«Nτόμινο» εξελίξεων τόσο σε ποινικό και αστικό επίπεδο, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, προκάλεσε η έναρξη της κυρίας ανάκρισης για την υπόθεση της καταβολής εισφοράς γης σε χρήμα ξενοδόχων και τη μη είσπραξη εισέτι των οφειλομένων αρμοδίως.
Θυμίζουμε ότι η κυρία ανάκριση διενεργείται μετά την άσκηση ποινικής διώξεως για το αδίκημα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ΟΤΑ, που το όφελος που πέτυχε ο δράστης ή η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, κατά παντός υπευθύνου της πρώην Νομαρχίας Δωδεκανήσου της περιόδου 2005 – 2011.
Η τακτική Ανακρίτρια Ρόδου, έχει δώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προθεσμία στον Δήμο Ρόδου, προκειμένου να της υποβάλει, μεταξύ άλλων και όλα τα στοιχεία των αρμοδίων των υπηρεσιών που εξέδωσαν τις οικοδομικές άδειες των ξενοδοχείων χωρίς να έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση της καταβολής εισφοράς γης σε χρήμα αλλά και τα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων και αιρετών, προκειμένου, προφανώς να προσωποιήσει τις διώξεις που έχουν ασκηθεί in rem κατά παντός υπευθύνου.
Πέραν τούτου, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Ανακρίτρια, πρόκειται να απευθύνει ανάλογο έγγραφο αίτημα και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για τους ίδιους λόγους.
Κι ενώ εκκρεμεί η προσωποποίηση των διώξεων, η απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, να παραγγείλει εγγράφως στη νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων, άνοιξε ένα κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Η κίνηση αυτή του δημάρχου, ερμηνεύεται και ως μια προσπάθεια να «καλύψει» το γεγονός ότι από ανάληψης των καθηκόντων του, λίγα έγιναν στην κατεύθυνση της τακτοποίησης της εκκρεμότητας.
Μετά από σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα αποφασίστηκε συγκεκριμένα, αφού ξεκαθαρίσει αρμοδίως από την Υπηρεσία Δόμησης, ποια ξενοδοχεία από τα 66 που αρχικώς είχαν καταγραφεί είναι υπόχρεα στην καταβολή (16 ήδη εξαιρέθηκαν δια νόμου), να ασκηθούν αγωγές ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου, για τον καθορισμό οριστικής μονάδας της οφειλόμενης γης με την διαδικασία των απαλλοτριώσεων και εν συνεχεία, αφού καταστούν αμετάκλητες, αν δεν καταβληθεί η οφειλή να ακολουθήσει η υποβολή αγωγών ως και συντηρητικών κατασχέσεων για την αποπληρωμή των οφειλών που θα προκύψουν.
Η όλη διαδικασία, που προγραμματίζεται να ακολουθηθεί, πέρα του ό,τι είναι χρονοβόρα προσκρούει και σε σειρά από προβλήματα, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τακτοποιηθούν ώστε να υπάρξει και απτό αποτέλεσμα.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε χθες γνωστό, οι ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν ανεγερθεί δυνάμει οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν παρατύπως, αφού δεν είχε τακτοποιηθεί το θέμα της εισφοράς σε γη, έχουν εγγράψει στην συντριπτική τους πλειοψηφία προσημειώσεις υποθήκης σε τράπεζες.
Με δεδομένο ότι οι προσημειώσεις αυτές έχουν καταχωρηθεί στο σύνολο του γηπέδου και των υπερκείμενων σ’ αυτό ακινήτων, ο νόμος δεν προβλέπει η απόσπαση του τμήματος, που θα υπολογιστεί για την εισφορά να είναι ελεύθερο βαρών αλλά σε αυτό καταγράφεται το σύνολο της οφειλής ακόμη και αν τεμαχιστεί!
Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ακόμη κι όταν υπολογιστεί το εμβαδόν που οφείλει να εισφέρει το κάθε υπόχρεο ξενοδοχείο, θα πρέπει το κάθε τραπεζικό ίδρυμα, να δεχθεί να το αποσπάσει και να περιορίσει την δέσμευσή του σ’ αυτό, πράγμα που θεωρείται απίθανο.
Πέραν των άλλων με την υπ’ αρίθμ. 1017/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι οι Δήμοι είναι αναρμόδιοι για τη μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου από τουριστική μονάδα σε καταβολή χρηματικού ποσού (εισφορά γης σε χρήμα).
Για τη μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης γης σε χρηματική, η έγκριση της οποίας απόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, προβλέπεται, ειδική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου, γνωμοδότηση του οικείου ΟΤΑ, εισηγήσεις κεντρικών και νομαρχιακών υπηρεσιών και, τέλος, πράξη του Νομάρχη, με την οποία εγκρίνεται η μετατροπή.
Συνοπτικά έχει ξεκαθαρίσει νομολογιακά ότι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η έκδοση απόφασης για το εμβαδόν της οφειλόμενης προς εισφορά γης της κάθε υπόχρεης προς τούτο μονάδας, μετά από αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου της, για να ακολουθήσει η γνώμη του οικείου Δήμου (αν και σε Ρόδο και Κω δεν υφίσταται τέτοια δέσμευση) αλλά και η δοσοποίηση της οφειλής που θα προκύψει ως και περίοδος χάριτος.
Επιπλέον οι Περιφέρειες δύνανται να απορρίψουν το αίτημα της ξενοδοχειακής εταιρείας για την μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα και να προτιμήσουν για λόγους που θα αιτιολογήσουν την δέσμευση της γης.
Οι Δήμοι από την άλλη συγκροτούν την επιτροπή που θα καθορίσει την τιμή της γης που δεσμεύεται προς εισφορά και εισπράττουν τα χρήματα.
Εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, που επεξεργάζεται η Υπηρεσία Δόμησης και θα ξεκαθαρίσουν στο επόμενο διάστημα ο αριθμός των ξενοδοχείων που δεν έχουν καταβάλει την οφειλόμενη εισφορά γης σε χρήμα είναι 66 με συνολική εισφορά περίπου 600.000 τ.μ.
Πιο συγκεκριμένα αφορά:
– 18 ξενοδοχειακές μονάδες στον πρώην Δήμο Καλλιθέας με συνολική εισφορά σε γη 231.967,27 τ.μ.,
-7 στον πρώην Δήμο Ιαλυσού με συνολική εισφορά σε γη 139.201,83 τ.μ.
-16 στον πρώην Δήμο Αφάντου με συνολική εισφορά σε γη 64.866,90 τ.μ.
-Μία στον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου με εισφορά σε γη 5.308,23 τ.μ.
-Μία στον πρώην Δήμο Πεταλούδων με εισφορά 2.631,80 τ.μ.
-Μία στον πρώην Δήμο Καμείρου με εισφορά 8.897,88 τ.μ
-10 στον πρώην Δήμο Λινδίων με συνολική εισφορά 36.231,72 τ.μ.
-11 στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου με συνολική εισφορά σε γη 101.736,01 τ.μ.
-Μία στον πρώην Δήμο Ροδίων με εισφορά 10.200,00 τ.μ.
Για τις εν λόγω 66 ξενοδοχειακές μονάδες έχουν εκδοθεί 27 αποφάσεις Νομάρχη για μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα, τέσσερις (4) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του νέου Δήμου Ρόδου, καθώς και μία απόφαση αντιδημάρχου.
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων είναι:
-17 περιπτώσεις που τηρούνται οι προϋποθέσεις για να ολοκληρώσει ο Δήμος τη διαδικασία της εισφοράς, με συνολική εισφορά 129.563,21 τ.μ. εκ των οποίων 7.900,45 τ.μ. είναι σε γη.
– 14 περιπτώσεις, όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή και πρέπει να διευθετηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, με συνολική εισφορά 135.988,34 τ.μ.
– 16 περιπτώσεις, όπου δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για εισφορά, με συνολική εισφορά 79.452,13 τ.μ.
-16 περιπτώσεις στις περιοχές της Ιξιάς και του Φαληρακίου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση της εισφοράς, με συνολική εισφορά 243.652,36 τ.μ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ