Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Κω θα συζητηθεί σήμερα ακόμη μια αγωγή κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από μέτοχο της Τράπεζας Ανατολής, κάτοικο Καλύμνου.
Η αγωγή στρέφεται κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την μη εξόφληση των μετοχών της συγχωνευμένης Τράπεζας Ανατολής από την ΕΤΕ μετά την λήξη της εκκαθάρισης, που όπως ισχυρίζεται η δεύτερη, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1936.
Το ποσό το οποίο διεκδικεί ο Καλύμνιος μέτοχος κ. Χαρ. Καπνίσης, ανέρχεται σε 1.585.537.785.760,58 ευρώ για δυο τίτλους μετοχών της Τράπεζας Ανατολής.
Η αγωγή κατατέθηκε στις 16-4-2013 στο Πρωτοδικείο Κω από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Ευάγγελο Δαούτη.
Θυμίζουμε ότι Ροδίτης διεκδικεί αποζημίωση ύψους 1.384.833.349.455,66 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, ως τίμημα εξαγοράς του παθητικού μετοχών της “Τράπεζας της Ανατολής”.
Η “Τράπεζα της Ανατολής”, συγχωνεύθηκε δια της με αριθμό 147611/1932 σύμβασης εξαγοράς και απορρόφησής της, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..
Με τη σύμβαση συγχώνευσης, προβλέφθηκε ότι θα διενεργηθεί ειδική εκκαθάριση, συνεπεία μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από την «Τράπεζα της Ανατολής» στην «Εθνική Τράπεζα», με μόνο και αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό του τιμήματος εξαγοράς, για την απόδοσή του στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας.
Η εκκαθάριση καίτοι προβλέφθηκε ότι θα έπρεπε να διενεργηθεί εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της σύμβασης συγχώνευσης, δηλαδή εντός δύο ετών από την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1932, με δυνατότητα παρατάσεως εφάπαξ ή αλληλοδιαδόχως, παρά ταύτα, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Στη σύμβαση συγχώνευσης, ορίζεται ρητά ότι μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να καταβάλει το – σε εκάστη των 280.000 μετοχών της “Τράπεζας της Ανατολής” – αναλογούν, επιπλέον του προκαταβληθέντος ποσού, υπόλοιπο του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης, με παράλληλη παράδοση του τίτλου της μετοχής προς ακύρωση.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα η αξία εκάστης των μετοχών σήμερα αγγίζει τα 650 δισεκατομμύρια ευρώ!!
Η Εθνική Τράπεζα διατείνεται ότι η ειδική εκκαθάριση ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1936 και ότι το αποτέλεσμά της όχι μόνο δεν κάλυψε τις προκαταβληθείσες 150 δρχ. ανά μετοχή, αλλά άφησε και υψηλό «άνοιγμα» σε βάρος της. Ισχυρίζεται ακόμη ότι μετά την εξαγορά, όλες οι μετοχές της «Τράπεζας της Ανατολής», ακυρώθηκαν.
Οι ενάγοντες διατείνονται μεταξύ άλλων ότι κακώς η τράπεζα θεωρεί ότι ζητά την προκαταβολή του ενεργητικού, αφού το αίτημα της αγωγής είναι η καταβολή του παθητικού τοκιζόμενου με 7% ετησίως, όπως αυτό κατετέθη σε αλληλόχρεο λογαριασμό υπέρ των κομιστών των μετοχών της «Τράπεζας Ανατολής» σύμφωνα με άρθρο της σύμβασης συγχώνευσης.
Σύμφωνα δε με τον δημοσιευθέντα ισολογισμό της «Τράπεζας της Ανατολής» κατά το έτος 1932 (έτος κατά το οποίο έγινε η συγχώνευση) το παθητικό της ανερχόταν στο ποσό των 83.451.093,90 χρυσών γαλλικών φράγκων, ποσό το οποίο θα τοκιζόταν με σταθερό επιτόκιο 7% ετησίως, έως ότου οι μέτοχοι εμφανίσουν τις μετοχές τους στην Εθνική Τράπεζα και εισπράξουν την αξία τους απ’ αυτή, μετά την περάτωση της εκκαθάρισης.

3 σχόλια στο Μέτοχος τράπεζας Ανατολής διεκδικεί από την Εθνική ποσό 1,6 δισ. ευρώ!

 1. Avatar Ο/Η Gerasimos Valsamis λέει:

  To θέμα δεν είναι, το τι ποσό αγγίζει σήμερα η μία μετοχή (αφού αυτό θα “εξαχθεί” με τις αντίστοιχες αναγωγές αντιστοίχησης των Χρυσών Γαλλικών Φράγκων που έφερε σε αξία η κάθε μετοχή συν τους νόμιμους τόκους κατά πάσα πιθανότητα του Διεθνούς Δικαίου συν τα χρόνια συν αναδρομικότητα κλπ), αλλά αν κατά την εκδίκαση βγει η απόφαση για την νομιμότητα παρουσίας αυτών!

  (…το ποσόν πάντως που έχει ήδη “αντιστοίχηση” μεγάλος διεθνής οίκος του εξωτερικού ανέρχεται στο ποσόν που καταγράφεται στο δημοσίευμα! Σαφέστατα, αν οι δικαστικές αποφάσεις κρίνουν την ισχύ εν ενεργεία των υπόψη μετοχών, επειδή καμία τράπεζα δεν θα είναι σε θέση, να καλύψει αυτά τα ποσά-ούτε η τράπεζα της Γαλλίας που είχε εγγυηθεί σε Γαλλικά Χρυσά Φράγκα την έκδοση των μετοχών της τότε τραπέζης της Ανατολής, θα επέλθει συμβιβασμός για το τελικό ποσόν ανά μετοχή…χρονοβόρα διαδικασία, αλλά τα πάντα θα κριθούν από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις!)

 2. Avatar Ο/Η Νίκος λέει:

  «Σύμφωνα με δημοσιεύματα η αξία εκάστης των μετοχών σήμερα αγγίζει τα 650 δισεκατομμύρια ευρώ!!»

  Μήπως υπεβάλλει λίγο το δημοσίευμα; Δηλαδή εξαργυρώνοντας μια μόνο μετοχή πληρώνουμε το χρέος της Ελλάδος (320 δις), διώνχουμε την Τρόϊκα

  και προγραμμαρίζουμε με το άλλα 330 δις τρελλές επενδύσεις που μηδενίζουν την ανεργία και διαθέτουμε γενναία πακέτα για αποτελεσματική

  ανακούφιση του λαού που ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την κρίση.

 3. Avatar Ο/Η Νίκος λέει:

  Πολλά λεφτά.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ