Ειδήσεις

Στις 6 Νοεμβρίου η δίκη πρώην δημοτικών παραγόντων

Για τις 6 Νοεμβρίου του 2014 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης της οικονομικής διαχείρισης έτους 2006, του πρώην Δήμου Ροδίων.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 6 διωκόμενοι είναι “εξοντωτικές”, αφού απειλείται μέχρι και ισόβια κάθειρξη, ενώ εξαιτίας του γεγονότος ότι επιβαρύνονται με τις διατάξεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος (Ν. 1608/50), η παραπομπή τους είναι αμετάκλητη.

Κομβικό σημείο για την έκβαση της υπόθεσης είναι να διευκρινιστεί αν υπήρξε ιδιοποίηση χρημάτων ή αν έγιναν «αλχημίες» προκειμένου να ξεπεραστούν τα αυστηρώς στενά πλαίσια του δημόσιου λογιστικού και να διατεθούν χρήματα για την εξόφληση δαπανών, χρήσιμων, για τον πρώην Δήμο Ροδίων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κ.κ. Γ Γιαννόπουλος, πρώην δήμαρχος, Ιωάννης Τσιγάρος πρώην αντιδήμαρχος και Στ. Δηµητράς, πρώην διαχειριστικός εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου, ο πρώην ταµίας του Δήµου Ροδίων, η πρώην προϊσταµένη του λογιστηρίου και ακόμη ένας υπάλληλος, είναι κατά περίπτωση, της πλαστογραφίας µετά χρήσεως σε βάρος Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από κοινού, της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία σε βάρος Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της απιστίας στην υπηρεσία σε βάρος Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από κοινού.
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει συνοπτικά ως εξής:

Θέµα της πληρωµής της “Δρόµος ΕΠΕ”
Η «ΡΟΔΩΝ Α.Ε.» ανέλαβε την εκπόνηση της οριστικής µελέτης του έργου «Περιµετρική οδός πόλης Ρόδου” σε συνεργασία µε τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου και µε ιδιωτικό γραφείο µελετών «ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ». Η οφειλή για τις υπηρεσίες της «ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ» ανήλθε στο ποσό των 353.430 ευρώ. Ο δικαστικός πραγµατογνώµονας θεωρεί ότι υφίσταται περίπτωση υπεξαίρεσης στην έκδοση και διαχείριση επιταγής της ΕΤΕ ύψους 200.000 ευρώ για την εξόφληση υποχρέωσης στην ως άνω εταιρεία από τη δηµοτική επιχείρηση. Οι τεχνικοί σύµβουλοι των κατηγορούμενων θεωρούν ότι υφίσταται προφανής χρονική αναντιστοιχία στην ηµεροµηνία καταβολής ποσού 200.000 ευρώ που τιµολογήθηκε µε δύο τιµολόγια παροχής υπηρεσιών 263/21-12-2005 και 271/9-3-2006 και καταβλήθηκαν στη «ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ» στις 9/10/2005 και 9/3/2006 µε δυο δόσεις των 100.000 ευρώ. Στα λογιστικά βιβλία της «ΡΟΔΩΝ Α.Ε.» όµως προκύπτει να έχουν καταβληθεί 200.000 ευρώ στις 21-12-2006. Η τελική απόδειξη είσπραξης των παραπάνω 200.000 ευρώ για την εξόφληση των δύο τιµολογίων εκδόθηκε την 27-12-2006. Τονίζουν ότι δεν προκύπτει ταµειακό υπόλοιπο θετικό ή αρνητικό και δεν προκύπτει έλλειµµα και από την ανάλυση λογαριασµού της «ΡΟΔΩΝ Α.Ε.».
Επιπλέον η εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ» έχει καταστήσει σαφές ότι η οφειλή έχει εξοφληθεί.
Θέµα απόδοσης στην ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου ποσού 350.000 ευρώ

Ο δικαστικός πραγµατογνώµονας έχει διαπιστώσει ότι η κατανοµή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ 3ου τριµήνου 2006 στην Τοπική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου έγινε µε µείωση του αναλογούντος ποσού προς τον Δήµο Ροδίων κατά 350.000 ευρώ. Επιπλέον έκρινε ότι η κατανοµή στην Τ.Ε.Δ.Κ.Δ έγινε σε ποσοστό υπερπλέοντος του 10%. Οι τρεις τεχνικοί σύµβουλοι των κατηγορούμενων επισηµαίνουν ότι µε την υπ’ αριθµό 93/2006 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΤΕΔΚ, η οποία εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ορίστηκε η διάθεση ποσού 3 εκατ. ευρώ για την κάλυψη διαδηµοτικών δραστηριοτήτων από το έσοδο του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. Ο Δήµος Ροδίων είχε αναλάβει την υποχρέωση να αποδώσει το έτος 2006 το ποσό των 3.031.082,24 ευρώ στην ΤΕΔΚ που περιελάµβανε και δαπάνες για λειτουργικά έξοδα. Τονίζουν ότι αφού έγινε η κατανοµή του τρίτου τριµήνου διαπιστώθηκε ότι η υποχρέωση απόδοσης στην ΤΕΔΚ υπολείπονταν κατά 320.000 ευρώ και επιπλέον δεν είχε καταβληθεί τίποτα έναντι των λειτουργικών εξόδων, που είχαν προϋπολογισθεί. Η εκκρεµότητα, όπως επισηµαίνουν, τακτοποιήθηκε µε την υπ’ αριθµό 415/2006 της 15-12-2006 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, στα πλαίσια ψήφισης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του Δήµου Ροδίων συµπεριλαµβάνοντας στο προς απόδοση ποσό και την εκκρεµούσα διαφορά.

Θέµα της χρήσεως του λογαριασµού οverdraft στην Εµπορική Τράπεζα
Ο δικαστικός πραγµατογνώµονας θεωρεί ότι οι κατηγορούµενοι έχουν ευθύνη για την χρήση του δανειακού λογαριασµού OVERDRAFT της Εµπορικής µετά τη λήψη δανείου για την εξόφληση της οφειλής και την επιβάρυνση αυτού µε τόκους. Οι τεχνικοί σύµβουλοι όµως αντιτείνουν ότι µε την υπ’ αριθµ. 70/2006, απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια αποφασίστηκε η αποδοχή δανειακών όρων που προσέφερε η Εθνική Τράπεζα για την µεταφορά των δανειακών υποχρεώσεων του Δήµου. Τονίζουν ότι εξοφλήθηκε η δανειακή υποχρέωση προς την Εµπορική Τράπεζα µε επιταγή της Εθνικής, ύψους 2.000.000 ευρώ, στις 27-4-2006 και επισηµαίνουν ότι σε κανένα σηµείο της ως άνω απόφασης του Δ.Σ., δεν αναφέρεται ότι ο Δήµος θα πρέπει να παραιτηθεί του δικαιώµατος υπερανάληψης. Η µη εξόφληση του ποσού των 2 εκατ. του ως άνω λογαριασµού κατά την διαρρεύσασα τετραετία, επιβάρυνε µε δεδουλευµένους τόκους αξίας 509.626,54 ευρώ που µέχρι σήµερα παραµένουν ανεξόφλητοι στην Εµπορική Τράπεζα πράγµα για το οποίο, όπως αναφέρεται σε έκθεση ενός εκ των τριών τεχνικών συµβούλων, δεν έχουν ευθύνη οι κατηγορούµενοι.

Το θέµα των οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία
Ο δικαστικός πραγµατογνώµονας αποδίδει υπεξαίρεση στους κατηγορούµενους από τη µη απόδοση παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών στους εργαζόµενους του Δήµου την περίοδο Αυγούστου 2002 – Νοεµβρίου 2005. Από το συνολικό ποσό 1.232.113,04 ευρώ των εισφορών απεδόθησαν τελικά, όπως αναφέρει, 1.203.083,65 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταµεία από την επόµενη δηµοτική αρχή µε πόρους από δανειακή σύµβαση που συνήφθη µε την Επενδυτική Τράπεζα. Οι τεχνικοί σύµβουλοι τονίζουν ότι δεν υφίσταται πλέον καµία οφειλή του πρώην Δήµου Ροδίων προς ασφαλιστικά ταµεία και ότι η αναφορά του δικαστικού πραγµατογνώµονα στον Α.Ν. 86/1967 περιορίζεται και µόνο στο άρθρο 1, παραλείπει όµως το άρθρο 5 του ίδιου νόµου το οποίο αναφέρει ότι µετά την τακτοποίηση των οφειλών παύει οποιαδήποτε δίωξη.

Το θέµα της προγραµµατικής σύµβασης µε ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Ο δικαστικός πραγµατογνώµονας αναφέρει ότι ο Σύλλογος Α.Μ.Ε.Α. Δωδεκανήσου αρνείται την καταβολή ποσού 297.000 ευρώ. Οι τεχνικοί σύµβουλοι τονίζουν ότι η έκδοση του επίµαχου εντάλµατος έγινε στα πλαίσια εγκεκριµένης προγραµµατικής σύµβασης. Υποχρέωση του δηµάρχου ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση του εντάλµατος προ της υπογραφής του. Το συγκεκριµένο ένταλµα συνοδεύεται από την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (436/2006 επικυρωµένη), την προγραµµατική σύµβαση, την απόφαση 453/2003 του δηµοτικού συµβουλίου και την έκθεση ανάληψης δαπάνης. Πέραν τούτου υπάρχει απόδειξη από την οποία προκύπτει ότι ο σύλλογος παρέλαβε τα χρήµατα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου