Ρεπορτάζ

Δεν ευδοκίμησε το αίτημα προσωρινής προστασίας της αναδόχου του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων κατά του Δήμου Ρόδου

Με την υπ’ αρίθμ. Ν17/7-4-2021 απόφαση του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς απορρίφθηκε ουσία το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλε η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και οι δύο εταιρείες μεμονωμένα κατά του Δήμου Ρόδου.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», οι δύο εταιρείες αιτήθηκαν την αναστολή εκτέλεσης της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης, από τον Δήμο, της από 5.10.2020 ενδικοφανούς προσφυγής της κατά της υπ’ αριθ. 617/2020 απόφασης (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής και κατά της τελευταίας απόφασης (της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του πρακτικού της Ε.Π.Π.Ε. 2/43424/02.09.2020 της Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης ΑΣ Α, Σάρωση (Μηχανική & Χειρωνακτική) χορτοκοπή – κλαδοκοπή (Μηχανική & Χειρωνακτική) καθώς και Αποκομιδή και Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας του Δήμου Ρόδου».
Στρέφονται παραπέρα κατά του από 8.9.2020 εγγράφου του Δήμου Ρόδου με θέμα: «Επιστροφή παραστατικών βάσει της υπ’ αριθμόν 617/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.
Για την ακύρωση και εξαφάνιση των προσβαλλόμενων πράξεων καθώς και για την επιδίκαση των με καταψηφιστική αγωγή αιτουμένων ποσών, έχει ασκήσει, ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου και προσφυγή-αγωγή.
Η κοινοπραξία, συνοπτικώς διαμαρτύρεται για το ό,τι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει πληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες συνολικής αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ, υποστηρίζει ότι είναι παράνομη η περικοπή κατά 50% του τιμήματος των υπηρεσιών της λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης και επικαλείται μεταξύ άλλων ανεπανόρθωτη, οικονομική και ηθική βλάβη από την μη παραλαβή και μη πληρωμή προσηκόντως παρασχεθεισών υπηρεσιών 9 και πλέον μηνών.
Ο Δήμος Ρόδου διατείνεται ότι το δικόγραφο της αίτησης αναστολής ασκείται απαραδέκτως από τα αντίδικα νομικά πρόσωπα, καθώς δεν αναγράφονται σε αυτό όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του και είναι συνεπώς άκυρο.
‏Υποστηρίζει ότι η αιτούμενη αναστολή ασκείται απαραδέκτως κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης καθώς, σύμφωνα με τη νομολογία αυτή δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης. ‏Επιπλέον επιχειρηματολογεί ότι η αίτηση αναστολής ασκείται απαραδέκτως κατά της υπ’ αριθ. 617/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά το μέρος που με αυτήν αποφασίστηκε η μη έγκριση και η άρνηση της παραλαβής λογαριασμών και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των αντίδικων νομικών προσώπων, καθώς σύμφωνα με τη νομολογία είναι κατά το σκέλος αυτό γνήσια αρνητική πράξη, ανεπίδεκτη αναστολής εκτέλεσης.
Προσθέτει επίσης ότι τυγχάνει και απαράδεκτη και γιατί τυχόν αποδοχή της θα συνεπαγόταν πλήρη ικανοποίηση του επίμαχου δικαιώματος.
Υποστηρίζει ότι τυχόν αποδοχή της θα συνιστούσε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση.
Τονίζει, επίσης, ότι η αιτούμενη προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης του υπ’ αριθ. πρωτ. 2/44364/08.09.2020 εγγράφου του Δήμου είναι απαράδεκτη, καθώς το έγγραφο αυτό στερείται εκτελεστότητας και επιπλέον η αιτούμενη προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης δεν δικαιολογείται ούτε υπό τη σκοπιά της δήθεν πρόδηλης βασιμότητας των λόγων προσφυγής της κοινοπραξίες, ούτε υπό τη σκοπιά της δήθεν ανεπανόρθωτης βλάβης της.

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου