Ακόμη μια αίτηση, αυτή την φορά από 35χρονο Ροδίτη, για διόρθωση καταχωρισμένου φύλου, υποβλήθηκε αρμοδίως στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Σύμφωνα με το νόμο, το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του και δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του.
Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά.
Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.
Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας.
Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, με εξαίρεση τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής Επιτροπής που συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο.
Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.
Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο.
Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου. Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου.
Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.
Στη νέα υπόθεση, που θα εξεταστεί αρμοδίως από το Ειρηνοδικείο, ο Ροδίτης, εκθέτει ότι το φύλο που του αποδόθηκε κατά την γέννησή του από τους γιατρούς και τις κρατικές υπηρεσίες είναι το αρσενικό προσθέτοντας ωστόσο ότι από τότε που απέκτησε συνείδηση του εαυτού του, δηλαδή από την πιο τρυφερή παιδική του ηλικία, είχε πάντα την αυτοαντίληψη και εσωτερική αίσθηση ότι ανήκε στο γυναικείο φύλο και όχι στο ανδρικό.
Οι παρέες του ήταν κορίτσια και τα παιγνίδια του κοριτσίστικα. Από παιδί έως και σήμερα αισθάνεται και συμπεριφέρεται συνεχώς και σταθερά ως γυναίκα η οποία λόγω κάποιας τραγικής βιολογικής αστοχίας εγκλωβίστηκε σε ανδρικό σώμα.
Επισημαίνει ακόμη ότι βιώνει τον εαυτό του ως γυναίκα και η εξωτερική του εικόνα είναι τέτοια ενώ όλο του το περιβάλλον έχει αποδεχτεί το γεγονός αυτό.
Τονίζει εξάλλου ότι η ασυμφωνία του ανδρικού ονόματός του και της εικόνας του τον έχει καταστήσει στόχο εχθρικής συμπεριφοράς και αποδέκτη υποτιμητικών η ακόμη και υβριστικών σχολίων που θίγουν την προσωπικότητά του.
Συντρέχουν δε στην περίπτωσή του όλες οι προϋποθέσεις του νόμου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ