Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα «Έξυπνα βήματα για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» “STEPS FOR PREVENTING CHILD SEXUAL ABUSE”( 2018-1-TR01-KA201-058001)

Το πρόγραμμα «’Εξυπνα βήματα για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» αποτελεί σύμπραξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών αρχών από την Αττάλεια (Antalya) της Τουρκίας και την πόλη τη Ρέζεκνε (Rezekne) της Λετονίας.

Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς της. Ακραίες περιπτώσεις έρχονται κατά καιρούς στην επικαιρότητα, στην Ελλάδα επίσης, εντούτοις αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν δημοσιοποιούνται, ούτε καν αναφέρονται στις αρχές, και έτσι το πρόβλημα παραμένει κρυφό. Με την ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου τα κρούσματα και οι μορφές σεξουαλικής κακοποίησης αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Η κοινωνία και οι θεσμοί είναι σε πολλές περιπτώσεις ανέτοιμοι και συνήθως αιφνιδιάζονται. Για αυτό κρίνεται απαραίτητη η θωράκιση της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών αλλά και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών αρχών κυρίως στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης αλλά και της διάγνωσης, τομείς στους οποίους υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου συμμετέχει σε αυτή τη δράση που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δράση συντονίζει ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπαδομαρκάκης και στην υλοποίησή του συμμετέχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Σοφία Χάιτα και Κωνσταντίνος Ζέρβας καθώς και οι εκπαιδευτικοί Έλενα Πηλίνη, Ευαγγελία Τσακανίκα και Ευγενία-Χατζηνούλα Λυριστή από το 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν καινοτόμες παιδαγωγικές δράσεις και πραγματοποιεί συμπράξεις με αντίστοιχους διεθνείς εκπαιδευτικούς θεσμούς και πανεπιστήμια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δράσεις που βοηθούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας με διεθνείς φορείς, και συμβάλλουν στη λύση σημαντικών επίκαιρων κοινωνικών προβλημάτων.

Το πρόγραμμα «Έξυπνα βήματα για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, κυρίως παρέχοντας ολοκληρωμένες δράσεις κατάρτισης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης σε εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα σχεδιάζει να εφοδιάσει τα παιδιά με δεξιότητες αυτοπροστασίας και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης, στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού «πακέτου» δράσης για εκπαιδευτικούς, δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία. Στα πλαίσια του προγράμματος θα εκπαιδευθούν 100 εκπαιδευτικοί, σε κάθε χώρα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν πολλές πτυχές του θέματος «σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», όπως διάγνωση, νομικές διαδικασίες, τεχνικές επικοινωνίας, μεθοδολογίες πρόληψης κλπ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ