Ειδήσεις

«Κλίμα αστάθειας» στο Δήμο ενόψει της ορκωμοσίας!

Με έκπτωση κινδυνεύουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, που δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν την απουσία τους από την τελετή ορκωμοσίας του νέου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, την 24η Αυγούστου 2014.

Ο νόμος είναι σαφής και ξεκάθαρος και προβλέπει ότι η απουσία από την ορκωμοσία δικαιολογείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, ειδάλλως επιβάλλονται κυρώσεις.
Το τελευταίο διάστημα με πρώτη την παράταξη του κ. Στράτου Καρίκη «Ροδίων Οραμα», καταβλήθηκαν προσπάθειες να πεισθεί η κοινή γνώμη με επιχειρήματα, που δεν έχουν όρισμα στο νόμο και στις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι η ορκωμοσία θα πρέπει να αναβληθεί και να προσδιοριστεί για την 31η Αυγούστου 2014, τελευταία μέρα πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, γιατί εκκρεμούν οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου επί των ενστάσεων κατά του κύρους του αποτελέσματος των εκλογών, που ασκήθηκαν.
Κάτι τέτοιο όμως δεν προβλέπεται, ο χρόνος που μένει για τη διεκπεραίωση της ορκωμοσίας είναι ελάχιστος, ενώ τουλάχιστον ως ατυχής μπορεί να χαρακτηριστεί η προσπάθεια να συνδεθεί η ορκωμοσία με σχέδιο επηρεασμού της κρίσεως των δικαστών…!

Από εκεί και πέρα εκτυλίχθηκε ένα παρασκήνιο, που πραγματικά προκαλεί ερωτηματικά.
Οι κ.κ. Γιώργος Υψηλάντης και Χατζής Χατζηευθυμίου απέστειλαν προχθές επιστολή στον κ. Χατζηδιάκο ζητώντας του να μεταφέρει την ημερομηνία της ορκωμοσίας για την 31η Οκτωβρίου 2014:
«Αγαπητέ κ. Χατζηδιάκο,
Με αφορμή τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, σχετικά με το θέμα της ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής και έχοντας υπόψη:
-τις διατάξεις της Εγκυκλίου 43/6-8-2014 του ΥΠΕΣ
-Το γεγονός ότι η ορκωμοσία είναι εσωτερικής φύσης πράξη, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και δεν αποτελεί εκτελεστική διοικητική πράξη,
-Ότι στο Δήμο Ρόδου εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως επί των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί από διάφορες παρατάξεις, μεμονωμένους υποψήφιους ή και πολίτες,
-Ότι λόγω της περιόδου που διανύουμε, πολλοί των υπόχρεων συμμετοχής στη διαδικασία θα βρίσκονται εκτός Ρόδου.
Παρακαλούμε να ορίσετε ημερομηνία ορκωμοσίας, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014. Ως χώρο ορκωμοσίας λόγω του πλήθους των αιρετών και της περιόδου προτείνουμε το κινηματοθέατρο Ρόδον».
Η κίνηση αυτή των δύο επικεφαλής των παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας, προκάλεσε έκπληξη.
Είναι γνωστό ότι ο κ. Υψηλάντης κράτησε αποστάσεις από τις ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών και άφησε τους κ.κ. Καρίκη και Χατζηευθυμίου να «αλληλοφαγωθούν», αν και ο ίδιος ήλπιζε και ελπίζει διακαώς στην επανάληψη των εκλογών.
Εντύπωση προκαλεί όμως και η πληροφορία, που θέλει τον κ. Υψηλάντη να ζήτησε από τον κ. Χατζηευθυμίου να συνυπογράψει το ως άνω έγγραφο, λέγοντάς του ότι θα βρίσκεται σε διακοπές και ότι προτιμά να γίνει η ορκωμοσία αργότερα.
Ο κ. Χατζηευθυμίου χθες γνωστοποίησε ότι δέχτηκε να «εξυπηρετήσει», όπως είπε καθιστώντας σαφές και στον κ. Χατζηδιάκο, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η παράταξη του δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την τέλεση της ορκωμοσίας την 24η Αυγούστου 2014.
Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηευθυμίου επρόκειτο να ενημερώσει και επίσημα για τη θέση του αυτή τον κ. Χατζηδιάκο, που είναι και ο μόνος αρμόδιος για να προσδιορίσει την ημερομηνία ορκωμοσίας.
Κατά τ’ άλλα εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν τα όσα γνωμοδοτεί για τη διαδικασία ορκωμοσίας του νέου δημοτικού συμβουλίου ο δικηγόρος κ. Γιάννης Κουμπιάδης:
«Η διαδικασία ορκωμοσίας του νέου δημοτικού συμβουλίου προβλέπεται και ρυθμίζεται από τα άρθρα 52, 53 επ. του Καλλικρατικού Νόμου 3852/2010, όπως αυτός ισχύει σήμερα με τις γενόμενες τροποποιήσεις του, σε συνδυασμό με την με αριθμό 4 3 / Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 30565 εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με θέμα : Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019).
» Η πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, ο οποίος κυρίαρχα αποφασίζει για το χρόνο της τελετής ορκωμοσίας και κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, η δε εκφρασθείσα σε επίπεδο επικεφαλής παρατάξεων διαφωνία, την τελευταία μάλιστα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, για το χρόνο και το χώρο της ορκωμοσίας, για το τυπικό αυτό θέμα δεν δημιουργεί καμιά νομική δέσμευση στον εξουσιοδοτημένο αποκλειστικά από το νόμο νέο δήμαρχο να αλλάξει το ήδη ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα του για την εν λόγω ορκωμοσία, από την οποία όποιος απουσιάσει αδικαιολόγητα απλά εκπίπτει κατά το νόμο αυτοδίκαια.
» Οσο για τον επικαλούμενο λόγο της αναμονής εκδόσεως αποφάσεων επι των ενστάσεων υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο, όπως εκθέτω παρακάτω , που λύνει κάθε θέμα, δεδομένου όμως ότι παρελθούσης και της σημερινής εργάσιμης ημέρας (14-08-2014), χωρίς έκδοση απόφασης, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο της, αρμόδιος σε κάθε περίπτωση, λόγω των προβλεπομένων από το νόμο προθεσμιών, είναι πλέον ο νέος δήμαρχος και είναι επιβαλλόμενη σε κάθε περίπτωση έγκαιρα η ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου.
« Συγκεκριμένα: Ο Νόμος δίδει χρονικό περιθώριο στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο να αποφασίσει για το χρόνο ορκωμοσίας ελεύθερα κατά την κρίση του και δεσμευτικά για όλους μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μεταξύ της ανακήρυξης των εκλεγέντων βάσει της δικαστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και της εγκατάστασής (1-9-2014) των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και των τοπικών εκπροσώπων κοινοτήτων τους.
» Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να αποποιηθούν της εκλογής τους μέχρι και 10 μέρες πριν από την εγκατάστασή τους. Εξ αυτού συνάγεται ότι αποποίηση εκλογής δεν νοείται πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας (δηλαδή από την 22η Αυγούστου 2014 και μετά).
» Μετά την ημερομηνία αυτή, όποιος αιρετός επιθυμεί μπορεί να παραιτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Εφόσον δεν αποποιηθούν, θα πρέπει όμως να δώσουν και τον απαιτούμενο όρκο την ημεροχρονολογία που θα καθορίσει αποκλειστικά ο νεοεκλεγείς δήμαρχος. Η ορκωμοσία πραγματοποιείται στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου σε δημόσια συνεδρίαση.
» Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η ορκωμοσία μπορεί να διεξαχθεί και σε άλλο χώρο, πέραν του Δημοτικού καταστήματος, λ.χ. εξαιτίας της στενότητας του χώρου που διαθέτει αυτό. Η επιλογή, όμως, χώρου διάφορου του δημοτικού καταστήματος για την τέλεση της ορκωμοσίας πρέπει να αιτιολογηθεί στο πρακτικό της ορκωμοσίας. Μόνο σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας, η ορκωμοσία γίνεται εντός πέντε (5) ημερών, αφότου γνωστοποιήθηκε στο νέο δήμαρχο η άρση των λόγων.
» Στην περίπτωση που γίνουν τυχόν δεκτές ενστάσεις που ασκήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 44, η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση.
» Επομένως ουδέν κενό δημιουργείται και σε καμιά περίπτωση δεν αναστέλλεται η ορκωμοσία. Σε ό,τι αφορά επομένως τον Δήμο Ρόδου η ορκωμοσία θα γίνει με βάση την πρόσκληση που έλαβαν ή θα λάβουν οι νεοεκλεγέντες από το νέο δήμαρχο για την ημεροχρονολογία που καθορίστηκε αποκλειστικά από τον ίδιο. Ο εκλεγείς δήμαρχος απευθύνει την πρόσκληση για ορκωμοσία σε όλα τα τακτικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου, των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και στους εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, η οποία θα πρέπει να κοινοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημέρα της ορκωμοσίας. Η πρόσκληση του εκλεγέντος δημάρχου πρωτοκολλείται στο Δήμο και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (συστημένη επιστολή, επίδοση μέσω των υπηρεσιών του Δήμου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.) με το οποίο μπορεί να αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος που έλαβε γνώση αυτής το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε τυχόν αμφισβήτηση για την έγκαιρη ενημέρωσή τους.
» Η μη εμφάνιση οποιουδήποτε σημαίνει αυτοδίκαια έκπτωσή από την εκλογή του, η οποία απλά βεβαιώνεται με σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας».

ΔΗΛΩΣΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ
Σε ερώτηση σχετικά με τις επιστολές που εστάλησαν από τους επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΗ» κ. Χατζή Χατζηευθυμίου και «Ρόδος Πορεία Ανατροπής» κ. Γιώργο Υψηλάντη, ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος δήλωσε:

«Η τελετή της ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, στις 24 Αυγούστου. Οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας είναι βάσει του νόμου υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στην τελετή. Αν δεν το πράξουν θα πρέπει να αιτιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν θα λάβουν μέρος. Τα σχετικά κείμενα θα πρέπει να τα στείλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Διαφορετικά θα έχουν να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές κυρώσεις που ορίζονται από τους κανονισμούς».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου