Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής (EYΣΕΤ) του υπουργείου Τουρισμού αποφάσισε να συγκροτήσει Επιτροπή αξιολόγησης προσφοράς για μία σειρά αναθέσεων εκπόνησης Εμπειρογνωμοσύνης.

Οι αναθέσεις έχουν θέμα 1) «Οδηγός Τουριστικών επενδύσεων», 2) «Μουσειολογική Μελέτη για τη δημιουργία Θεματικού Μουσείου Τουρισμού», 3) «Μελέτη Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τουριστικών Σχολών», 4) «Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών με την Τουριστική Ανάπτυξη», 5) «Εξειδίκευση προτάσεων του τομέα τουρισμού στο πλαίσιο των νέων εγκεκριμένων ΠΕΠ και τομεακών στο νέο ΕΣΠΑ» και 6) «Μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ υπουργείου Τουρισμού, ιδιωτικών ιδρυμάτων και νέων επιχειρηματιών».

Η Επιτροπή έχει ως εξής:

Παναγιώτα Παναγιώτου, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΥΣΕΥΤ, πρόεδρος

Κατερινόπουλος Άρης, στέλεχος της Μονάδας Α της ΕΥΣΕΥΤ, τακτικό μέλος

Ελευθερία Γκρίμπα, στέλεχος της Μονάδας Γ της ΕΥΣΕΥΤ, τακτικό μέλος

rornosnews

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ