Ειδήσεις

Έρευνα: Πόσες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα θα επηρεαστούν από το Brexit

Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού think tank Civitas, που εξετάζει τις επιπτώσεις του Brexit στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με την ανάλυση, στο Ηνωμένο Βασίλειο 3,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς την ΕΕ ενώ στην ΕΕ (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο) 5,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με εξαγωγές της Ένωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο, κι ως εκ τούτου η Βρετανία έχει, τουλάχιστον στον τομέα του εμπορίου, διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, καθώς διακυβεύονται περισσότερες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας παρά βρετανικές.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, «οι θέσεις εργασίας που συνδέονται άμεσα με τις ελληνικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 87.162, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνόλου των απασχολούμενων στην Ελλάδα, ενώ για το ΗΒ ο αντίστοιχος αριθμός είναι 36.338 (0,12% του συνόλου). Η εν λόγω ανάλυση, πέραν της αμφιλεγόμενης μεθοδολογίας της, παραλείπει να τονίσει ότι ως ποσοστό επί του συνόλου των απασχολούμενων, το 11,5% των συνολικών θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς την Ε.Ε., ενώ στην περίπτωση της Ε.Ε. το ποσοστό ανέρχεται μόλις σε 3% του συνόλου των απασχολούμενων».

Σύμφωνα με την ανάλυση, 22 από τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν περισσότερες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο από τις αντίστοιχες βρετανικές πού είναι συνδεδεμένες με τις εξαγωγές του ΗΒ προς τα εν λόγω κράτη μέλη.

Στη Γερμανία 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία 0,6 εκατ. θέσεις και την Ιταλία 0,4 εκ. θέσεις. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εξαγωγές προς τη Γερμανία αντιπροσωπεύουν μόλις 0,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τη Γαλλία 0,5 εκ. και την Ιταλία 0,3 εκατ.

Κάθε μια από τις υπόλοιπες 27 χώρες της ΕΕ έχει ένα υψηλότερο ποσοστό θέσεων εργασίας που συνδέονται με το εμπόριο με το Ηνωμένου Βασιλείου από τις αντίστοιχες βρετανικές που συνδέονται με το εμπόριο του ΗΒ με την εν λόγω χώρα της ΕΕ. Για τους 27, το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει μεταξύ 1,5% και 9,5% των θέσεων εργασίας, ενώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το εμπόριο με κάθε χώρα της ΕΕ αντιπροσωπεύει μεταξύ 0% και 2,4% των θέσεων εργασίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ιρλανδία, Μάλτα, Κύπρο και Βέλγιο.

Το εμπόριο με τη Γερμανία αντιπροσωπεύει το 2,4% των θέσεων εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και η αντίστροφη ροή αντιπροσωπεύει το 3,2% των γερμανικών θέσεων εργασίας.

Οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ αντιπροσώπευαν, το 2005, σχεδόν το 50% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, ενώ το 2015 κάλυπταν περίπου 42%. Οι προβολές στη συνέχεια δείχνουν ότι μέχρι το 2020 οι εξαγωγές προς την ΕΕ θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 38%, ανερχόμενες σε μόλις 29% το 2035.

Όσον αφορά το ποσοστό των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου ανά εμπορικό εταίρο, αυτά των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων κρατών – μελών της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ιρλανδία) μειώνονται σταδιακά. Ο αντίκτυπος αυτής της μείωσης κατά πάσα πιθανότητα θα αντικατοπτρίζεται και στο μερίδιο της αγοράς εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου που συνδέεται με το εμπόριο με την ΕΕ.

Το μερίδιο των εξαγωγών που κατευθύνεται προς την ΕΕ θα μπορούσε να μειωθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι σήμερα, εάν η ΕΕ συνεχίζει να αποτυγχάνει να εξασφαλίσει σημαντικές νέες εμπορικές συμφωνίες και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιτυχές στην σύναψη νέων εμπορικών σχέσεων με την έξοδο από την ΕΕ.

Επιπλέον, η προσαρμογή της αξίας της στερλίνας μετά το δημοψήφισμα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση την εγχώρια και ξένη ζήτηση για τα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πιθανός κίνδυνος για τις θέσεις εργασίας από λιγότερο ευνοϊκούς όρους εμπορίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ είναι πιο μεγαλύτερος για την ΕΕ από ό, τι για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι βρετανοί εξαγωγείς είναι πιθανότερο να επωφεληθούν από την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας σε αντίθεση με την ΕΕ.

Διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Η.Β. για την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (7μηνο 2016), όπως αναφέρει διαφορετικό ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας στο Λονδίνο (γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα βρετανικά στοιχεία (8μηνο 2016) η χώρα μας καταλαμβάνει την 43η θέση μεταξύ των πελατών και την 52η μεταξύ των προμηθευτών του Η.Β.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε, για το 8μηνο 2016, στο ύψος των 1,09 δισ. λιρών, έναντι 1,05 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένος κατά 3,52%. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα ύψους 68,8 εκ. λιρών, μειωμένο κατά 41% περίπου έναντι του 2014 (116,75 εκ λίρες).

Αναλυτικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθε στα 509,9 εκ. λίρες έναντι 467,44 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος του προηγουμένου έτους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 9,09%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 492,69 εκ. λίρες, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,5%

Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθε σε 578,74 εκ. λίρες έναντι 584,19 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος 2015, σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,93%. Όμως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 541,16 εκ. λίρες, καταγράφοντας σημαντική μείωση της τάξης του 4,91%.

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι, μεταξύ των εξαγομένων από τη χώρα μας προϊόντων, τη μεγαλύτερη αύξηση, έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2015, καταγράφουν τα λάδια από πετρέλαιο ( 272,38%), το ελαιόλαδο (209,39%), τα παρασκευάσματα διατροφής (56,72%), τα γυναικεία ενδύματα (42,9%), τα τυριά (32,22%)και οι παρασκευασμένες τομάτες (21,18%).

Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν τα μικρόφωνα (1.023,87%), τα λάδια από πετρέλαιο (108,89%), οι ανόργανες χρωστικές ουσίες (78,16%), οι δίσκοι και ταινίες (44,85%), τα ανταλλακτικά ελκυστήρων (40,20%) και τα μηχανήματα επεξεργασίας δεδομένων (35,25%).

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων στο Η.Β. προϊόντων είναι: φαρμακευτικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, παρασκευάσματα λαχανικών καρπών και φρούτων, χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, ενδύματα και συμπληρώματα ενδύματος, αργίλιο και προϊόντα αυτού, καρποί και φρούτα, είδη από σίδηρο ή χάλυβα, πλαστικά και πλαστικά προϊόντα, καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών και διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων από το Η.Β. προϊόντων είναι: Φαρμακευτικά, αυτοκίνητα οχήματα και ελκυστήρες, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, πυρηνικοί αντιδραστήρες, ποτά αλκοολούχα ποτά και ξύδι, διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών, ενδύματα άλλα από πλεκτά, ενδύματα πλεκτά, μηχανήματα οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή χειρουργικά εργαλεία, βιβλία και προϊόντα εκδοτικών οίκων, υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη, χρώματα και βερνίκια.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου