Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Νέο άλμα της ανεργίας στο 28%

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.382.062 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 78.041 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (+6,0%) και κατά 5.698 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 (+0,4%).
Οι απασχολούμενοι, από την άλλη, εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 3.550.679 άτομα, μειωμένοι κατά 112.752 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (-3,1%) και κατά 35.726 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 (-1,0%).
Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 36.448 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2012 (αύξηση 1,1%) και κατά 6.331 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2013 (αύξηση 0,2%).

Ηλικιακά, στους νέους 15- 24 ετών η ανεργία ανήλθε σε 61,4%, με τις επόμενες δύο θέσεις να καταλαμβάνουν οι ηλικίες 25- 34 ετών (38,4%) και 35- 44 ετών (24,6%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 45- 54 ετών (21%), 55- 64 ετών (16,3%) και 65- 74 ετών (10%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, τις πρώτες θέσεις στον «μαύρο κατάλογο» καταλαμβάνουν η Μακεδονία- Θράκη (29,7%), η Αττική (28,9%), η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (28,8%), η Κρήτη (27,5%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,9%), Αιγαίου (26,1%) και η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (25%).

1.069.341 άνεργοι σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ
Σε 1.069.341 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Δεκέμβριο 2013, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 4.882 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο 2013 και κατά 80.919 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012.
Από τους εγγεγραμμένους στις λίστες, τα 859.408 άτομα δηλώνουν ως πρώτο κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, ενώ στους μακροχρόνια άνεργους κατατάσσονται οι 420.850 (ποσοστό 48,97%) . Από τους ανέργους μόνο 170.015 άτομα παίρνουν επίδομα . Αξίζει να επισημανθεί ότι η ανεργία των 30-54 ετών επιμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα πάνω από 60%.

Αναλυτικά
-Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 353.491 είναι άνδρες (ποσοστό 41,13%) και οι 505.917 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,87%).

-Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 223.084 άτομα (ποσοστό 25,96%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 539.542 άτομα (ποσοστό 62,78%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 96.782 άτομα (ποσοστό 11,26%).
-Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.221 άτομα (ποσοστό 1,31%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 289.722 άτομα (ποσοστό 33,71%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 414.549 άτομα (ποσοστό 48,24%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 143.916 άτομα (ποσοστό 16,75%).
-Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 802.837 άτομα (ποσοστό 93,42%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 13.694 άτομα (ποσοστό 1,59%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 42.877 άτομα (ποσοστό 4,99%).

Β. Συνολο εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 ανήλθε σε 209.933 άτομα όπου 58.880 (ποσοστό 28,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 151.053 (ποσοστό 71,95%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
-Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 85.629 είναι άνδρες (ποσοστό 40,79%) και οι 124.304 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,21%).
-Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 46.843 άτομα (ποσοστό 22,31%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 133.095 άτομα (ποσοστό 63,40%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 29.995 άτομα (ποσοστό 14,29%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.674 άτομα (ποσοστό 2,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 92.024 άτομα (ποσοστό 43,83%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 88.156 άτομα (ποσοστό 41,99%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 25.079 άτομα (ποσοστό 11,95%).
Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 176.590 άτομα (ποσοστό 84,12%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 9.534 άτομα (ποσοστό 4,54%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 23.809 άτομα (ποσοστό 11,34%).

Γ. Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 170.015 άτομα από τα οποία οι 113.816 (ποσοστό 66,94%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 56.199 (ποσοστό 33,06%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 78.290 είναι άνδρες (ποσοστό 46,05%) και οι 91.725 είναι γυναίκες (ποσοστό 53,95%).
Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 32.468 άτομα (ποσοστό 19,10%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 124.285 άτομα (ποσοστό 73,10%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 13.262 άτομα (ποσοστό 7,80%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 844 άτομα (ποσοστό 0,50%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 64.271 άτομα (ποσοστό 37,80%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 79.737 άτομα (ποσοστό 46,90%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 25.163 άτομα (ποσοστό 14,80%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 141.976 άτομα (ποσοστό 83,51%), στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 9.007 άτομα (ποσοστό 5,30%) και στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 19.032 άτομα (ποσοστό 11,19%).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου