Εγκύκλιος του ΙΚΑ δίνει διευκρινήσεις για την παράταση χορήγησης της σύνταξης, έως το τέλος του 2015, σε όσους ανάπηρους εκκρεμεί η εξέταση από τις υγειονομικές υπηρεσίες των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Ποιους αφορά και ποιοι εξαιρούνται. Αναλυτικά πότε θα γίνουν οι πληρωμές.

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για την παράταση καταβολής σύνταξης ή επιδόματος σε ανάπηρους, των οποίων εκκρεμεί χωρίς δική τους υπαιτιότητα η εξέταση από υγειονομικές επιτροπές Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) εξέδωσε το ΙΚΑ.

Σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου που έδωσε παράταση στην καταβολή παροχών, για όσους συνταξιούχους ή επιδοματούχους το δικαίωμα έληξε πριν από την 30.6.2015 (μηχανογραφική λήξη: πριν από την 1.7.2015) μέχρι τις 31.12.2015 (μηχανογραφική λήξη: Ιανουάριος 2016), εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητά τους, το ΙΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει τα εξής:

α) Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 
β) Συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικές διατάξεις, οι οποίες προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων (άρθρο 1 Ν. 612/77, όπως ισχύει για όλες τις κατηγορίες στις οποίες επεκτάθηκε), δηλαδή:

Οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί).
. Οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/90).
. Οι πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/94).
. Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3232/2004).
. Οι πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004).
. Οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006).
. Οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011).


γ) Τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.
δ) Οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος.
ε) Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Εξαιρούνται:

α) Όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη.
β) Οι περιπτώσεις για τις οποίες η εκκρεμής υγειονομική κρίση των ΚΕ.Π.Α. αφορά προσαύξηση σύνταξης για μέλος οικογένειας λόγω ανικανότητάς του για κάθε βιοποριστική εργασία (δεδομένου ότι η παροχή αυτή ενσωματώνεται στο ποσό της σύνταξης του δικαιούχου και χορηγείται σε αυτόν και όχι στο ανίκανο μέλος οικογένειας ως ανεξάρτητο δικαίωμα).
γ) Τα πρόσωπα που δεν προσέρχονται προς εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ή δεν προσκομίζουν απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να κριθούν από τις επιτροπές αυτές (λόγοι υπαιτιότητας).

Παροχές

Η διάταξη παρέχει στους ασφαλισμένους το δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες. Κατά το διάστημα αυτό παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων.

Εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ κριθεί ότι τα πρόσωπα που υπήχθησαν στις εν λόγω διατάξεις δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67% ή δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές (εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές θα αναζητούνται σε κάθε περίπτωση άτοκα, είτε διά συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.

Πληρωμές

Στις 29.9.2015 θα γίνει η πρώτη πίστωση (μέσω ΗΔΙΚΑ) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων των οποίων το δικαίωμα σε παροχές έληξε (μηχανογραφικά) μέχρι την 1.7.2015 (ανάλογα με το αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ: σύνταξη λόγω αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, σύνταξη λόγω γήρατος που χορηγείται με τις ειδικές διατάξεις) για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015.

Την ίδια ημερομηνία θα γίνει και η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που πληρώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά τόσο τις ανωτέρω κατηγορίες όσο και τη σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, καθώς και την προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Διευκρινίζεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής χορήγησης ποσών σύνταξης για το διάστημα μεταξύ της λήξης της παροχής και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, που είναι η ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ (2.7.2015).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα σχόλιο στο ΙΚΑ: Ποιοι δικαιούνται σύνταξη έως το τέλος του 2015- Διευκρινήσεις για ΑμΕΑ

  1. Avatar Ο/Η 417+1 (Τρυπας) λέει:

    Η ισχύς του άρθρου 66 του νέου νόμου είναι μέχρι 31-12-2015 και όχι 1- 7- 15,ερμηνεία κατά το δοκούν,άλλη το ΙΚΑ άλλη ο ΟΑΕΕ έρχεται φούμο σ’ όλους το πήρατε χαμπάρι;

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ