Μείζονες διαστάσεις και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων αναμένεται να προσλάβει η απόπειρα αλλοίωσης των εκλογικών καταλόγων στην ακριτική Νίσυρο παραμονές των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω με δύο αποφάσεις του έχει διατάξει τη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους 149 αλλοδαπών, κυρίως Βουλγάρων και Ρουμάνων, που δήλωσαν ότι ήθελαν να ψηφίσουν στη Νίσυρο, ενώ δεν ήταν κάτοικοι του νησιού!!

Όπως απεκάλυψε πρόσφατα η «δημοκρατική», τον προηγούμενο Μάρτιο, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νισύρου αναρτήθηκαν οι ονομαστικές καταστάσεις των εγγεγραμμένων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Στις λίστες μεταξύ των εγγεγραμμένων ήταν και αλλοδαποί, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στη Νίσυρο και δεν είχαν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι αλλοδαποί εκλογείς δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Νισύρου, δεν κατοικούν στο νησί και σε κάθε περίπτωση δεν προσκόμισαν για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο και κατά συνέπεια στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Νισύρου, οι οποίοι ταυτίζονται με αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η μόνιμη κατοικία τους στη Νίσυρο.

Την πρώτη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, με την οποία διατάχθηκε η διαγραφή 50 αλλοδαπών, προκάλεσαν με προσφυγή τους οι κ.κ. Χριστοφής Κορωναίος, Μιχάλης Ανδριώτης, Ιάκωβος Χατζηνικολάου, Βαγγέλης Μελαχροινάκη, Αντων. Καρπαθίου, Αντων. Νικολίτσης, Αχιλλέας Σφακιανός, Νικ. Παπάτσος, Δημ. Κετσές, Καλλ. Χαρτοφύλλη, Γεωργ. Αμαριώτης, Νικ. Σταυριανός, Κων. Χαρίτος, Ειρ. Καρούτσου και Αντ. Καρπαθάκης, κάτοικοι Νισύρου, οι οποίοι παραστάθηκαν δια των πληρεξουσίων τους δικηγόρων κ.κ. Εμμανουήλ Χατζηάμαλλου και Δημητρίου Καραγεώργη.

Αντιρρήσεις άσκησε στη διαδικασία ο Δήμος Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τους πληρεξούσιους δικηγόρους κ.κ. Ιωάννη Μπαλαλή και Αντώνιο Βγόντζα (Αθηνών).
Ο Δήμος Νισύρου με τις με ημερομηνία 22.03.2014 αντιρρήσεις του ισχυρίστηκε ότι η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ.26/2012 και ισχύει σήμερα, εξομοιώνει τους πολίτες της Ε.Ε. με τους Έλληνες πολίτες αναφορικώς με την έγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους, μη απαιτουμένου ουδενός πρόσθετου δικαιολογητικού, ούτε βεβαίωσης περί μόνιμης κατοικίας για την οικεία εγγραφή τους. Επεσήμαναν επιπλέον ότι ο Δήμος Νισύρου τήρησε τα κατά τα προεκτεθέντα οριζόμενα στην οικεία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία εγγραφής των κοινοτικών εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Το δικαστήριο έκρινε ωστόσο ότι κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Φεβρουάριου και Μαρτίου 2014, 52 αλλοδαποί, υπέβαλαν ενώπιον του Δήμου Νισύρου αιτήσεις- δηλώσεις κοινοτικού εκλογέα περί εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Ακολούθως, δυνάμει των ανωτέρω αιτήσεων- δηλώσεων των κοινοτικών εκλογέων καταρτίστηκε η κατάσταση των εγγραπτέων κοινοτικών εκλογέων του Δήμου Νισύρου της πρώτης αναθεώρησης έτους 2014 για τη συμμετοχή τους στις δημοτικές εκλογές, η οποία αναρτήθηκε με καθυστέρηση τεσσάρων ημερών στις 18 Μαρτίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νισύρου.

Περαιτέρω αποδείχτηκε, ότι δύο κοινοτικοί εκλογείς έχουν καταχωρηθεί δύο φορές έκαστος.
Οι 51 κοινοτικοί εκλογείς αιτούνται την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου Νισύρου, προκειμένου να ψηφίσουν τόσο στις δημοτικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές, όλοι δε πλην 3 υπηκόων Ρουμανίας, δηλώνουν στις οικείες αιτήσεις τους, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου στην Ελληνική Επικράτεια. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι οι 51 κοινοτικοί εκλογείς στερούνται κατοικίας στο Δήμο Νισύρου, ήτοι κύριας και μόνιμης εγκατάστασης.
Ο κοινοτικός εκλογέας απαιτείται και αρκεί κατά νόμο να έχει στο κράτος-μέλος, του οποίου δεν έχει την ιθαγένεια και στο οποίο επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα κατά τις δημοτικές εκλογές, την κύρια εγκατάστασή του και το κέντρο των κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και εν γένει βιοτικών του συμφερόντων άλλως, αυτός δεν θεμελιώνει δικαίωμα εγγραφής και καταχώρισής του στο οικείο δημοτολόγιο και, κατ’ επέκταση, δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι στον αντίστοιχο Δήμο.

Υφίσταται εξάλλου και βεβαίωση δικαστικής επιμελήτριας διορισμένης στο Πρωτοδικείο Κω, από την οποία προκύπτει, ότι κατά τη μετάβασή της στις 4.04.2014, στη Νίσυρο, προκειμένου να προβεί στην επίδοση στους κοινοτικούς εκλογείς της, με την ίδια ημεροχρονολογία εξώδικη γνωστοποίηση εξέτασης μαρτύρων ενώπιον συμβολαιογράφου με πρόκληση και επιφύλαξη δικαιωμάτων των ενισταμένων, δεν προέβη τελικώς στην προαναφερόμενη επίδοση, καθόσον κατέστη αδύνατη η ανεύρεση αυτών παρά τις επιστάμενες προσπάθειές της.
Με τη δεύτερη απόφαση διεγράφησαν 98 αλλοδαποί. Ενιστάμενος ήταν ο κ. Νικόλαος Παπάτσος του Μιχαήλ, κάτοικος Μανδρακίου Νισύρου, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων του δικηγόρων κ.κ. Παναγιώτη Αβρίθη, Εμμανουήλ Χατζηάμαλλου, Παναγιώτη Δημητρόπουλου και Δημητρίου Καραγεώργη.

Ζήτησε δε τη διαγραφή 113 κοινοτικών εκλογέων, φερόμενων ως κατοικούντων ή διαμενόντων στην περιφέρεια του Δήμου Νισύρου.
Ο Δήμος Νισύρου εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο κ. Ιωάννη Μπαλαλή.
Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Δήμος Νισύρου προέβη στην κατάρτιση της κατάστασης των 113 συνολικά εγγραπτέων κοινοτικών εκλογέων του Δήμου Νισύρου της πρώτης αναθεώρησης έτους 2014 για τη συμμετοχή τους στις δημοτικές εκλογές, η οποία αναρτήθηκε με καθυστέρηση τεσσάρων ημερών.

Εξ αυτών στον οικείο κατάλογο αναφέρονται τα ονόματα 98 κοινοτικών αλλοδαπών που φέρονται ως μόνιμοι κάτοικοι Νισύρου πλην όμως, οι τελευταίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Νισύρου.

Αντιθέτως 14 εκ των αναφερομένων στον ίδιο κατάλογο αποδείχθηκε ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Νισύρου.
Το δικαστήριο έκρινε ότι οι 98 κοινοτικοί εκλογείς, καίτοι έχουν καταχωρηθεί στον οικείο ειδικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου Νισύρου, στερούνται κύριας και μόνιμης εγκατάστασης στην Ελληνική Επικράτεια και δη στον Δήμο Νισύρου, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται σύννομη η καταχώρησή τους στην κατάσταση εγγραπτέων κοινοτικών εκλογέων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ