Ειδήσεις

Μήνυση σε εφημερίδα καταθέτει η διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας!

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου αναφέρονται τα εξής:
” Στο φύλλο της Δευτέρας, 3ης Μαρτίου 2014 της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» και μάλιστα, στην πρώτη σελίδα, ως πρωτοσέλιδο κύριο θέμα με τον έντονα μεγάλο τίτλο «Οσμή σκανδάλων», δημοσιεύεται ρεπορτάζ, το οποίο συνεχίζεται στην τέταρτη σελίδα με τον επίσης ολοσέλιδο τίτλο με έντονα μεγάλα στοιχεία «Σκάει βόμβα μεγατόνων» και υπότιτλο «ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ».

Το δημοσίευμα αυτό είναι στο σύνολό του αναληθές και συκοφαντικό. Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. πρόκειται να προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη για την προστασία της υπόληψης των μελών του αλλά και της ίδιας της Τράπεζας.
Με αφορμή το δημοσίευμα αυτό και προς ενημέρωση της κοινής γνώμης της Δωδεκανήσου, αλλά και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1. Οι χορηγήσεις δανείων της Τράπεζας στην 19ετή λειτουργία της ήταν πάντοτε σύμφωνες με το ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο της τραπεζικής αγοράς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που οφείλει να τηρεί οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Η σύννομη δραστηριότητα και λειτουργία της Τράπεζας ελεγχόταν τακτικά από την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλ. την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, η οποία διαχρονικά στους πολυάριθμους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους της δεν της έθεσε ποτέ θέμα πλημμελών και παράνομων δανειοδοτήσεων και δραστηριοτήτων. Η Τράπεζα ουδέποτε χορήγησε δάνεια χωρίς να τηρήσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και να λάβει τις προσήκουσες εξασφαλίσεις. Η αύξηση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων», που χαρακτήρισε όλη την Τραπεζική αγορά και που ήταν ο κύριος παράγοντας πτώσης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας, οφείλεται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες εξαιτίας των οποίων πλειάδα επιχειρήσεων και ιδιωτών αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις, και φυσικά δεν οφείλεται στον τρόπο χορήγησης του εκάστοτε δανείου, που ήταν καθ’ όλα σύννομος.

2. Αναφερόμενοι μάλιστα σε στοιχεία δημοσιευμένα την τελευταία 3ετία, ήτοι «με την εκδήλωση της βαθιάς οικονομικής κρίσης», η Τράπεζα περιόρισε στο ελάχιστο την χορήγηση νέων δανείων και πιστώσεων, όπως αυτό μάλιστα αποτυπώνεται και στις δημοσιευμένες Οικονομικές της Καταστάσεις, οι οποίες αναφέρουν υπόλοιπο χορηγήσεων την 31/12/2011 269,5εκ. ευρώ, την 31/12/2012 270,6εκ. ευρώ και την ημερομηνία κλεισίματος της Τράπεζας (08/12/2013) 267,3εκ. ευρώ. Η Τράπεζα μείωσε δραματικά τις χορηγήσεις νέων δανείων και είναι απολύτως ψευδές να υποστηρίζει κάποιος ότι αυτές αυξάνονταν.

3. Το Δ.Σ. της Τράπεζας, εφαρμόζοντας το νόμο και τις εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και με στόχο να προστατεύσει την κεφαλαιακή επάρκεια και κατ’ επέκταση την ομαλή λειτουργία του Πιστωτικού Ιδρύματος, ανέστειλε με απόφασή του την εξαργύρωση των συνεταιριστικών μερίδων της Τράπεζας από την 09/11/2011. Η αναστολή ήταν καθολική και ίσχυε έναντι όλων, μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Φυσικά, όσες αποφάσεις περί εξαργύρωσης είχαν ληφθεί προ την 09/11/2011 εκτελέστηκαν κανονικά, κατ’ εφαρμογή σχετικής υποχρέωσης της Τράπεζας.

4. Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε το έτος 2013 ρευστοποίηση μερίδων ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και δη σε «κολλητούς φίλους», όπως παντελώς αναληθώς αναγράφεται στο προαναφερόμενο δημοσίευμα. Η αλήθεια είναι ότι τον Αύγουστο του 2013 ακυρώθηκαν μερίδες, κατόπιν απαιτήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες είχαν εξαγοραστεί νομίμως από την Τράπεζα πριν την απαγόρευση της 09/11/2011 και τηρούνταν σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας ούτως ώστε να διατεθούν σε νέους μεριδιούχους. Οι ισχυρισμοί περί του αντιθέτου αγνοούν τον υπολογισμό ακόμα και στοιχειωδών τραπεζικών δεικτών.

5. Η Τράπεζα ειδικά την τελευταία 4ετία, προσπάθησε να κρατήσει «ζωντανές» τις Δωδεκανησιακές επιχειρήσεις, ως όφειλε βάσει του σκοπού της, σε αντίθεση με τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η τοπική αγορά. Στην προσπάθειά της δε αυτή γνώμονας ήταν η αυστηρή τήρηση του κανονιστικού πλαισίου και των αναγνωρισμένων ως σύννομων πρακτικών του τραπεζικού κλάδου. Η ατεκμηρίωτη άποψη επομένως για «επαίσχυντο παιχνίδι ακάλυπτων επιταγών προς φίλους και ημετέρους» είναι άλλη μία προκατειλημμένη θέση παραπληροφόρησης.

6. Η Τράπεζα λαμβάνοντας μέρος σε κλειστό δημόσιο διαγωνισμό, μαζί με τουλάχιστον άλλες τέσσερις Εμπορικές Τράπεζες, είχε καταφέρει να κερδίσει τον διαγωνισμό και να αποκτήσει την κατ’ αποκλειστικότητα εξυπηρέτηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου και των φαρμακείων – μελών του όσον αφορά στις πληρωμές του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, μέσω της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου διακινούνταν όλες οι χρηματοροές των φαρμακείων του Νομού από το Δημόσιο, ενώ παράλληλα, η Τράπεζα παρείχε τη δυνατότητα χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών στα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου καθώς και χορήγησης, με απολύτως Τραπεζικά κριτήρια, ατομικών επιχειρηματικών δανείων, για την κάλυψη της απαιτούμενης καθημερινής ρευστότητας που είχαν οι επιχειρήσεις αυτές. Τα δάνεια αυτά μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν σε λιγότερο από το 15% των φαρμακείων του Νομού και είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε ενήμερη κατάσταση. Ειδικά σε ό,τι αφορά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φρόνα, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η λειτουργία της επιχείρησής του ήταν και είναι απόλυτα σύννομη και σύμφωνη με τις πάγιες εμπορικές πρακτικές, εξυπηρετώντας την ομαλή προμήθεια και λειτουργία πλειάδας επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου.

7. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από τη σύστασή της αποτελούσε το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της Δωδεκανησιακής οικονομίας. Μέχρι και το έτος 2011 παρουσίαζε διαρκώς κερδοφορία. Ο λόγος επιδείνωσης των οικονομικών της μεγεθών ήταν η κατακόρυφη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η απόσυρση σημαντικού μέρους των καταθέσεων από το έτος 2011 και μετά. Όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες που οδήγησαν στα γεγονότα αυτά και το εύρος της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει και τη Δωδεκάνησο. Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έδιναν αγώνα για τη διατήρηση των μεγεθών της Τράπεζας, αγώνα που δυστυχώς δεν στηρίχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προτού επιβάλει στην Τράπεζα το πιο επαχθές μέτρο της ανάκλησης αδείας, δεν είχε επιβάλει κανένα άλλο εποπτικό μέτρο κατ’ αυτής. Περαιτέρω, το Δ.Σ. της Τράπεζας έχει ήδη προσφύγει στην δικαιοσύνη ζητώντας την προστασία της περιουσίας της Τράπεζας και των συνεταίρων της.

8. Ωστόσο, οι προσπάθειες μικρής μερίδας του Τύπου να «αποκαλύψει» δήθεν σκάνδαλα, ανύπαρκτα και αστήρικτα, προφανώς για να εξυπηρετηθούν ίδια συμφέροντα, υπονομεύει με τον χειρότερο τρόπο την προσπάθεια διάσωσης της Τράπεζας και διχάζει τους Δωδεκανήσιους.

9. Το Δ.Σ. δηλώνει ρητά ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για την όποια δυνατή προάσπιση των συμφερόντων των συνεταίρων από αυτή την άδικη και αναιτιολόγητη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το κλείσιμο της Τράπεζας. Ταυτόχρονα όμως ούτε θα επιτρέψουμε ούτε θα διαπραγματευτούμε με κανένα την υπόληψη και την ακεραιότητα των μελών του Δ.Σ. και των κορυφαίων στελεχών της Τράπεζας.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου μέχρι την 8/12/2013,
Ο Πρόεδρος”

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου