Τοπικές Ειδήσεις

«Κρυστάλλινη» η διαδικασία προμήθειας των LED από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Στο αρχείο και οι τρεις αναφορές που αποτέλεσαν το κύριο προεκλογικό ζήτημα αντιπαράθεσης της «Συμμαχίας» με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο και την παράταξή του «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο»

-Ξεκάθαρο το πολιτικό μήνυμα από την εξέλιξη της ποινικής έρευνας εις βάρος της Περιφερειακής Αρχής

Με διάταξη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, που εκδόθηκε από την Αντεισαγγελέα Πλημμελιεοδικών Ρόδου κ. Αρετή Μουτσέρα και επικυρώθηκε με την σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου κ. Εμμανουήλ Μπότσογλου, τέθηκαν στο αρχείο «ενόψει ανυπαρξίας οποιασδήποτε αξιόποινης συμπεριφοράς» και οι 3 αναφορές που υπεβλήθηκαν εις βάρος του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και υπαλλήλων, για τον δημόσιο, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED», προϋπολογισμού δαπάνης 4.535,638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πιο συγκεκριμένα, αρμοδίως, οι Εισαγγελικοί λειτουργοί αξιολόγησαν το υλικό της ογκώδους δικογραφίας που σχηματίστηκε με αφορμή την υποβληθείσα ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών αναφορά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε, την υποβληθείσα στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς μηνυτήρια αναφορά του κ. Χαράλαμπου Κόκκινου, τέως χωρικού αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου και την υποβληθείσα ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου αναφορά των πρώην περιφερειακών συμβούλων Νοτίου Αιγαίου κ.κ. Γεωργίου Μακρυνιώτη, Άννας Μαυρουδή και Αντωνίου Χατζηιωάννου.
Και οι τρεις αναφορές έθιξαν ζητήματα νομιμότητας σχετιζόμενα με τον ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό των LED πλην όμως, από την έρευνα δεν προέκυψαν αποχρώσες ενδείξεις εις βάρος των ελεγχόμενων αιρετών κ.κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, Φιλήμονα Ζαννετίδη, Μιχάλη Μπαριανάκη, Χρήστου Μπάρδου, Χαρίκλειας Γιασιράνη, Χρήστου Ευστρατίου, Δημητρίου Τσοπανάκη και των υπαλλήλων κ.κ. Γεωργίου Κούρτη και Εμμανουήλ Μαριά.
Κοινό στοιχείο των αναφορών για τον διαγωνισμό αποτέλεσαν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/2018 απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την οποία ακυρώθηκε στο σύνολό της η σχετική Διακήρυξη.
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με απόφαση των συλλογικών της οργάνων και της αρμόδιας ΔΤΕ, αλλά και με την πολιτική έγκριση της περιφερειακής Αρχής, τηρώντας στο ακέραιο τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016, αποφάσισε την συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα ήδη από την αρχή με την ανάθεση σε αυτούς της εκπόνησης της σχετικής μελέτης, αναθέτοντας, ενώ δεν όφειλε, την εκπόνηση της μελέτης στο ΚΑΠΕ και στο ΤΠκΔ.
Στον διαγωνισμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν 7 οικονομικοί φορείς, ικανοποιούμενης έτσι και της απαίτησης για ευρεία συμμετοχή ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όφειλε να δημοπρατήσει την προμήθεια αυτή αποκλειστικά και μόνο με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 και να κωφεύει στα όσα τα ΜΜΕ δημοσίευαν περί πίτας, μπίζνας και λοιπών απαράδεκτων χαρακτηρισμών, με γνώμονα μόνο το δημόσιο συμφέρον και τα όσα διέπουν τον διαγωνισμό δεσμευτικά πρότυπα τεύχη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την εγκεκριμένη μελέτη από το ΚΑΠΕ σύμφωνα με τα παραπάνω.
Εξάλλου το Στ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ’ αρίθμ. 077/2019 απόφασή του εκρινε απολύτως σύννομη τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και το οικείο σχέδιο σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».
Σημειώνεται μάλιστα ότι απεκρύβη ότι ο επίδικος διαγωνισμός ακυρώθηκε από την ΑΕΠΠ με την 127/2018 απόφαση και ότι η «νίκη» αυτή ήταν προσωρινή, αφού στην πορεία Ανώτερο Δικαστήριο, και μάλιστα δύο μήνες μετά, το Ελεγκτικό Συνέδριο πλέον σε Τμήμα με τις αποφάσεις 608/2018, 609/2018, κατέρριψε εντελώς όλα όσα είχε δεχτεί ως νομικές παραδοχές περί δήθεν «φωτογραφικών» όρων η απόφαση 127/2018 της ΑΕΠΠ, εξαφανίζοντας κάθε προσχηματική αναφορά και υπόνοια περί δήθεν «φωτογραφικού» διαγωνισμού.
Η υπ’ αρίθμ. 077/2019 απόφασή του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί μάλιστα «ύμνο» για την διαδικασία που ακολούθησε η περιφερειακή αρχή και αποτελεί ηχηρή απάντηση από την δικαστική αρχή στα όσα αβίαστα και ατεκμηρίωτα διακινήθηκαν για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους προεκλογικώς.
Η Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου έκρινε μεταξύ άλλων ότι παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα, η νομιμότητα του επίμαχου διαγωνισμού επιβεβαιώθηκε δικαστικά και μάλιστα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, με την ανωτέρω πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε ό,τι αφορά τις πλημμέλειες της αρχικής διακήρυξης του διαγωνισμού, της οποίας οι όροι κρίθηκαν ασυμβίβαστοι με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και η οποία ακυρώθηκε δυνάμει της υπ’αρ. 127/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι επίμαχοι άκυροι όροι της αρχικής διακήρυξης απετέλεσαν στην πραγματικότητα δουλική αντιγραφή των όρων άλλων διακηρύξεων διαγωνισμών προμήθειας λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού που συνέταξαν πολλοί Ο.Τ.Α ανά την Επικράτεια, γεγονός που επισημαίνεται στην μηνυτήρια αναφορά του κ. Χαράλαμπου Κόκκινου ενώ αμέσως μετά την ακύρωση της αρχικής διακήρυξης, έγιναν οι δέουσες διορθώσεις και συνετάγη, νομότυπα αυτή τη φορά, νέα διακήρυξη (υπ’αρ. 4599/25.5.2018), η οποία δεν προσεβλήθη με ένσταση από κάποιον των συμμετοχόντων στο διαγωνισμό και η οποία έθεσε τις βάσεις για την απρόσκοπτη διενέργεια του διαγωνισμού, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε τελικώς ως προς τη νομιμότητά του από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Καθιστά σαφές περαιτέρω ότι οι πλημμέλειες της αρχικής διακήρυξης δεν απετέλεσαν προϊόν κάποιας πρωτότυπης έμπνευσης του συντάκτη της διακήρυξης (για λογαριασμό της ΠΝΑι) με σκοπό τη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού, πολλώ δε μάλλον με σκοπό την εύνοια κάποιου (άδηλου κατά το χρόνο της διακήρυξης) μελλοντικού μειοδότη, αλλά μάλλον μια άστοχη επιλογή αντιγραφής άλλων παρεμφερών διακηρύξεων (που συνετάγησαν από άλλους Ο.Τ.Α) χωρίς επίγνωση της ακυρότητας των όρων που ενσωμάτωναν.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • steve88Me    13.05.2020 23:20

    Κάποια led έχουν ήδη καεί, άλλα κρέμονται και άλλα κουμπώθηκαν πάνω σε ετοιμόροπους στύλους

Σχολιασμός άρθρου