα συσταθεί ομάδα εργασίας από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Ίδρυμα «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη».

 

Ο Πρόεδρος

Ευαγόρας Νικολάου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ