Ειδήσεις

Υπουργείο Τουρισμού: προσλήψεις εκπαιδευτικών- ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (άτομα 12)-ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ (άτομα 7)

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του υπουργείου Τουρισμού για την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 112 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

Από το σύνολο των ως προκηρυσσόμενων θέσεων αναπληρωτών και αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας των ΕΠΑΣ, το 50% θα καλυφθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών κατά κλάδο του άρθρου 35 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α). Ο υποψήφιος που είναι εγγεγραμμένος στους πίνακες του άρθρου 35 του ν. 3710/2008 υποβάλλει αίτηση προς το Υπουργείο Τουρισμού (Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10557), δηλώνοντας με απόλυτη σειρά προτίμησης τις ΕΠΑ.Σ. στις οποίες ενδιαφέρεται να προσληφθεί ως Αναπληρωτής ή Αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ. KAI ΕΠΑ.Σ.

Α.1.2. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (άτομα 12)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

3. Μια θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

4. Μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

5. Δύο θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

6. Μία θέση ωρομίσθιου Αισθητικού (ΤΕ), εν ελλείψει απόφοιτος ΙΕΚ SPA με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ.

7. Μία θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ)

8. Τρείς θέσεις ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ).

9. Μία θέση ωρομίσθιου Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)

Α.2.8. ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ (άτομα 7)

Α) Αναπληρωτές

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

2. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

4. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

5. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής
————————————————————

Α.1.1. ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (άτομα 7)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μια θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)*

3. Μια θέση ωρομίσθιων Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)*

4. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

5. Μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)*

6. Δύο θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

*Οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας και Οικονομικών θα παρέχουν διδασκαλία και στο Β΄ έτος του ΙΕΚ Αθήνας.
————————————————————-

Α.1.3. ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (άτομα 7)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

3. Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

4. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

5. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

6. Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

—————————————————–

Α.1.4. ΙΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (άτομα 4)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία

3. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

4. Μία θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

————————————————————-

Α.1.5. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης (άτομα 11)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

3. Μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

4. Μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

5. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με διδακτική εμπειρία σε software Ξενοδοχειακών Προγραμμάτων

6. Μία θέση ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφίμων (ΤΕ)

7. Μία θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)

8. Τέσσερις θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

—————————————

Α.1.6. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (άτομα 8)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

3. Μία θέση ωρομίσθιου Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

4. Μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

5. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Επισιτιστικά

6. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Ξενοδοχειακά

7. Δύο θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

————————————————-

Α.1.7. ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άτομα 5)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

3. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

4. Δύο θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

——————————————————-

Α.1.8. ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (άτομα 6)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

3. Μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

4. Μία θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

5. Μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

6. Μία θέση ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

—————————————————————–

Α.1.9. ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (άτομα 5)

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

1. Μία θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

2. Μία θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

3. Μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

4. Μία θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ)

5. Μία θέση ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
——————————————————————–

Α.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΑΣ

Α.2.1. ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (άτομα 7)

Α) Αναπληρωτές

1. Τρεις θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

2. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής
———————————————————————-

Α.2.2. ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (άτομα 7)

Α) Αναπληρωτές

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

2. Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

3. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

————————————————————

Α.2.3. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (άτομα 7)

Α) Αναπληρωτές

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

2. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

4. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

5. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

—————————————————————-

Α.2.4. ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (άτομα 5)

Α) Αναπληρωτές

1. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

2. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

——————————————————–

Α.2.5. ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (άτομα 4)

Α) Αναπληρωτές

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

———————————————————-

Α.2.6. ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άτομα 5)

Α) Αναπληρωτές

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

2. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

—————————————————————

Α.2.7. ΕΠΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (άτομα 5)

Α) Αναπληρωτές

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων

2. Μία θέση κλάδου ΔΕ 01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

1. Μία θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

3. Μία θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας

tornosnews.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου