Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ και Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου Χαρούλας Γιασιράνη, του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτη Εγγλέζου και του Προέδρου Γραμματείας Ανέργων Νίκου Τριπο-λίτη.

Σε συνέχεια της συνεργασίας της Αντιπεριφερειάρχη με την ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για την αντιμετώπιση των επερχόμενων αναγκών των εργαζομένων του νησιού, λό-γω της πανδημίας και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει στα εισοδήματα των εργαζόμε-νων και ανέργων, συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία και η άμεση υλοποίηση του σχεδια-σμού που έχει γίνει ώστε οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μέσα από δια-δικασίες που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια τους , θα μπορούν να εντάσσονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να λαμβάνουν όλες τις πρό-νοιες, παροχές και τις υπηρεσίες που παρέχονται θεσμοθετημένα.

Με την λήξη της τουριστικής περιόδου θα παρουσιαστεί ο τρόπος της καταγραφής των πραγματικών δικαιούχων που θα λάβουν όλα τα παραπάνω.

Σε έγκαιρο χρόνο θα γίνουν λεπτομερείς ανακοινώσεις.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ