Σε 48ωρη σφράγιση κεντρικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως παιδότοπος στο κέντρο της πόλεως Ρόδου, σε μισθωμένο ακίνητο από τον Δήμο Ρόδου, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας εντεταλμένοι προς τούτο ελεγκτές της ΔΟΥ Ρόδου, όταν μετά από έλεγχο, που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκδώσει 23 αποδείξεις για την πώληση αντίστοιχων αγαθών σε πελάτες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι ελεγκτές κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπίστωσαν ότι το κατάστημα και ο περιβάλλων αυτού χώρος ήταν γεμάτος από κόσμο και ο έλεγχος στην κυριολεξία τους εξέπληξε. Αναμένεται εξάλλου η επιβολή και σχετικού προστίμου.
Η 48ωρη σφράγιση του καταστήματος έγινε σε εκτέλεση εγκυκλίου, που προβλέπει το συγκεκριμένο μέτρο, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων αποδείξεων, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών, για τα οποία δεν εκδόθηκαν αποδείξεις ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς, υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συγκεκριμένα, αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση πλέον των δέκα παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ, η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.
Το τελευταίο είναι αυτό που εφαρμόζεται άμεσα τα τελευταία χρόνια όπως ορίζει άλλωστε και η ΠΟΛ.1117/2016.
Βάσει της Εγκυκλίου θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες από τη Δ.Ο.Υ :
-Διαπίστωση της παράβασης από τους ελεγκτές που πραγματοποιούν τον έλεγχο.
-Αναφορά στις διαπιστώσεις και γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
-Έκδοση ειδικής εντολής από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα της παράβασης, που είναι στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της εγκατάστασης που έγινε η παράβαση.
-Υπογραφή της πράξης από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ και από τους ελεγκτές που διαπίστωσαν την παράβαση. Στην εν λόγω πράξη προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα των 48 ωρών που θα ανασταλεί αναγκαστικά η λειτουργία της επιχείρησης
-Γνωστοποίηση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της πράξης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.
-Σφράγιση της εγκατάστασης με ανάρτηση της σχετικής ταμπέλας (βλ. φωτογραφία) παρουσία του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου από το αστυνομικό τμήμα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ